Instagram

Facebook

Tufft år för elhandelsbolaget Bixia – men vändning under fjärde kvartalet


2023-03-29

Bild: Bild Bixia

2022 har varit ett turbulent år på elmarknaden med höga elpriser och stor volatilitet. Bixias omsättning under året fördubblades till 7 miljarder kronor, samtidigt som bolaget gjorde en förlust på 89 miljoner kronor. Trots de tuffa tiderna lyckades Bixia vända minus till plus under det fjärde kvartalet och utsikterna för 2023 är positiva.

Redan under slutet av 2021 började elmarknaden i Sverige att förändras dramatiskt.  Ovanligt höga och volatila priser under hela 2022 betydde stora utmaningar för många elhandelsbolag. Bixia gjorde en förlust efter finansiella poster på minus 89 miljoner kronor.  

– Våra löpande fastprisavtal med både förbrukande kunder och producenter blev en dyr affär när elpriserna steg till oväntat höga nivåer. Vi fick köpa in elen dyrt och sälja den billigare, vilket hade negativ inverkan på resultatet, säger Pär Kaller, vd för Bixia.

Under 2022 har Bixia arbetat hårt för att anpassa sig till de nya marknadsförutsättningarna och var tidigt ute med att upphöra med försäljningen av fastprisavtal. Man har arbetat aktivt med att successivt fasa ut befintliga fastprisavtal, få kontroll på riskerna och skapa nya hållbara affärsmodeller utifrån kundernas behov. Det hårda arbetet bidrog till att Bixia under 2022 lyckades förbättra resultatet med 81 miljoner jämfört med året innan, då turbulensen började.

– Vi har lyckats vända den negativa utvecklingen på bara nio månader tack vare extraordinära insatser från våra medarbetare. Tillsammans har vi vänt på varje sten. Vi har effektiviserat, hittat nya lösningar, tagit hem nya affärer och skapat nya erbjudanden. Från och med fjärde kvartalet i fjol går vi med plus och vi står nu väl rustade inför framtiden, säger Pär Kaller.

Att Bixia sedan sommaren 2021 har en stabil ägare i Tekniska verken har också varit en fördel under de turbulenta tiderna.

– Vi på Bixia är elhandlare, dvs vi producerar inte någon egen el. Det gör däremot Tekniska verken, vilket innebär att de tjänar pengar när priset på el stiger. Många av de större elbolagen i Sverige är både producenter och elhandlare vilket gör att en eventuell förlust i elhandelsaffären täcks upp av vinsterna i elproduktionen, säger Pär Kaller.

Ökad volym trots minskad förbrukning
De höga elpriserna påverkade även Bixias omsättning, som ökade med 3,9 miljarder kronor till drygt 7 miljarder kronor under fjolåret. Samtidigt har Bixia lyckats bra med försäljningen och ökat sin kundbas både på förbrukningssidan och inköpssidan. Den sålda volymen ökade med 16 procent till 5,7 TWh trots att många kunder minskade sin förbrukning. 

Nått målet med lokalproducerad el
Bixia är en av landets största inköpare av förnybar el från lokala producenter. Elbolaget arbetar aktivt för öka att antalet lokala elproducenter och för att fler ska välja lokalt producerad förnybar el. Under 2022 valde många nya producenter att teckna avtal med Bixia, som därmed har uppnått sitt mål – att samma mängd el som säljs ska köpas in från lokala producenter. Totalt handlar det om cirka 6,3 Twh inköpt och såld el.

– Genom att stötta lokala elproducenter bidrar vi till att mer förnybar el kan produceras i Sverige. Vi är väldigt glada att vi under året har fått förtroende från ett flertal lokala energibolag att sälja deras el. Det innebär att vi kan köpa in lika mycket el från lokala producenter som vi säljer. Framöver kan vi därför styra vår elmix och minska beroendet av den nordiska elbörsen Nord Pool, säger Pär Kaller.

Ökat intresse för timprisavtal och Bixias app
Den turbulenta elmarknaden har inneburit att fler kunder har börjat följa elprisutvecklingen dag för dag och ibland timme för timme. Betydligt fler har fått upp ögonen för timprisavtal, som gör det möjlighet att styra förbrukningen till de timmar på dygnet då priset är lägre.

Under 2022 har Bixia utvecklat appen ”Mitt Bixia”, för att hjälpa kunderna att få bättre överblick över sin förbrukning och möjlighet att styra exempelvis elbilsladdningen.

Flexibilitetsmarknaden växer
Den så kallade flexmarknaden, som började ta fart redan 2021, har vuxit enormt det senaste året. Den stora ökningen av förnybar, väderberoende elproduktion innebär utmaningar för det svenska elsystemet. Sedan ett par år är Bixia en aktiv aktör på Svenska kraftnäts framväxande stödtjänstmarknad och erbjuder sina kunder att bli aktörer på flexmarknaden.

Via Bixia kan kunderna få nya intäktsströmmar genom att tillfälligt minska eller öka sin elproduktion eller förbrukning. Samtidigt som de bidrar till att minska effekttopparna i elsystemet och skapa balans i elsystemet, vilket är extra viktigt då andelen förnybar och väderberoende elproduktion ökar.

– Intresset för flextjänster ökar enormt. Vi har under året tecknat ett flertal avtal med såväl elproducenter som elintensiva företag. Tillsammans med kunderna kan vi bidra till att lösa den framtida energifrågan och skapa samhällsnytta. Ju effektivare vi blir på att flexa desto mindre produktion behöver vi bygga ut i Sverige, säger Pär Kaller.   

Källa: Bixia


Tipsa en vän Skriv ut

EnergiEngagemang deltar i projekt tillsammans med RISE med mål att skapa verktyg för att säkerställa att utbyggnaden av solel sker på ett socialt hållbart sätt

Utbyggnaden av solel ökar snabbt både i städer och på landsbygd, bland annat i solparker. När fler aktörer intresserar sig för solel ökar samtidigt behovet av att kunna ta ställning till komplexa...

Läs mer
Suvic
 

Fortsatt stabil prisutveckling på Piteås fjärrvärme

Många fjärrvärmeföretag utmanas av påtagliga kostnadsökningar och står inför ovanligt höga prishöjningar. Den ökade efterfrågan på...

Läs mer
svero


Greenfood och Öresundskraft bygger en av Sveriges största solcellsanläggningar

Nu står det klart att livsmedelskoncernen Greenfood tillsammans med Öresundskraft och Soltech Energy Solutions installerar 3,8 MW solceller på taket till Greenfoods nya produktions-...

Läs mer
Espower


Intresset för solenergi ökar – få gratis rådgivning av Sveriges främsta aktörer inom området på Hem & Villamässan

Svenskarnas inställning till solenergi är mer positiv än någonsin. 8 av 10 är enligt undersökningar intresserade av att ha solceller på taket. Samtidigt finns en...

Läs mer
netcontrol
<span>Från vänster i bild ser vi Cajsa Norman, Harri Kylmänen, Per Larsson, Jan Johansson, Niclas Hökfors, Per Nilsson Tourda, Rune Ekholm och Emil Byström. Främre raden Lina Widenmo, Siv Larsson, Anna-Lena Bjälmsjö, Anna Widén och Isabella Katsimenis.</span>

Energikontor Norr och Överkalix kommun samarbetar i internationellt projekt

Namnet på det internationella projektet är FEEL – Frugal cities through Energy Eciency and Low-tech communities – ett projekt med fokus på hur vi kan minska...

Läs mer
dekon_550


Överskott av energi när Örebro universitet får nya solceller

Akademiska Hus utökar satsningen på solceller vid Campus Örebro och installerar en ny anläggning på Universitetsbibliotekets tak. Det innebär att den totala mä...

Läs mer
Energiengagemang


Prognoser för affärsutvecklingen hos EWS

Vid halvårsskiftet gör företagsledningen ett mycket positivt bokslut för de första sex månaderna 2023. Omsättningen har mer än fördubblats jä...

Läs mer
deutsche-windtechnik
Johan Rodéhn t.v. tillsammans med Lina Vikström Bergqvist och Petter Håkansson.  

Structor Miljöpartner växer inom tillstånd för sol- och vindkraft

Lina Vikström Bergqvist och Petter Håkansson har anslutit till Structor Miljöpartner för att arbeta med tillståndsprövningar för sol- och vindkraft. Petter kommer...

Läs mer
Uppsala universitet
<span>Professor Lina Bertling Tjernberg forskar med mål att bidra till säker elförsörjning, effektiv användning av energiresurser och till att minska användningen av fossila bränslen.</span>

Lina Bertling Tjernberg: ”Alla fossilfria kraftslag behövs för att klara den gröna omställningen”

Lina Bertling Tjernberg, professor inom elkraftnät vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), utsågs 2022 till en av Sveriges mest inflytelserika inom energiområdet i Sverige, och...

Läs mer
flamkontroll


Minskade klimatutsläpp från fjärrvärmen 2022

Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2022. Branschens resa för att fasa ut fossila brä...

Läs mer
Solpalnet
Vindkraftpark i markbygden 

Positivt besked för högre vindkraftverk i Hästliden

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde ställde sig mötet bakom tillståndsansökan för en vindkraftsanläggning i Hästliden, Markbygden. Anläggningen...

Läs mer
Enegic3


Sveriges största solpark invigd - ska driva Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland

Igår invigdes Sveriges största solpark i Fjällskär utanför Nyköping. Solenergin som produceras i parken kommer att driva Gröna Lund, Kolmården och Skara...

Läs mer
cortus
<span>Ett 20-tal korta kurser tas nu fram för yrkesverksamma ingenjörer som behöver kompetensutveckling inför industrins klimatomställning.</span>

Nya kurser i elektroteknik möter industrins stora kompetensbehov

För att klara näringslivets stora klimatomställning och elektrifieringen av samhället behöver ingenjörer i flera branscher bygga ny kompetens. Högskolan Väst...

Läs mer
KL Industri


Så väljer du rätt jordfelsbrytare

Installationer med fel jordfelsbrytare kan orsaka både stora skador och kostnader. Fredrik Regnell på energihanteringsföretaget Eaton ger här råd på hur man vä...

Läs mer
Solarsupply

Krannich Solar Sverige öppnar eget lager och lanserar dedikerad webbshop


Täby 22 maj 2023- Krannich Solar Sverige är stolta över att meddela att vi tagit nästa steg i vår satsning på den svenska marknaden genom att öppna ett nytt eget...

Läs mer


EM-Power Europe: Smarta lösningar för framtidens energisystem

För att kompensera för den ökande volatiliteten i elproduktionen och den ökande efterfrågan behövs mer intelligens och flexibilitet i elnätet.

Läs mer
hammar-produkter


Ernströmgruppen fortsätter satsningen på energieffektiva byggnader genom förvärv av AirControl AB

Ernströmgruppens har skrivit avtal om att förvärva 100% av aktierna i installations- och service-företaget AirControl AB. Boråsbaserade AirControl är idag en...

Läs mer


Kritiskt med verkningsfulla incitament för att få fart på vindkraftutbyggnaden

Regeringens särskilda utredare Ulrika Liljeberg har presenterat sitt förslag i rapporten “Värdet av vinden” gällande stärkta incitament för utbyggd vindkraft...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

Clinton

KL Industri 250

Solmässan

OKQ8 Sunday
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se