Instagram

Facebook

Vattenfall skärper sina utsläppsminskningsmål – nu i linje med 1,5-gradersscenariot


2021-09-21

Vattenfall har beslutat att ytterligare skärpa sina utsläppsminskningsmål för 2030 och framåt i syfte att till 2040 kunna nå nollnettoutsläpp. De nya målen har satts för att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader och har godkänts av Science Based Targets-initiativet (SBTi), vilket ger en extern verifiering av att målen överensstämmer med den senaste klimatforskningen. Vattenfall är nu ett av få större energibolag som har tagit detta viktiga steg.

Vattenfalls hittillsvarande klimatmål godkändes av SBTi i oktober 2019 och bedömdes då ligga i linje med tvågradersmålet. Vattenfall har nu beslutat att vidta ytterligare åtgärder för att minska utsläppen ännu mer i enlighet med 1,5-gradersscenariot, det mest ambitiösa scenariot från Parisavtalet.

– Klimatkrisen är en realitet, och vi har inte bara ett ansvar för att intensifiera och skynda på våra insatser, utan Vattenfall ser också stora möjligheter att vara ledande i denna brådskande omställning. Därför har vi på Vattenfall beslutat att agera i enlighet med IPCC:s slutsatser. Det räcker inte med två grader. Skillnaden på en halv grad är världsviktig för oss, och utgör ett enormt kliv framåt mot ett fossilfritt liv inom en generation, säger Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef, och fortsätter:

– Vi lyckades nå vårt SBTi-mål om 2 grader redan 2020 genom att minska de absoluta koldioxidutsläppen med nästan 40 procent jämfört med 2017, tio år tidigare än planerat. Vi kommer nu att påskynda vårt arbete ännu mer. Det innebär att vi ska minska vår utsläppsintensitet med över 77 procent från 2017 till 2030. Vi förbinder oss också att uppnå nollnettoutsläpp fram till 2040 i hela vår värdekedja. Det är viktigt att vi utnyttjar våra expertkunskaper och vår marknadsposition för att hjälpa våra kunder och leverantörer att minska sina utsläpp. Därför har vi också satt upp ett mål om 50 procent utsläppsminskning för våra gods- och tjänsteleverantörer.

– Vi är mycket glada över att Vattenfall, ett av Europas ledande energibolag, har gjort denna djärva satsning för att sälla sig till ett litet fåtal europeiska energibolag som satsar på att minska sina utsläpp i linje med 1,5-gradersmålet. Vi ser fram emot resultaten av denna nya målsättning, säger Alberto Carrillo Pineda, Managing Director och en av grundarna av SBTi.

Omfattande åtgärder krävs
Några av delmålen som ska göra att Vattenfall når sitt 2030-mål är:
• Fasa ut kolet från all verksamhet genom att ställa om de två sista koleldade värmeverken, Moabit och Reuter West i Berlin, till att i stället drivas av en kombination av biomassa, värmepumpar, kraft-till-värme (power-to-heat) och naturgas.
• Tillföra fyra gånger mer vind- och solkraftsenergi till nätet jämfört med vad Vattenfall nu har i drift.
• Hjälpa partners och samhälle att elektrifiera industriprocesser, bland annat för stål, cement, tunga transporter och kemiindustrin, så att utsläppen kan minskas även utanför den egna värdekedjan. 
• Ha 25 gånger fler elektriska laddplatser i drift jämfört med 2020.  

– Utfasningen av kolet är nästa etapp i vår färd mot att minska koldioxidutsläppen. Vi har gått från över 22 miljoner ton koldioxid 2017 till ungefär 12 miljoner ton 2020. Dessa nya investeringar ger oss en flexibel och framtidssäkrad anläggningsportfölj som ska minska utsläppen till under 6 miljoner ton 2030 och bidra till att vår verksamhet ska nå målet om nollnettoutsläpp 2040, säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

Vattenfall har också som målsättning att hela värdekedjan ska nå nollnettoutsläpp fram till 2040. Ett uppnått mål innebär att företagets mer ambitiösa arbete har lyckats och att alla koldioxidutsläpp från hela värdekedjan, inklusive från leverantörer och kunder, endera har eliminerats eller kompenserats med negativa utsläpp.


Källa: Vattenfall


Skriv ut

OX2 säljer en 24 MW vindpark i Polen till Equitix

OX2 har sålt en landbaserad vindpark med en kapacitet på 24 MW i sydöstra Polen till Equitix som investerar i infrastruktur. Byggnationen startar i år och beräknas vara klar under 2024.

Läs mer
Cortus Energi


ABB laddar Uppsalas elbussar

Uppsala storsatsar på nästa generations hållbara kollektivtrafik och framöver ska fler elbussar rulla på stadens gator. Sedan 2019 har GUB (Gamla Uppsala Buss) kö...

Läs mer
Uppsala universitet
Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo.

Sveriges största solcellspark återinvigs i Sjöbo med tredubblad kapacitet

Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo återinvigs imorgon onsdag efter en större utbyggnad. Anläggningen blir återigen landets största i sitt slag och...

Läs mer
Solarsupply
Willibald Berger, CAO HANZA, Timo Dreyer, CEO Beyers, Erik Stenfors, CEO HANZA, Wolfgang Beyers, huvudägare Beyers.

HANZA bygger vidare på sina värmländska framgångar – förvärvar elektroniktillverkare i Tyskland

HANZA Holding AB har förvärvat Helmut Beyers GmbH, en elektroniktillverkare i Mönchengladbach, Tyskland, med ca 150 medarbetare. Förvärvet baseras på bolagets...

Läs mer
KL Industri


En minuts paus för en säker arbetsmiljö på Vattenfall Eldistribution

Arbetet på hela Vattenfall Eldistribution AB stoppas under en minut den 26 oktober för att belysa vikten av en god och säker arbetsmiljö.

Läs mer
Jakobssons Smide
Brf Laröds Blomma, Riksbyggen, Helsingborg.

Riksbyggen och Öresundskraft i innovativt avtal om förnybar elförsörjning

I Laröd utanför Helsingborg uppför Riksbyggen 48 bostadsrätter. Riksbyggen, Öresundskraft och den blivande Brf Laröds Blomma har tecknat avtal som innebär att...

Läs mer


Utbyggnad av vind- och solenergi för långsam för att stoppa klimatförändringarna

Produktionen av förnybar energi ökar varje år. Men praktiskt taget inget land håller tillräckligt högt tempo för att nå Parisavtalets mål - en global...

Läs mer
Enegic


Karlskoga och Degerfors samarbetar kring elnäten

Karlskoga Energi & Miljö och Degerfors Energi är båda relativt små aktörer när det gäller elnät och idén om att samarbeta för att vinna...

Läs mer
Göta energi


ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanlä...

Läs mer
Enerbrokers
Dan Ouchterlony, EVP Schibsted Financial Services & Ventures

Schibstedt investerar ytterligare nästan 360 miljoner i digitalt elbolag

Den 2 september i år gick Schibsted in som investerare i det digitala elbolaget Tibber, när Tibber köpte Schibsteds svenska bolag Kundkraft AB med aktiekapital. Nu investerar...

Läs mer
Viktig satsning mot grönare och renare frakter till sjöss.

Roxtec väljer hållbara marina bränslen

Som framgångsrik leverantör av kabel- och rörgenomföringar har Roxtec vuxit till att täcka in branscher och marknader världen över. Det har ökat behovet av...

Läs mer


El från solkraft om Södertäljeborna får välja

Nya siffror från Telge Energi visar att solkraft är den populäraste energikällan när Södertäljeborna får säga sitt. Fyra av tio invånare i Sö...

Läs mer

Låg kostnad för bio-CCS från biogas

Negativa utsläpp som fås genom infångning och lagring av koldioxid från biogena källor, så kallad bio-CCS, kommer att spela en viktig roll för att lyckas...

Läs mer
Spjutmo

Stort arbete vid Spjutmo kraftverk ger plats åt Siljansöring och harr

Spjutmo i Mora kommun är ett av flera vattenkraftverk längs Österdalälven. Det togs i drift 1969 och ägs i dag av energibolaget Fortum som just nu utför...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se