Instagram

Facebook

Vattenkraft har en stor outnyttjad potential i världen


2023-01-17

Bild på Belesardammen i Spanien.
Bild: Yossarian22stock
Bild på Belesardammen i Spanien.

I en unik kartläggning av alla vattendrag i världen visar forskare från bland annat Göteborgs universitet på en stor potential för ny vattenkraft. I Europa är det mesta redan utbyggt medan Asiens och Afrikas floder har stora outnyttjade energiresurser.

Afrika och Asien står för 85 procent av världens outnyttjade lönsamma vattenkraft, enligt en global bedömning gjord av forskare som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Water. Resultaten kan hjälpa länder att formulera utvecklingsstrategier för vattenkraft som tar hänsyn till miljömässiga och sociala effekter.

– Vi har utvecklat en ny global standard för att kunna beräkna hur mycket hållbar vattenkraft som skulle kunna byggas. Vi har studerat topografi, ekosystem och avrinningsområden över hela världen, samt en digital höjdmodell med cirka 90 meters upplösning. Totalt har vi kartlagt 2,89 miljoner floder, det har varit ett hästjobb, säger professor Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet, som är en av forskarna bakom studien.


Vattenkraft riskerar också påverka miljön
Vattenkraft är en relativt kostnadseffektiv energikälla, som förväntas spela en nyckelroll i vissa nationers övergång till koldioxidfria energisystem. Utbyggnaden av vattenkraft är dock kontroversiell på grund av dess miljömässiga och samhälleliga konsekvenser. Vattenkraftverk kan störa flodernas ekosystem, förvärra översvämningsrisken, försämra mark under byggnationen och fördriva människor.

– Vår beräkning utesluter känsliga platser, till exempel i kulturarvsområden, särskilt skyddsvärda områden för biologisk mångfald, jordbävningsbenägna zoner och tätbefolkade regioner. Vi vill uppmärksamma att det fortfarande finns en enorm potential i vattenkraften globalt sett, säger Deliang Chen.


Himalaya har störst potential
Författarna bedömer att den globala outnyttjade lönsamma vattenkraftspotentialen är 5 270 terawattimmar per år. Som en jämförelse var Sveriges elproduktion under 2021 cirka 165 terawatttimmar. Asien och Afrika står för 85 % av denna totala summa. Himalayaregionen står ensamt för två tredjedelar av potentialen. Men det kan finnas hinder för att realisera byggandet av vattenkraftverk i denna region.

– Svårigheten är att det är flera länder som samsas om resurserna och det gäller att de kan komma överens. Men energifrågan kan också vara ett område där man kan inleda samarbeten över nationsgränser, säger Deliang Chen.

Afrikas outnyttjade vattenkraftspotential kommer på andra plats och artikelförfattarna menar att de flesta afrikanska länder, inklusive Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, Zambia och Angola skulle kunna möta deras nuvarande elbehov om vattenkraftens potential utnyttjades. I Europa och Nordamerika som genomgick den industriella revolutionen för länge sedan är vattenkraften i stort sett redan fullt utbyggd.

Analysen visar på vägar till en hållbar utveckling av global vattenkraft, vilket skulle kunna minska de negativa effekter på miljön och samhällen som andra energislag innebär.

– Vi presenterar dessa fakta till världens länder, men det är upp till beslutsfattarna att välja om de vill utnyttja vattenkraften mer än i dag, säger Deliang Chen.


Källa: Göteborgs universitet

Tipsa en vän Skriv utVattenkraft har en stor outnyttjad potential i världen

Bild på Belesardammen i Spanien.

I en unik kartläggning av alla vattendrag i världen visar forskare från bland annat Göteborgs universitet på en stor potential för ny vattenkraft. I Europa är det...

Läs mer
Enerbrokers

Vattenkraften bidrar i den svåra elsituationen

För att förstärka i den rådande energisituationen kommer Tekniska verken i...

Läs mer
Idcon

Omprövning av vattenkraftverkens miljötillstånd pausas 12 månader

Vattenkraften har en mycket viktig roll i det svenska elsystemet. En baksida med vattenkraften...

Läs mer


Norconsults första ritningslösa projekt färdigställt

2020 startades upprustningen av Graninge Kraftverk i Sollefteå kommun. 2022 stod projektet...

Läs mer
Hervé Currat, Jämtkraft.

Jämtkraft storsatsar på batterilagring av el

För ett år sedan investerade Jämtkraft i en batterianläggning vid...

Läs mer
Visionsbild över Søværket (bilden är en illustration).

Främjande av grön omställning genom transformation av ett tidigare vattenverk

C.F. Møller Architects transformerar ett tidigare vattenverk i danska Viborg till kombinerad...

Läs mer
Johan Dasht vd Vattenfall vattenkraft.

Johan Dasht utsedd till ny vd för Vattenfall Vattenkraft AB

Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med...

Läs mer
Montering av travers i en bergstunnel.

Travers från Dematek förenklar Fortums underhåll av Krångede Vattenkraftverk

De senaste åren har ett av Sveriges äldsta underjordsvattenkraftverk i jämtlä...

Läs mer
Ocean Harvesting Technologies AB – vågkraftspark.

Lovande resultat från fallstudie om elektrifiering av en olje- och gasplattform med vågkraft

Offshore olje- och gasplattformar kräver konstant strömförsörjning och att...

Läs mer
Sunnerstaholms kraftverk.

Bra samarbete har lett till gynnsam reglering i Voxsjön

I december 2021 fick Fortum en ny miljödom för Sunnerstaholms kraftverk. Domen beviljade...

Läs mer


Tusentals ungdomar ska städa Fortums älvar

Totalt deltar cirka 3 000 idrottsungdomar och ledare från 130 idrottsföreningar i å...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

krannich_250
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se