Instagram

Facebook

Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum efter omfattande regn och höga flöden


2021-10-14

Bild: Fortum

Efter förra veckans omfattande nederbörd, och påföljande onormalt höga vattenflöden i älvar, bifloder och mindre vattendrag i delar av Värmland och Dalarna, håller nu flödena på att återgå till de normala.

Energibolaget Fortum, som äger och driver ett stort antal kraftverk och dammar längs dessa vatten, har experter på vattenreglering som kontinuerligt följer hur väderprognoser uppdateras och hur mycket regn som faktiskt faller. Med egna verktyg och modeller uppdateras därefter löpande tappningsplanerna – alltså hur mycket vatten som släpps igenom kraftverk och dammar. Den gångna veckan har den ovanligt höga nederbörden skapat en stor höstflod som hållit såväl vattenregleringsexperter som annan personal på bolaget ordentligt sysselsatta. 

 – Fortums högsta prioritet i en sådan här ansträngd situation är säkerheten, säger Claes Kjörk som är företagets samordningsansvarig för vattenreglering. Det handlar om de som bor och verkar vid och i närheten av våra kraftverk och dammar, och även upp- och nedströms vattendragen där vi har verksamhet. Men självklart också om vår egen personal, samt de entreprenörer vi anlitar. Vi gör vårt yttersta för att ha korrekta prognoser, vidta förebyggande åtgärder och aktiva insatser för att minska trycket på vattendragen när flödena blir onormalt höga. 

De vattendrag som har påverkats mest av de höga vattenflödena är Klarälven, Dalälven och Norsälven med biflöden, i Värmland och Dalarna. Fortum har haft intensiva kontakter med berörda kommuner, länsstyrelser och räddningstjänst så att man gemensamt kunnat vidta nödvändiga åtgärder för att skydda människor, natur och infrastruktur. 

Det vattenkraftoperatörer som Fortum kan göra i sådana här situationer handlar inte minst om att öppna dammluckor och släppa igenom mer vatten än vad som normalt driver turbinerna vid kraftverken. Att släppa igenom vatten på det sättet kallas för “spill”, då det alltså inte genererar el. 

Ett exempel på hur Fortum agerat de senaste dagarna är i Uvån (Klarälvens största biflöde), där den lilla Bråndammen i Hagfors kommun, uppströms Rådasjön, översköljts och skadats lindrigt av de höga vattenflödena. Läget bedöms nu vara under kontroll efter att flödet minskat. Det akuta läget bedöms därmed vara över. När läget tillåter kommer det att fyllas på med grus- och jordmassor i det skadade området, för att förhindra eventuella ras. 

Och vid Dejeforsen i Klarälven fick en gammal kraftstation i Deje (Forshaga kommun), som sedan flera år är uthyrd till en lokal kulturförening för bland annat galleriverksamhet, utrymmas. Bakgrunden var att Fortum sedan i våras bedriver ett renoveringsarbete av kraftverkets dammluckor, och vid de nu exceptionellt höga vattenflödena fick två äldre luckor – som inte använts på 30 år – öppnas på prov för att hantera flödena. Vattnet strömmade då genom en tunnel under byggnaden, och allt tycks ha gått bra. Efter avslutande tester har byggnaden inspekterats ordentligt innan kulturföreningen kan återvända och återuppta verksamheten.


Källa: Fortum


Skriv utGranboforsen vattenkraftverk ligger i Indalsälven, nedströms Kattstrupeforsen i Jämtland. Vattenkraftverket färdigställdes 1980. Nu uppgraderas anläggningen med batterilagring som gör den till ett av Sveriges första hybridkraftverk.
Granboforsen vattenkraftverk ligger i Indalsälven, nedströms Kattstrupeforsen i Jämtland. Vattenkraftverket färdigställdes 1980. Nu uppgraderas anläggningen med batterilagring som gör den till ett av Sveriges första hybridkraftverk.

Jämtkraft levererar ultrasnabb frekvensreserv (FFR) till SvK

Som ett av sju bolag i hela Sverige har Jämtkraft upphandlats som leverantör av stödtjänsten snabb frekvensreserv (FFR) till Svenska Kraftnät (SvK). Det är en ny mö...

Läs mer
Enerbrokers


WWF: Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv

Om bara fem år ska alla Sveriges vattendrag ha god ekologisk status, enligt EU:s...

Läs mer
Idcon


Norconsult vinner ramavtal för miljöanpassning av vattenkraft för Länsstyrelsen i Örebro

Norconsult har vunnit ett viktigt ramavtal för Länsstyrelsen i Örebro avseende...

Läs mer
Byggnad 13 i Forsåker som återigen ska utgöra vattenkraftverk i området.

Gamla vattenkraftverket i Forsåker byggs upp på nytt

I utvecklingen av Forsåker är återstartandet av det gamla pappersbrukets...

Läs mer
Nyutvecklad InfinityWEC betongboj, 400 m3 och 120 ton.

Ocean Harvesting utvecklar en ny boj av höghållfast betong för sitt vågkraftverk InfinityWEC

Ocean Harvesting utvecklar ett nytt skrov för bojen i vågenergiomvandlaren InfinityWEC,...

Läs mer


Klart för avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Mark- och miljödomstolen ger klartecken för Jämtkraft att avveckla...

Läs mer
Ålyngelutsläpp 2022.

125 000 nya ålyngel kompensera för vattenkraftens påverkan i Östergötlands och Kalmars sjöar och vattendrag

Under tisdagsmorgonen fick cirka 125 000 ålyngel simma ut i nio östgötska...

Läs mer


Minesto lanserar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna

Minesto, ledande teknikutvecklare inom marin energi, har lanserat en detaljerad plan för...

Läs mer

Klimathotet gör att säkerheten vid svenska dammar ses över

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att analysera hur klimatfö...

Läs mer
Liljendals kraftstation i Filipstads kommun.

Oljeläckage vid vattenkraftverk har utretts

I december 2019 upptäcktes ett läckage av olja vid Karlskoga Energi & Miljös...

Läs mer
Sjön Letten.

Fortum investerar i dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lettens pumpkraftverk

Fortum har beslutat att investera i Letaforsdammen i syfte att förbättra säkerheten...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se