Instagram

Facebook

Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum efter omfattande regn och höga flöden


2021-10-14

Bild: Fortum

Efter förra veckans omfattande nederbörd, och påföljande onormalt höga vattenflöden i älvar, bifloder och mindre vattendrag i delar av Värmland och Dalarna, håller nu flödena på att återgå till de normala.

Energibolaget Fortum, som äger och driver ett stort antal kraftverk och dammar längs dessa vatten, har experter på vattenreglering som kontinuerligt följer hur väderprognoser uppdateras och hur mycket regn som faktiskt faller. Med egna verktyg och modeller uppdateras därefter löpande tappningsplanerna – alltså hur mycket vatten som släpps igenom kraftverk och dammar. Den gångna veckan har den ovanligt höga nederbörden skapat en stor höstflod som hållit såväl vattenregleringsexperter som annan personal på bolaget ordentligt sysselsatta. 

 – Fortums högsta prioritet i en sådan här ansträngd situation är säkerheten, säger Claes Kjörk som är företagets samordningsansvarig för vattenreglering. Det handlar om de som bor och verkar vid och i närheten av våra kraftverk och dammar, och även upp- och nedströms vattendragen där vi har verksamhet. Men självklart också om vår egen personal, samt de entreprenörer vi anlitar. Vi gör vårt yttersta för att ha korrekta prognoser, vidta förebyggande åtgärder och aktiva insatser för att minska trycket på vattendragen när flödena blir onormalt höga. 

De vattendrag som har påverkats mest av de höga vattenflödena är Klarälven, Dalälven och Norsälven med biflöden, i Värmland och Dalarna. Fortum har haft intensiva kontakter med berörda kommuner, länsstyrelser och räddningstjänst så att man gemensamt kunnat vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor, natur och infrastruktur. 

Det vattenkraftoperatörer som Fortum kan göra i sådana här situationer handlar inte minst om att öppna dammluckor och släppa igenom mer vatten än vad som normalt driver turbinerna vid kraftverken. Att släppa igenom vatten på det sättet kallas för “spill”, då det alltså inte genererar el. 

Ett exempel på hur Fortum agerat de senaste dagarna är i Uvån (Klarälvens största biflöde), där den lilla Bråndammen i Hagfors kommun, uppströms Rådasjön, översköljts och skadats lindrigt av de höga vattenflödena. Läget bedöms nu vara under kontroll efter att flödet minskat. Det akuta läget bedöms därmed vara över. När läget tillåter kommer det att fyllas på med grus- och jordmassor i det skadade området, för att förhindra eventuella ras. 

Och vid Dejeforsen i Klarälven fick en gammal kraftstation i Deje (Forshaga kommun), som sedan flera år är uthyrd till en lokal kulturförening för bland annat galleriverksamhet, utrymmas. Bakgrunden var att Fortum sedan i våras bedriver ett renoveringsarbete av kraftverkets dammluckor, och vid de nu exceptionellt höga vattenflödena fick två äldre luckor – som inte använts på 30 år – öppnas på prov för att hantera flödena. Vattnet strömmade då genom en tunnel under byggnaden, och allt tycks ha gått bra. Efter avslutande tester har byggnaden inspekterats ordentligt innan kulturföreningen kan återvända och återuppta verksamheten.


Källa: Fortum


Skriv utCharlotta Ekstrand jobbar som driftingenjör på Uddevalla Energi och är projektledare för arbetet med att modernisera miljötillstånden för samtliga fem vattenkraftverk.
Charlotta Ekstrand jobbar som driftingenjör på Uddevalla Energi och är projektledare för arbetet med att modernisera miljötillstånden för samtliga fem vattenkraftverk.

Uddevallas vattenkraftverk moderniseras

I juni 2020 beslutade regeringen om en nationell plan för att Sveriges vattenkraftverk ska få moderna miljötillstånd. Planen innebär att tillstånden för alla...

Läs mer
Enerbrokers


Eco Wave Power tillkännager milstolpe i slutskedet av EWP-EDF One projektet

Eco Wave Power Global AB har tillkännagivit att den första uppsättningen flottö...

Läs mer
Idcon
Hifab utreder byggandet av fiskpassager förbi två kraftverk i Ockelbo.

Fiskpassager räddar både vattenkraften och djurlivet

Vattenkraft är en förnybar energikälla, som står för över en...

Läs mer


Höstfloden har fyllt på vattenmagasinen rekordsnabbt

En rekordsnabb återhämtning har skett i de svenska och nordiska vattenmagasinen sedan...

Läs mer


Fortum skapar naturlika utlopp vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön

Tre gamla regleringsdammar i  sjöarna Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön –...

Läs mer
Den nya dammen vid Graninge Kraftverk projekteras helt utan pappersritningar så när som på luckorna, vilka specialbeställts hos en verkstad.

Norconsult säkrar Graninge kraftverks framtid utan pappersritningar

Ett upprustningsprojekt av en damm i Sollefteå kommun blir Norconsults första uppdrag...

Läs mer
Untra kraftverk.

Klartecken för renovering av Untraverket

Efter att högsta domstolen avslagit ett sista överklagande får...

Läs mer


ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och...

Läs mer
Spjutmo

Stort arbete vid Spjutmo kraftverk ger plats åt Siljansöring och harr

Spjutmo i Mora kommun är ett av flera vattenkraftverk längs Österdalälven. Det...

Läs mer
Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning.

Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning vid Lilla Edets kraftstation

Thomas Betong som ingår i Thomas Concrete Group ska leverera 6 000 kubikmeter klimatfö...

Läs mer


Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum efter omfattande regn och höga flöden

Efter förra veckans omfattande nederbörd, och påföljande onormalt höga...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech

W3E
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se