Instagram

Facebook

Uddevallahem och Uddevalla Energi samarbetar för att utveckla hållbara energilösningar


2022-05-20

Bild: Uddevalla Energi

Uddevallahem och Uddevalla Energi är två av stadens kommunala bolag. Företagen har många gemensamma intressen, men framför allt delar de stora engagemanget för de som bor och verkar i Uddevalla.

I Uddevallahems senaste nyproduktion Bastionen ser vi exempel på hur bolagen valt att samarbeta kring möjligheten att leverera en både unik och hållbar lösning för el och värme.

– Vi tycker det är riktigt roligt att tillsammans med Uddevallahem få verka för ett hållbart Uddevalla. Att vi dessutom tillför ny förnybar elproduktion och hållbar värme gör gott både för dem som kommer flytta in i Bastionen och för övriga Uddevalla säger Martin Ydergren, affärsansvarig för energitjänster på Uddevalla Energi.

De som flyttar in i kvarteret Bastionen kommer i första hand att få sin hushållsel från solcellerna och i andra hand från elnätet. Huset har solceller på taket som genererar el till ett batteri i fastigheten, vilket gör att den solel som produceras på dagen kan användas när solen gått ner. Dessutom är huset kopplat till Svenska Kraftnäts marknad för frekvensreglering som möjliggör att batteriet kan bidra till att reglera eventuellt underskott eller överskott på elnätet.

– Denna installation är förmodligen den första av sitt slag i Uddevalla kommun vilket gör det extra roligt, säger Andreas Skälegård som är Energi- och installationssamordnare på Uddevallahem.

Det finns väldigt många fördelar med att samarbeta för invånarna i Uddevalla. Det blir en speciell kraft när det finns möjlighet för att tänka långsiktigt och göra hållbara val för hela Uddevalla.

– Det är också viktigt att vi kan sporra och utmana varandra, något jag är övertygad om gör oss mer skickliga och ökar kunskapsnivån. Uddevalla Energi får en värdefull bild in i verksamheten för att se vilka produkter som behövs på marknaden och Uddevallahem får mycket teknisk kunskap från oss.

Eftersom båda parterna är stora aktörer finns det möjlighet att påverka Uddevallas framtid gällande hållbara energilösningar.

– Med Uddevalla Energi får vi en stabil leverantör som i sin tur skapar ett långsiktigt utbyte av kunskap. Jag som kund skickar gärna tillbaka feedback och mätvärden för att vi ska kunna skapa ännu mer effektiva produkter framåt hakar Andreas i.

Det är inte bara Uddevallahem och Uddevalla Energi som gynnas av energieffektivisering. De som flyttar in i den nybyggda fastigheten Bastionen kommer även de dra nytta av investeringen.

Den ena delen är självklart utifrån miljöaspekten. En hyresgäst kommer enkelt förklarat kunna rosta sin frukostmacka på morgonen och då använda energi från solcellerna på taket. Den andra delen handlar såklart om kostnaden som kommer kunna hållas nere tack vare att fastighetsbolaget väljer att investera i framtiden.

– Bygger vi långsiktigt och smart gör det att vi får pengar över till att investera i våra områden och fastigheter, vilket gynnar både dagens och morgondagen kunder. Om Uddevallahem ska göra verklig samhällsnytta handlar det inte bara om att sätta upp solceller och trycka ut el i nätet när alla andra aktörer gör det. Utan som i detta fall även jobba med batterilagring och tillföra effekten när elnätet behöver det. Där ser jag oss som en kompetent fastighetsägare som tar ansvar för effektiviseringen säger Andreas.

Båda aktörerna väntar med spänning på resultatet av investeringen då installationen är unik för en sådan här stor anläggning.


Ett mer effektivt fjärrvärmenät
Ett annat samarbete som också pågår är inom fjärrvärmen. Fjärrvärmen har länge varit ett tryggt och hållbart uppvärmningsalternativ för stora delar av Sverige. Det är inte många som vet att fjärrvärmen fortfarande är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme.

Även här testar Uddevalla Energi och Uddevallahem ny teknik tillsammans och är bland de första Sverige som installerat just den här produkten.

Den nya tekniken är en fjärrvärmecentral med ny inkopplingsprincip kallad MCC (mellankylanslutning) som Uddevallahem installerat i ett hyreshus nyligen. Den här typen som kallas MCC-central, ger högre temperaturdifferans på fjärrvärmen så att returvattnet kommer fram kallare. Principen innebär i korthet att energin i VVC returen utnyttjas för uppvärmning av fastigheten. Vinsten blir en bättre skillnad i temperaturen än en traditionell anslutning, vilket gynnar hela fjärrvärmenätet och även de enskilda produktionsanläggningarna.

Man kan enkelt förklara det så här säger Andreas Skälegård som håller i projektet för Uddevallahem.

– Om en skogsägare enbart säljer alla långa, raka, kvistfria träd till fintimmer, så kan en viss del av skogsproduktionen komma till användning. Men om skogsägaren säljer allt som inte är rakt eller kvistfritt till massaved, samt toppar och grenar som flis, så kommer mycket mer av träden till användning, trots att det är samma mängd träd som kommer att kapas.

Även detta projekt handlar till stor del om att hjälpa varandra att utveckla produkter som kan vara till nytta för många. Fjärrvärmenätet som gör stor miljönytta för Uddevalla och Europa behöver hänga med i utvecklingen och då måste vi också våga testa ny teknik.

– Vi vill vara med och driva effektiviseringen i fjärrvärmenätet. Vi anser att det är en utveckling som är viktig både för oss men lika mycket ur ett samhällsperspektiv där vi behöver tänka hållbart säger Andreas.

Det går redan att se ett positivt resultat för den nya MCC-centralen i en lägre retur och förbättrad effektivitet i det gemensamma nätet. Uddevallahem planerar att installera en likadan produkt i fler fastigheter. En fördel till med MCC-centralerna är att de levereras komplett med avancerad styr- och mätteknik. Det gör att man mycket snabbare kan installera den husets värmecentral, så avbrottet för hyresgästernas varmvatten blir mycket kortare.

– Det är tacksamt att ha en kund som är så snabbfotad och intresserad av ny teknik. Samtidigt som det såklart är viktigt för oss att sälja produkter som underlättar för våra kunder, viket vi kan se att den här gjort säger Carl Wallström, distributionschef på Uddevalla Energi


Källa: Uddevalla Energi

Skriv ut

Transtema och Telenor pionjärer inom miljövänlig fiberutbyggnad

Tessta Connect AS, ett helägt dotterbolag till Transtema Group AB, är pionjärer i ett samarbetsprojekt tillsammans med Telenor Norge och Østre Toten kommun där en elektrisk grävmaskin används i ett...

Läs mer
svero
Kraftvärmeverket i Västerås.

Enerco får nytt avtal inom industrirengöring vid MälarEnergi i Västerås

Enerco har just ingått ett flerårigt avtal med MälarEnergi inom industrirengöring vid kraftvärmeverket i Västerås. Avtalet med Enerco omfattar en fast bemanning...

Läs mer
Uppsala universitet
Visionsbild över det nya häktet i Kristianstad (bilden är en illustration).

Bravida säkrar Kriminalvårdens häkte i Kristianstad till ett ordervärde om cirka 35 miljoner

Bravida kommer att leverera säkerhetslösningar för larm och passerkontroll till Kriminalvårdens nya byggnad för verksamheterna häkte, frivård och transportenheten...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
Avverkningsrester som sågspån, lignin och halm kan användas för att öka den svenska produktionen av biodrivmedel.

Sverige äntligen redo att satsa på biodrivmedel – tillsätter nationell utredning

Regeringen vill stärka den svenska beredskapen genom att öka den inhemska produktionen av flytande biodrivmedel.
– Vi behöver öka takten i klimatomställningen, skapa...

Läs mer
cortus


Världens kanske mest miljövänliga kommersiella flygning flögs mellan Malmö och Bromma

Den 21 juni genomförde flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA och bränsleleverantören Neste världens första flygning med ett kommersiellt flygplan med 100 procent...

Läs mer
Solarsupply


Alight förvärvar solenergianläggningar från Vattenfall

Alight utökar sitt ledarskap på PPA-marknaden genom att förvärva 15 anläggningar med förnybar energi i Sverige, varav 5 är solenergianläggningar med en...

Läs mer
hammar-produkter
Pär Kaller, vd på Bixia.

Han blir ny vice VD och affärsenhetschef på Bixia

Magnus Reitersjö tillträder tjänsten som affärsenhetschef och vice VD på elbolaget Bixia den 29 september. Han kommer närmast från tjänsten som Treasurychef...

Läs mer
KL Industri
Luis Torres från Malmö och Tove Larsson från Eskilstuna fick jobb på EnergiEngagemang redan innan examen.

Tove och Luis fick jobb redan innan examen i ny spännande bransch

Att bidra till en positiv samhällsutveckling, jobba med utmanande och varierande arbetsuppgifter och vara en del av ett ansvarstagande företag var alla viktiga punkter när Tove och...

Läs mer
Jakobssons Smide
BillerudKorsnäs anläggning i Gävle ska förse Sandviken Energi med restvärme genom en 22 km lång ledning.

Spill från Gävle värmer Sandviken

I maj togs första spadtaget för att bygga samman Gävle och Sandviken med en fjärrvärmeledning. Satsningen, som har fått 210 miljoner kronor i stöd från...

Läs mer
Energiservice Skellefteå
Anna Borg, vd och koncernchef för Vattenfall.

Vattenfall och Preem ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas

Vattenfall och Preem går nu in i en förstudiefas som undersöker möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas samman...

Läs mer
Enegic3


Stigande fasta elpriser

De senaste veckorna har det varit oroligt på den finansiella elmarknaden. De fasta elavtalen har på kort tid ökat kraftigt i pris. Orsaken är främst minskade gasleveranser...

Läs mer
Enerbrokers


Skåne behöver ny grön el för att klara miljömål och energiförsörjning

European Energy har idag kompletterat sin överklagan till mark- och miljödomstolen i Växjö gällande Länsstyrelsen Skånes beslut att avslå begäran att...

Läs mer
netcontrol


Majoriteten av fritidshusägarna satsar på klimatet i sommar

Hemester-trend, pandemi och mer distansarbete har gjort fritidshus hetare än någonsin. Höga elpriser och oro för klimatet driver nu klimatsmarta lösningar även på...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se