Instagram

Facebook

Uddevallas vattenkraftverk moderniseras


2022-01-21

Charlotta Ekstrand jobbar som driftingenjör på Uddevalla Energi och är projektledare för arbetet med att modernisera miljötillstånden för samtliga fem vattenkraftverk.
Bild: Uddevalla Energi
Charlotta Ekstrand jobbar som driftingenjör på Uddevalla Energi och är projektledare för arbetet med att modernisera miljötillstånden för samtliga fem vattenkraftverk.

I juni 2020 beslutade regeringen om en nationell plan för att Sveriges vattenkraftverk ska få moderna miljötillstånd. Planen innebär att tillstånden för alla vattenkraftverk i Sverige ska omprövas. I Uddevalla innebär det bland annat Uddevalla Energis fem vattenkraftverk. En viktig utmaning är att både säkra tillgången till förnybar vattenkraftsel samtidigt som den biologiska mångfalden, fiskarnas vandringsmöjligheter samt kulturvärden längs Bäveån värnas. Ambitionen är att återställa de historiska vandringsmöjligheterna för fiskarna.

Uddevalla Energi startade upp arbetet under hösten 2021. Det är ett omfattande projekt som kräver bred kompetens inom flera områden. Samarbetspartner i projektet är Sweco. Ansökningar för omprövning av tillstånden ska skickas in till mark- och miljödomstolen senast 1 februari 2023. Efter domstolsbeslut kommer åtgärder i Bäveån och Risån att kunna påbörjas.

Arbetet med att främja ett rikt djurliv i Bäveån har börjat långt tidigare. Idag finns fiskvägar vid tre av fem vattenkraftverk. De två första byggdes på 90-talet vid Strömberget och Sankt Anna för uppströmsvandrande fisk. För att klara de nya kraven och uppnå bästa möjliga teknik behöver de förbättras. Den senaste byggdes förra året vid Groröd vattenkraftverk och möjliggör fiskens vandring både upp- och nedströms. Samma år revs även Äsperödsdammen och det genomfördes biotopvårdande åtgärder tillsammans med Uddevalla kommun och Sportfiskarna.

Vattenkraften har en lång historia i Uddevalla och Uddevalla Energi fortsätter att investera i den. De fem vattenkraftverken som byggdes mellan 1920 och 1964 producerar idag ca 6 GWh förnyelsebar energi vilket motsvarar energianvändningen till ca 300 villor. Närmare hälften av den svenska elen kommer varje år från vattenkraften. Vattenkraft orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig energi. Dessutom fungerar vattenkraften som reglerkraft vilket gör det möjligt att snabbt ändra elproduktionen och att spara energin till vintern när elbehovet ökar. Det är en viktig förutsättning för att kunna installera mer vindkraft och solkraft i elsystemet.

– Vattenkraften som källa till förnybar el är avgörande för att klara klimatmålen. Vår absoluta utgångspunkt i projektet är att skapa förutsättningar som gynnar både djurlivet och produktionen av förnybar energi. Vi vill att det ska fungera bra både för oss och naturen, säger Charlotta Ekstrand, driftingenjör och projektledare på Uddevalla Energi.

I maj 2020 installerades en fiskräknare vid Strömbergets vattenfall för att kunna registrera olika fiskarter samt antalet fiskar som vandrar upp genom ån. Ett samarbete med Uddevalla kommun och fiskeföreningar med målet att öka kunskapen och främja fisklivet i Bäveån.

– Moderna miljötillstånd innebär att vi behöver en god avvägning mellan olika intressen, från förnybar elproduktion till bra flöden och vandringsmöjligheter för flera vattenlevande djur, samt hänsyn till höga kulturvärden. Sweco har all kompetens som behövs för att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar. Vi ser fram emot att stödja Uddevalla Energi i detta viktiga arbete, säger Niklas Egriell, ansvarig uppdragsledare och vattenstrateg på Sweco.


Källa: Uddevalla Energi

Skriv ut

Vattenfall Eldistribution ansluter ny vindkraft i Skellefteå

Vattenfall Eldistribution har färdigställt en ny station till Fjällbohedens vindkraftpark utanför Skellefteå och nu kan 165 GWh förnybar el årligen tillföras till elnätet.

Läs mer
svero


Uddevallahem och Uddevalla Energi samarbetar för att utveckla hållbara energilösningar

Uddevallahem och Uddevalla Energi är två av stadens kommunala bolag. Företagen har många gemensamma intressen, men framför allt delar de stora engagemanget för de som...

Läs mer
Uppsala universitet
ONE Nordic har utbildat och engagerat totalt ca 200 elmätarmontörer. Många av de elmätarmontörer vi har engagerat har via denna tjänst fått sitt första jobb och på så sätt fått in en fot på arbetsmarknaden och i energibranschen.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
Energiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.

Energiministern inviger ångpanna i Jönköping

En ny biobränsleeldad ångpanna hos Arla har invigts. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar deltog under invigningen och fick även en guidad tur inne i pannan. Det...

Läs mer
Solarsupply


Så ska Hallstahammars kommun förbättra energiprestanda

Som ett led i energi- och underhållsarbetet väljer Hallstahammars kommun Caverion till samarbetspartner för att genomföra ett så kallat energiprestandaavtal (Energy...

Läs mer
hammar-produkter

Svenska kraftnät öppnar kontor i Göteborg

Svenska kraftnät öppnar i höst ett kontor i Göteborg och nu har kontrakt tecknats för kontorslokalen. Satsningen är ett led i myndighetens kraftiga expansion och ö...

Läs mer
KL Industri


Volvo Lastvagnar startar batterifabrik i Belgien

Volvo Lastvagnar startar sin första fabrik för montering av batterier. Fabriken ligger i Gent, Belgien, och kommer att leverera färdiga batteripack till Volvos helelektriska tunga...

Läs mer
Jakobssons Smide


Nu inleds inspektionen av Linköpings utomhusbelysning

Under tisdagen började det årliga underhållsarbetet med att inspektera Linköpings cirka 45 000 utomhusarmaturer för att bibehålla en ljus och trygg stad på...

Läs mer
Energiservice Skellefteå
Skiss över produktionsanläggning i Köpmanholmen (bilden är en illustration).

Cinis Fertilizer säkrar elanslutning till första produktionsanläggningen

Cinis Fertilizer har tecknat avtal med E.ON Energidistribution om elanslutning till bolagets första planerade produktionsanläggning för miljövänligt kaliumsulfat. Anlä...

Läs mer
Enegic3
Xian’e Li, doktorand vid Linköpings universitet, är huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln publicerad i Nature Communications.

Nytt ljus över organiska solceller

För att ställa om till en fossilfri energiförsörjning krävs bland annat effektiva och miljövänliga solceller. Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt...

Läs mer
Enerbrokers
Utbyggnaden av Tvärbanan blir åtta kilometer lång och utefter banan ska likriktarstationerna byggda av Omexom förse spårvagnarna med ström och i slutändan ge resenärerna i norra Stockholm ett hållbart alternativt att ta sig från hemmet till skola och arbete.

Omexom bygger likriktarstationer till Tvärbanan i Stockholm

Omexom har vunnit förtroendet att ansvara för leverans av alla likriktarstationer i samband med utbyggnaden av Tvärbanan till Helenelund. Uppdragsgivare är den globala...

Läs mer
netcontrol
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se