Instagram

Facebook

Fortum skapar naturlika utlopp vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön


2021-11-22

Bild: Fortum

Tre gamla regleringsdammar i  sjöarna Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön – samtliga i Leksands kommun – har rivits och istället har naturlika sjöutlopp har anlagts. Såväl beslut som utformning har skett i nära dialog med berörda fastighetsägare, länsstyrelsen i Dalarna och kommunen.

– Det har varit väldigt roligt att genomföra detta arbete i så stort samförstånd med berörda parter, säger Konrad Enckell, miljöexpert på Fortum.

Rivningen innebär att reglerdammarnas tröskel- och utskovsdelar har tagits bort för att återskapa ett naturligt flöde i Limån samtidigt som stor vikt har lagts på att göra en fortsatt hög vattennivå möjligt. Utläggningen av sten och naturgrus skapar å sin sida bättre förutsättningar för vattenlevande djur som Siljansöring och flodpärlmussla.

Satsningarna vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön är ett led i ett större arbete där Fortum ser över sina c:a 240 mindre och större dammar i Sverige. Dammarna fungerar som de energilager vilka ger vattenkraften dess unika möjlighet att täcka upp för väderberoende kraftproduktion som vindkraft.

Vi konstaterar att omkring 80 av våra dammar endast ger begränsad nytta till energisystemet. Ur ett hållbarhetsperspektiv , gör vi därför bedömningen att de bör rivas ut och ersättas med naturliga flöden, säger Konrad Enckell.

Då Lima bedöms vara ett potentiellt värdefullt lek- och uppväxtområde för den skyddsvärda öringpopulationen i Siljan gör Fortum denna insats på eget initiativ till skillnad från de miljöåtgärder som anges i ett kraftverks miljötillstånd.

Det kommer att dröja innan vi fullt ut ser effekterna av det här arbetet, säger Konrad Enckell på Fortum. Men Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön blir nu helt självreglerande och återgår till en naturlig tillstånd där flöde och nivåer varierar utifrån tillrinning istället för reglering. Utrivningarna återskapar fria vandringsvägar för fisk och annan vattenanknuten fauna, utan att sjöarna får någon märkbart lägre vattennivå.


Källa: Fortum


Skriv ut

Höstfloden har fyllt på vattenmagasinen rekordsnabbt

En rekordsnabb återhämtning har skett i de svenska och nordiska vattenmagasinen sedan starten av oktober månad. Höstfloden i Sverige har varit över 70 procent högre...

Läs mer
Enerbrokers


Fortum skapar naturlika utlopp vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön

Tre gamla regleringsdammar i  sjöarna Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön –...

Läs mer
Idcon
Den nya dammen vid Graninge Kraftverk projekteras helt utan pappersritningar så när som på luckorna, vilka specialbeställts hos en verkstad.

Norconsult säkrar Graninge kraftverks framtid utan pappersritningar

Ett upprustningsprojekt av en damm i Sollefteå kommun blir Norconsults första uppdrag...

Läs mer
Untra kraftverk.

Klartecken för renovering av Untraverket

Efter att högsta domstolen avslagit ett sista överklagande får...

Läs mer


ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och...

Läs mer
Spjutmo

Stort arbete vid Spjutmo kraftverk ger plats åt Siljansöring och harr

Spjutmo i Mora kommun är ett av flera vattenkraftverk längs Österdalälven. Det...

Läs mer
Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning.

Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning vid Lilla Edets kraftstation

Thomas Betong som ingår i Thomas Concrete Group ska leverera 6 000 kubikmeter klimatfö...

Läs mer


Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum efter omfattande regn och höga flöden

Efter förra veckans omfattande nederbörd, och påföljande onormalt höga...

Läs mer

Mycket höga flöden i Värmlands och Dalarnas små och medelstora vattendrag

Den senaste veckan har det kommit stora mängder regn i Värmland och Dalarna. Vid denna...

Läs mer
Minesto's DG100 system.

Minesto erhåller finansiering från Energimyndigheten för att främja kommersiell uppskalning

Energimyndigheten har beviljat Minesto ett utvecklingsstöd på 5,8 miljoner kronor till...

Läs mer
Minestos Dragon Class.

Minesto lanserar Dragon Class – en ny produktserie marina kraftverk för kommersiell uppskalning

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, introducerar idag en ny produktserie kraftverk...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se