Instagram

Facebook

Fortum skapar naturlika utlopp vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön


2021-11-22

Bild: Fortum

Tre gamla regleringsdammar i  sjöarna Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön – samtliga i Leksands kommun – har rivits och istället har naturlika sjöutlopp har anlagts. Såväl beslut som utformning har skett i nära dialog med berörda fastighetsägare, länsstyrelsen i Dalarna och kommunen.

– Det har varit väldigt roligt att genomföra detta arbete i så stort samförstånd med berörda parter, säger Konrad Enckell, miljöexpert på Fortum.

Rivningen innebär att reglerdammarnas tröskel- och utskovsdelar har tagits bort för att återskapa ett naturligt flöde i Limån samtidigt som stor vikt har lagts på att göra en fortsatt hög vattennivå möjligt. Utläggningen av sten och naturgrus skapar å sin sida bättre förutsättningar för vattenlevande djur som Siljansöring och flodpärlmussla.

Satsningarna vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön är ett led i ett större arbete där Fortum ser över sina c:a 240 mindre och större dammar i Sverige. Dammarna fungerar som de energilager vilka ger vattenkraften dess unika möjlighet att täcka upp för väderberoende kraftproduktion som vindkraft.

Vi konstaterar att omkring 80 av våra dammar endast ger begränsad nytta till energisystemet. Ur ett hållbarhetsperspektiv , gör vi därför bedömningen att de bör rivas ut och ersättas med naturliga flöden, säger Konrad Enckell.

Då Lima bedöms vara ett potentiellt värdefullt lek- och uppväxtområde för den skyddsvärda öringpopulationen i Siljan gör Fortum denna insats på eget initiativ till skillnad från de miljöåtgärder som anges i ett kraftverks miljötillstånd.

Det kommer att dröja innan vi fullt ut ser effekterna av det här arbetet, säger Konrad Enckell på Fortum. Men Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön blir nu helt självreglerande och återgår till en naturlig tillstånd där flöde och nivåer varierar utifrån tillrinning istället för reglering. Utrivningarna återskapar fria vandringsvägar för fisk och annan vattenanknuten fauna, utan att sjöarna får någon märkbart lägre vattennivå.


Källa: Fortum


Skriv utNyutvecklad InfinityWEC betongboj, 400 m3 och 120 ton.
Nyutvecklad InfinityWEC betongboj, 400 m3 och 120 ton.

Ocean Harvesting utvecklar en ny boj av höghållfast betong för sitt vågkraftverk InfinityWEC

Ocean Harvesting utvecklar ett nytt skrov för bojen i vågenergiomvandlaren InfinityWEC, med höghållfast betong med lågt miljöavtryck och utmärkt hå...

Läs mer
Enerbrokers


Klart för avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Mark- och miljödomstolen ger klartecken för Jämtkraft att avveckla...

Läs mer
Idcon
Ålyngelutsläpp 2022.

125 000 nya ålyngel kompensera för vattenkraftens påverkan i Östergötlands och Kalmars sjöar och vattendrag

Under tisdagsmorgonen fick cirka 125 000 ålyngel simma ut i nio östgötska...

Läs mer


Minesto lanserar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna

Minesto, ledande teknikutvecklare inom marin energi, har lanserat en detaljerad plan för...

Läs mer

Klimathotet gör att säkerheten vid svenska dammar ses över

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att analysera hur klimatfö...

Läs mer
Liljendals kraftstation i Filipstads kommun.

Oljeläckage vid vattenkraftverk har utretts

I december 2019 upptäcktes ett läckage av olja vid Karlskoga Energi & Miljös...

Läs mer
Sjön Letten.

Fortum investerar i dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lettens pumpkraftverk

Fortum har beslutat att investera i Letaforsdammen i syfte att förbättra säkerheten...

Läs mer


Fortum förlänger avtal med ONE Nordic

År 2019 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2020-2022 avseende drift och...

Läs mer
Vattenkraftstationen i Viggeby.

Tekniska verken säljer mindre vattenkraftstationer till Småkraft

Tekniska verken säljer 22 av sina mindre vattenkraftstationer till norska Småkraft....

Läs mer
Greger Nilsson vd Blade Solutions och finalist i \

Piteåföretaget Blade Solutions finalister i internationell innovationstävling

Nyligen offentliggjordes det att Blade Solutions är finalister i den världsledande...

Läs mer


Fortum och Uniper skapar nordisk organisation för vattenkraft och fysisk elhandel

Från och med den 1 februari bedrivs Fortum och Unipers nordiska vattenkraft och den fysiska...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se