Instagram

Facebook

Stort arbete vid Spjutmo kraftverk ger plats åt Siljansöring och harr


2021-10-21

Spjutmo
Bild: Fortum
Spjutmo

Spjutmo i Mora kommun är ett av flera vattenkraftverk längs Österdalälven. Det togs i drift 1969 och ägs i dag av energibolaget Fortum som just nu utför underhållsarbete där, och när det är klart så ska det sprängas för att ge plats för Siljansöring och harr att ta sig förbi kraftverket när de leker.

I ett förnyelseprojekt av Spjutmo byts bl a turbin och generator ut. Det är en viktig investering för att vattenkraftverk som detta ska kunna fortsätta leverera fossilfritt producerad el i många år till. När arbetet är klart anläggs en fiskväg som ska göra det möjligt för vandringsfiskar som Siljansöring och harr att ta sig förbi när de leker. Inte minst öringen är hotad och behöver hjälp med fortlevnaden. 

– Vattenkraft förutsätter magasinering av vatten i dammar som är betydelsefulla för reglerkraft och blir allt viktigare när mer väderberoende energikällor som vindkraft byggs ut. Men dammar kan också utgöra hinder för vissa fiskarters möjlighet att vandra i vattendrag, föröka sig och söka föda. Därför arbetar Fortum på olika sätt för att främja biologisk mångfald och livsmiljöer som påverkas av vattenkraften lokalt. Den här satsningen är en av många vi gör för att stärka viktiga fiskbestånd i utbyggda älvar, säger Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum. 

För att minska risken för att fisk skadas i turbinerna vid kraftverken finns olika tekniska lösningar att tillgå. Vid Spjutmo anläggs upphissbara, snedställda så kallande alfagaller framför samtliga turbinintag. I gallren finns öppningar som leder fisken via en lockvattenström ut i en avledningsanordning, där de skickas vidare nedströms. Det är första gången denna teknik anläggs i Sverige men bygger på noggranna studier om vandringsfiskars beteende. 

Arbetet vid Spjutmo ska vara klart 2023. Under den tiden kommer dammen över vattnet, som använts som bro, att vara avstängd för allmänheten. Det är nödvändigt då det handlar om ett väldigt komplext projekt där en stor installation ska göras i en befintlig anläggning. Fisken leds längs en ränna av till största delen prefabricerad betong som blir c:a 560 m lång och c:a fyra m bred. Innan den kan börja byggas upp så måste bergmassor schaktas bort, som högst blir det ett 19 m djupt schakt. Även dammen vid Blyberg kommer att stängas av för fiskvägsarbetet. 

– Fortum har prövat flera olika lösningar för att underlätta fiskvandring längs den här älvsträckan. Det är stora utmaningar i att kostnadsberäkna och anlägga fiskvägsprojekt vid älvar och kraftverk. Sammantaget blir de investeringar vi gör i fiskvägar längs Dalälven de största i svensk historia, säger projektledare Kristoffer Sjöstrand. 

Olika former av fiskvägar förbi kraftverk och dammar kan komma att bli allt vanligare efter den av riksdagen beslutade nationella omprövningen av vattenkraften (NAP). Den lösning som nu installeras vid Spjutmo fungerar dock inte vid alla typer av kraftverk. 

Spjutmo kraftverk har en kapacitet på 35 MW och en genomsnittlig årsproduktion på 138 GWh – vilket motsvarar elanvändningen för drygt 5 500 elvärmda normalvillor under ett år. Planen är att hålla kraftverket igång hela tiden medan arbetet pågår och dess verksamhet ska inte påverkas. 


Källa: Fortum


Skriv utNyutvecklad InfinityWEC betongboj, 400 m3 och 120 ton.
Nyutvecklad InfinityWEC betongboj, 400 m3 och 120 ton.

Ocean Harvesting utvecklar en ny boj av höghållfast betong för sitt vågkraftverk InfinityWEC

Ocean Harvesting utvecklar ett nytt skrov för bojen i vågenergiomvandlaren InfinityWEC, med höghållfast betong med lågt miljöavtryck och utmärkt hå...

Läs mer
Enerbrokers


Klart för avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Mark- och miljödomstolen ger klartecken för Jämtkraft att avveckla...

Läs mer
Idcon
Ålyngelutsläpp 2022.

125 000 nya ålyngel kompensera för vattenkraftens påverkan i Östergötlands och Kalmars sjöar och vattendrag

Under tisdagsmorgonen fick cirka 125 000 ålyngel simma ut i nio östgötska...

Läs mer


Minesto lanserar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna

Minesto, ledande teknikutvecklare inom marin energi, har lanserat en detaljerad plan för...

Läs mer

Klimathotet gör att säkerheten vid svenska dammar ses över

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att analysera hur klimatfö...

Läs mer
Liljendals kraftstation i Filipstads kommun.

Oljeläckage vid vattenkraftverk har utretts

I december 2019 upptäcktes ett läckage av olja vid Karlskoga Energi & Miljös...

Läs mer
Sjön Letten.

Fortum investerar i dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lettens pumpkraftverk

Fortum har beslutat att investera i Letaforsdammen i syfte att förbättra säkerheten...

Läs mer


Fortum förlänger avtal med ONE Nordic

År 2019 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2020-2022 avseende drift och...

Läs mer
Vattenkraftstationen i Viggeby.

Tekniska verken säljer mindre vattenkraftstationer till Småkraft

Tekniska verken säljer 22 av sina mindre vattenkraftstationer till norska Småkraft....

Läs mer
Greger Nilsson vd Blade Solutions och finalist i \

Piteåföretaget Blade Solutions finalister i internationell innovationstävling

Nyligen offentliggjordes det att Blade Solutions är finalister i den världsledande...

Läs mer


Fortum och Uniper skapar nordisk organisation för vattenkraft och fysisk elhandel

Från och med den 1 februari bedrivs Fortum och Unipers nordiska vattenkraft och den fysiska...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se