Instagram

Facebook

WWF: Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv


2022-06-13

Bild: Tapani Hellman/Pixabay

Om bara fem år ska alla Sveriges vattendrag ha god ekologisk status, enligt EU:s vattendirektiv. Idag är det endast fallet i en tredjedel av våra älvar. En ny rapport från WWF visar att Sverige på flera punkter bryter mot reglerna.

– Miljöanpassning av vattenkraft är en avgörande pusselbit om vi ska komma till rätta med miljöproblemen i våra vattendrag och se till att forsar och strömsträckor blir fulla av liv igen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för WWF.

Många rinnande vattendrag har en biologisk rikedom i nivå med korallrev. Även strandmiljön längs de mindre vattendragen är otroligt artrik. Idag är det dock brist på dessa miljöer i Sverige, främst beroende på de tusentals dammar som uppförts för bland annat vattenkraft.

Reglering av älvar är idag ett av de främsta hoten mot den biologiska mångfalden i våra sötvatten. Genom ingreppen delas arters livsmiljöer upp. Det kan i värsta fall kan leda till att boendeplatsen för en art helt försvinner.

Sverige ska enligt EU:s Vattendirektiv uppnå god ekologisk status i alla våra vattendrag senast 2027. Miljön där ska alltså ges rätt förutsättningar för att växter och djur ska kunna leva. Trots detta har endast en tredjedel av våra älvar god ekologisk status idag.

Direktivet öppnar upp för vissa undantag. Exempelvis vissa åtgärder som bedöms vara tekniskt omöjliga, orimligt dyra eller skulle påverka verksamheter som bedöms vara extra betydande för samhällsnyttan kan ges undantag. Sverige har dock kritiserats av EU-kommissionen för att ha överutnyttjat denna möjlighet. Under åren 2017–2021 gavs 80 procent av svenska vatten undantag.


Ny vattenlagstiftning antogs efter EU-kritik
EU-kommissionens kritik resulterade i en ny vattenlagstiftning 2019. Enligt den ska alla svenska kraftverk prövas i domstol och få moderna miljötillstånd. År 2040 ska de sista vattenkraftverken upp för prövning.

I samband med den nya lagstiftningen uppmanades de ansvariga myndigheterna att ”fullt ut” använda de möjligheter som EU-rätten ger till undantag från Vattendirektivet. Dessutom fastställdes ett riktvärde för att begränsa de produktionsförluster som miljöanpassningarna kan komma att innebära.

Besluten grundade sig i en oro från politiker och branschen att nödvändiga miljöanpassningar skulle bli alltför kostsamma. Det kan exempelvis röra sig om naturliga vattenflöden, fiskvägar förbi kraftverk, och tappning av små vattenvolymer för att åter få liv i torrlagda fåror.

– Vi i WWF är kritiska till att man på förhand begränsat och försökt styra utfallet från prövningarna, i stället för att låta behov och naturvärden avgöra vilken miljöhänsyn som kraftverken behöver ta, fortsätter Karin Glaumann, sötvattenexpert hos WWF Sverige.

WWF beställde en oberoende analys för att undersöka om den svenska vattenlagstiftningen är förenlig med kraven i Vattendirektivet. Analysen som genomfördes av konsultfirman WSP, konstaterar att Sverige inte lever inte upp till kraven i Vattendirektivet, bland annat genom att:

1: Regeringen uppmanar Vattenmyndigheterna att fullt ut utnyttja de möjligheter till undantag som EU-rätten fastslår. Vattendirektivet syftar till en hög nivå av skydd genom att bevara och förbättra vattenmiljön, undantagen ska därför ses som en sista utväg när inget annat fungerar. Genom sin uppmaning vill regeringen göra undantagen till huvudregel.

2: Riktvärdet om maximalt 1,5 TWh i produktionsförlust är ett generellt undantag för vattenkraft, som är beslutat på förhand och strider mot Vattendirektivet. Undantag behöver prövas utifrån de specifika omständigheterna i varje enskilt fall.

3: Andra förnybara energikällor borde utredas som alternativ. Vattenkraftens förmåga att reglera och stabilisera energitillgången kan inte ensamt motivera undantag från kravet på god vattenstatus. Alternativa energikällor som är bättre för miljön bör utredas som alternativ.


Källa: WWF

Tipsa en vän Skriv ut<span>Vattenfall Vattenkraft</span><div><span style=\
Vattenfall Vattenkraft
 

Vattenfall planerar för ny vattenkraft i Sverige

Vattenfall planerar för första gången på mer än tolv år att bygga ny vattenkraft på fyra platser i Sverige där vattenkraft redan finns, förutsatt att...

Läs mer
Enerbrokers

Vattenkraft har en stor outnyttjad potential i världen

Bild på Belesardammen i Spanien.

I en unik kartläggning av alla vattendrag i världen visar forskare från bland annat...

Läs mer
Idcon

Vattenkraften bidrar i den svåra elsituationen

För att förstärka i den rådande energisituationen kommer Tekniska verken i...

Läs mer

Omprövning av vattenkraftverkens miljötillstånd pausas 12 månader

Vattenkraften har en mycket viktig roll i det svenska elsystemet. En baksida med vattenkraften...

Läs mer


Norconsults första ritningslösa projekt färdigställt

2020 startades upprustningen av Graninge Kraftverk i Sollefteå kommun. 2022 stod projektet...

Läs mer
Hervé Currat, Jämtkraft.

Jämtkraft storsatsar på batterilagring av el

För ett år sedan investerade Jämtkraft i en batterianläggning vid...

Läs mer
Visionsbild över Søværket (bilden är en illustration).

Främjande av grön omställning genom transformation av ett tidigare vattenverk

C.F. Møller Architects transformerar ett tidigare vattenverk i danska Viborg till kombinerad...

Läs mer
Johan Dasht vd Vattenfall vattenkraft.

Johan Dasht utsedd till ny vd för Vattenfall Vattenkraft AB

Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med...

Läs mer
Montering av travers i en bergstunnel.

Travers från Dematek förenklar Fortums underhåll av Krångede Vattenkraftverk

De senaste åren har ett av Sveriges äldsta underjordsvattenkraftverk i jämtlä...

Läs mer
Ocean Harvesting Technologies AB – vågkraftspark.

Lovande resultat från fallstudie om elektrifiering av en olje- och gasplattform med vågkraft

Offshore olje- och gasplattformar kräver konstant strömförsörjning och att...

Läs mer
Sunnerstaholms kraftverk.

Bra samarbete har lett till gynnsam reglering i Voxsjön

I december 2021 fick Fortum en ny miljödom för Sunnerstaholms kraftverk. Domen beviljade...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

Clinton

KL Industri 250

OKQ8 Sunday
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se