Instagram

Facebook

Världens första obemannade marinstation för förnybara drivmedel är patentsökt


2021-12-22

Obemannad marinstation för förnybara drivmedel från Fossil Free Marine (bilden är en illustration).
Bild: Fossil Free Marine
Obemannad marinstation för förnybara drivmedel från Fossil Free Marine (bilden är en illustration).

Fossil Free Marine har nu sökt patent- och designskydd för den nya obemannade marinstation som är världens första plattform för förnybara bränslen. Patentansökan är resultatet av en nästan 10 år lång utvecklingstid, med de högst ställda miljö- och säkerhetskraven, baserat på genomförda riskanalyser, tester och certifiering av erkänt globalt testorgan. Resultatet är en revolutionerande lösning för det marina segmentet. Med sin flytande station vill Fossil Free Marine möjliggöra omställningen till hållbart båtliv, såväl för fritidsbåtar som för lättare kommersiell trafik.

I jämförelse med samtliga existerande tekniska lösningar så har Fossil Free Marines drivmedelsstation flera tydliga fördelar, och bolaget etablerar med sin plattform en helt ny världsstandard för säker och miljömässigt hållbar förvaring och distribution av flytande bränslen, inklusive moderna biodrivmedel såsom HVO100/Neste My med flera.

– Jag är oerhört stolt över att det design- och utvecklingsarbete som initierades för snart 10 år sedan, och som noggrant och kompetent drivits framåt under ledning av medgrundare Niklas Sjöö, har resulterat i en helt ny typ av bränslestation för marina miljöer. Under de åren har världen förändrats i en riktning där hållbara transporter och minimiutsläpp är högt prioriterade. Det är nu våra förberedelser möter ögonblicket i form av en marknad med stora utmaningar och behov som vi kan lösa, säger Karl-Oskar Tjernström, VD och medgrundare av Fossil Free Marine.

Med få undantag har utvecklingen av innovativa hållbara lösningar inom den marina sektorn nästan stått stilla. Fossil Free Marines patentsökta stationsdesign och tekniska plattform erbjuder marinindustrin ett gigantiskt steg framåt, in i 2000-talet, och i rätt riktning. Fossil Free Marine kombinerar teknologi från de mest moderna, högteknologiska, landbaserade drivmedelsstationerna och kombinerar det med de högst ställda kraven på fartygssäkerhet och marina miljö- och kvalitetskrav. 

När den nya obemannade flytande drivmedelsstationen rullas ut i stor skala kommer Fossil Free Marine att brygga gapetmellan producenter av de nya mest hållbara, förnybara flytande drivmedlen och de båtägare som önskar reducera sin miljöpåverkan och minska sina utsläpp drastiskt. 

– Vi kan verkligen göra båtlivet hållbart och miljövänligt, här och nu, säger Karl-Oskar Tjernström.

De två första stationerna är produktionsplanerade och kommer att sjösättas i centrala lägen i Stockholms skärgård under sommaren och hösten 2022. Båda anläggningarna är delvis finansierade av Klimatklivet, efter att Naturvårdsverket godkänt bolagets ansökan med motiveringen ... "åtgärden (hör) till de som uppvisar störst varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona".

Den nya marina drivmedelsstationen är efter många år av utvecklingsarbete designad utifrån en risk- och kravanalys, utformad tillsammans med de mest välrenommerade test- och certifieringssorganen i respektive branscher; drivmedel, skeppsbygge och marin konstruktion. Samtliga potentiella risker är genomgångna och funna lösningar på, och varje enskilt element är testat, utvärderat och utformat av specifika anledningar.

– Vi har med vår station skapat en helt ny världsstandard för säker och hållbar hantering av fossilfria drivmedel i marina miljöer. Vi kan som ingen annan erbjuda en säker distribution och öka takten i omställningen till förnybara drivmedel till havs, säger Niklas Sjöö, medgrundare av Fossil Free Marine, och han fortsätter; 

– Genom att producera i en kompositblandning, framtagen för militära fartyg, får vi flera fördelar, såsom låg vikt, ökad volym och möjlighet att klara samtliga typer av flytande bränslen. Förnybar diesel, biodrivmedel och kommande e-bränslen ställer nya krav på säker, ansvarsfull och optimerad förvaring och distribution, vilket vår station möjliggör på ett helt nytt sätt.


Fakta:
• Skrov i militär komposit
• Längd 24 m, bredd 4,3 m, vikt 35 ton (tom)
• Designad och byggd i Sverige av namnkunnigt etablerat varv 
• Obemannad drift 24/7/365
• Livslängd >50 år


Källa: Fossil Free Marine


Skriv utDetaljanalyser av plasten i bränsleavfallet ska hjälpa E.ON att öka återvinning och utsortering.
Detaljanalyser av plasten i bränsleavfallet ska hjälpa E.ON att öka återvinning och utsortering.

Detaljerad analys ska fasa ut E.ONs förbränning av plast

Detaljerade analyser av bränsleavfall ska hjälpa E.ON att minska plastförbränningen. Nu avskiljs plast från cirka 20 ton blandat avfall och skickas till Tyskland för utredning.
– Vi ska minska mängden fö...

Läs mer
svero


Vattenfall Eldistribution ansluter ny vindkraft i Skellefteå

Vattenfall Eldistribution har färdigställt en ny station till Fjällbohedens vindkraftpark utanför Skellefteå och nu kan 165 GWh förnybar el årligen tillföras...

Läs mer
Uppsala universitet


Uddevallahem och Uddevalla Energi samarbetar för att utveckla hållbara energilösningar

Uddevallahem och Uddevalla Energi är två av stadens kommunala bolag. Företagen har många gemensamma intressen, men framför allt delar de stora engagemanget för de som...

Läs mer
heta-arbeten_550_2022-q2
ONE Nordic har utbildat och engagerat totalt ca 200 elmätarmontörer. Många av de elmätarmontörer vi har engagerat har via denna tjänst fått sitt första jobb och på så sätt fått in en fot på arbetsmarknaden och i energibranschen.

ONE Nordic firar framgång med Ellevio i Sveriges största elmätarbytesprojekt

ONE Nordic firar idag en viktig milstolpe i Ellevios elmätarbytesprojekt; ONE Nordic har nu installerat 500.000 smarta elmätare och är nu drygt halvvägs i projektet. Totalt ska...

Läs mer
Solarsupply
Energiminister Khashayar Farmanbar inviger biobränsleeldade ångpannan hos Arla.

Energiministern inviger ångpanna i Jönköping

En ny biobränsleeldad ångpanna hos Arla har invigts. Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar deltog under invigningen och fick även en guidad tur inne i pannan. Det...

Läs mer
hammar-produkter


Så ska Hallstahammars kommun förbättra energiprestanda

Som ett led i energi- och underhållsarbetet väljer Hallstahammars kommun Caverion till samarbetspartner för att genomföra ett så kallat energiprestandaavtal (Energy...

Läs mer
KL Industri

Svenska kraftnät öppnar kontor i Göteborg

Svenska kraftnät öppnar i höst ett kontor i Göteborg och nu har kontrakt tecknats för kontorslokalen. Satsningen är ett led i myndighetens kraftiga expansion och ö...

Läs mer
Jakobssons Smide


Volvo Lastvagnar startar batterifabrik i Belgien

Volvo Lastvagnar startar sin första fabrik för montering av batterier. Fabriken ligger i Gent, Belgien, och kommer att leverera färdiga batteripack till Volvos helelektriska tunga...

Läs mer
Energiservice Skellefteå


Nu inleds inspektionen av Linköpings utomhusbelysning

Under tisdagen började det årliga underhållsarbetet med att inspektera Linköpings cirka 45 000 utomhusarmaturer för att bibehålla en ljus och trygg stad på...

Läs mer
Enegic3
Skiss över produktionsanläggning i Köpmanholmen (bilden är en illustration).

Cinis Fertilizer säkrar elanslutning till första produktionsanläggningen

Cinis Fertilizer har tecknat avtal med E.ON Energidistribution om elanslutning till bolagets första planerade produktionsanläggning för miljövänligt kaliumsulfat. Anlä...

Läs mer
Enerbrokers
Xian’e Li, doktorand vid Linköpings universitet, är huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln publicerad i Nature Communications.

Nytt ljus över organiska solceller

För att ställa om till en fossilfri energiförsörjning krävs bland annat effektiva och miljövänliga solceller. Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt...

Läs mer
netcontrol
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se