Instagram

Facebook

Stort arbete vid Spjutmo kraftverk ger plats åt Siljansöring och harr


2021-10-21

Spjutmo
Bild: Fortum
Spjutmo

Spjutmo i Mora kommun är ett av flera vattenkraftverk längs Österdalälven. Det togs i drift 1969 och ägs i dag av energibolaget Fortum som just nu utför underhållsarbete där, och när det är klart så ska det sprängas för att ge plats för Siljansöring och harr att ta sig förbi kraftverket när de leker.

I ett förnyelseprojekt av Spjutmo byts bl a turbin och generator ut. Det är en viktig investering för att vattenkraftverk som detta ska kunna fortsätta leverera fossilfritt producerad el i många år till. När arbetet är klart anläggs en fiskväg som ska göra det möjligt för vandringsfiskar som Siljansöring och harr att ta sig förbi när de leker. Inte minst öringen är hotad och behöver hjälp med fortlevnaden. 

– Vattenkraft förutsätter magasinering av vatten i dammar som är betydelsefulla för reglerkraft och blir allt viktigare när mer väderberoende energikällor som vindkraft byggs ut. Men dammar kan också utgöra hinder för vissa fiskarters möjlighet att vandra i vattendrag, föröka sig och söka föda. Därför arbetar Fortum på olika sätt för att främja biologisk mångfald och livsmiljöer som påverkas av vattenkraften lokalt. Den här satsningen är en av många vi gör för att stärka viktiga fiskbestånd i utbyggda älvar, säger Marco Blixt som är fiskeansvarig på Fortum. 

För att minska risken för att fisk skadas i turbinerna vid kraftverken finns olika tekniska lösningar att tillgå. Vid Spjutmo anläggs upphissbara, snedställda så kallande alfagaller framför samtliga turbinintag. I gallren finns öppningar som leder fisken via en lockvattenström ut i en avledningsanordning, där de skickas vidare nedströms. Det är första gången denna teknik anläggs i Sverige men bygger på noggranna studier om vandringsfiskars beteende. 

Arbetet vid Spjutmo ska vara klart 2023. Under den tiden kommer dammen över vattnet, som använts som bro, att vara avstängd för allmänheten. Det är nödvändigt då det handlar om ett väldigt komplext projekt där en stor installation ska göras i en befintlig anläggning. Fisken leds längs en ränna av till största delen prefabricerad betong som blir c:a 560 m lång och c:a fyra m bred. Innan den kan börja byggas upp så måste bergmassor schaktas bort, som högst blir det ett 19 m djupt schakt. Även dammen vid Blyberg kommer att stängas av för fiskvägsarbetet. 

– Fortum har prövat flera olika lösningar för att underlätta fiskvandring längs den här älvsträckan. Det är stora utmaningar i att kostnadsberäkna och anlägga fiskvägsprojekt vid älvar och kraftverk. Sammantaget blir de investeringar vi gör i fiskvägar längs Dalälven de största i svensk historia, säger projektledare Kristoffer Sjöstrand. 

Olika former av fiskvägar förbi kraftverk och dammar kan komma att bli allt vanligare efter den av riksdagen beslutade nationella omprövningen av vattenkraften (NAP). Den lösning som nu installeras vid Spjutmo fungerar dock inte vid alla typer av kraftverk. 

Spjutmo kraftverk har en kapacitet på 35 MW och en genomsnittlig årsproduktion på 138 GWh – vilket motsvarar elanvändningen för drygt 5 500 elvärmda normalvillor under ett år. Planen är att hålla kraftverket igång hela tiden medan arbetet pågår och dess verksamhet ska inte påverkas. 


Källa: Fortum


Skriv ut

Höstfloden har fyllt på vattenmagasinen rekordsnabbt

En rekordsnabb återhämtning har skett i de svenska och nordiska vattenmagasinen sedan starten av oktober månad. Höstfloden i Sverige har varit över 70 procent högre...

Läs mer
Enerbrokers


Fortum skapar naturlika utlopp vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön

Tre gamla regleringsdammar i  sjöarna Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön –...

Läs mer
Idcon
Den nya dammen vid Graninge Kraftverk projekteras helt utan pappersritningar så när som på luckorna, vilka specialbeställts hos en verkstad.

Norconsult säkrar Graninge kraftverks framtid utan pappersritningar

Ett upprustningsprojekt av en damm i Sollefteå kommun blir Norconsults första uppdrag...

Läs mer
Untra kraftverk.

Klartecken för renovering av Untraverket

Efter att högsta domstolen avslagit ett sista överklagande får...

Läs mer


ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och...

Läs mer
Spjutmo

Stort arbete vid Spjutmo kraftverk ger plats åt Siljansöring och harr

Spjutmo i Mora kommun är ett av flera vattenkraftverk längs Österdalälven. Det...

Läs mer
Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning.

Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning vid Lilla Edets kraftstation

Thomas Betong som ingår i Thomas Concrete Group ska leverera 6 000 kubikmeter klimatfö...

Läs mer


Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum efter omfattande regn och höga flöden

Efter förra veckans omfattande nederbörd, och påföljande onormalt höga...

Läs mer

Mycket höga flöden i Värmlands och Dalarnas små och medelstora vattendrag

Den senaste veckan har det kommit stora mängder regn i Värmland och Dalarna. Vid denna...

Läs mer
Minesto's DG100 system.

Minesto erhåller finansiering från Energimyndigheten för att främja kommersiell uppskalning

Energimyndigheten har beviljat Minesto ett utvecklingsstöd på 5,8 miljoner kronor till...

Läs mer
Minestos Dragon Class.

Minesto lanserar Dragon Class – en ny produktserie marina kraftverk för kommersiell uppskalning

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, introducerar idag en ny produktserie kraftverk...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se