Instagram

Facebook

Biljätte investerar i vindkraftpark i Skellefteå


2021-12-09

Ny vindkraftpark i Skellefteå: Volkswagen stödjer elproduktion för 27 000 hushåll.
Bild: Volkswagen
Ny vindkraftpark i Skellefteå: Volkswagen stödjer elproduktion för 27 000 hushåll.

Volkswagen tar ytterligare ett stort steg mot sitt mål om en koldioxidneutral användning av elbilar under hela livscykeln. Märket investerar nu i en ny vindkraftpark i Skellefteå med en årlig kapacitet på cirka 100 GWh som kan förse motsvarande 27 000 hushåll med el.

Volkswagen har för avsikt att vara helt koldioxidneutralt fram till år 2050. Därför går företaget långt utöver elektrifieringen av bilen med sitt holistiska program ”Way to Zero” för att minska koldioxidutsläppen. Volkswagen är den första biltillverkaren att stödja utbyggnaden av förnybar energi i industriell skala – och kommer att driva på utbyggnaden av europeiska vindkraftparker och solenergianläggningar med cirka 40 miljoner euro fram till 2025.

Volkswagen har nu kommit överens om det hittills största projektet i sin portfölj med vindkraftverkföretaget wpd Onshore Aldermyrberget AB i Skellefteå. Volkswagens andel av vindkraftparken producerar ca 100 GWh el, vilket räcker till 27 000 hushåll. Därmed lever Volkswagen också upp till sitt ansvar som marknadsledare för elbilar i Sverige. I samband med nettokoldioxidneutral tillverkning av ID.-modellerna, tar nu Volkswagen ytterligare ett stort steg mot sitt mål om en koldioxidneutral användning av elbilar under hela livscykeln.

Samtidigt som övergången till e-mobilitet snabbas upp och ID.-familjen expanderas ytterligare, som en del av ACCELERATE-strategin, stödjer Volkswagen investeringar i vindkraftsparker och solenergianläggningar och ökar på så sätt mängden el från förnybara energikällor i elnätet. På så sätt förbättrar företaget ID.-familjens klimatavtryck och lägger grunden för en koldioxidneutral användning av den elektriska fordonsparken.

– Volkswagen är oåterkalleligt på väg mot nollutsläpp. Vi fokuserar på att minska koldioxidutsläppen och göra mobiliteten hållbar. Vi är den första biltillverkaren som stödjer utbyggnaden av förnybar energi i stor skala. E-mobilitet kan endast bidra effektivt till klimatskyddet om elbilarna hela tiden laddas med förnybar el, säger Ralf Brandstätter, VD för märket Volkswagen.

Utöver vindkraftparken i Sverige kommer en ny solenergianläggning i Tramm-Göthen i nordöstra Tyskland att tas i drift i början av 2022. Det gemensamma projektet med energiföretaget RWE har cirka 420 000 solcellsmoduler och är det största oberoende solenergiprojektet i Tyskland. Därefter följer ytterligare ett 20-tal gröna elprojekt i länder som Spanien, Storbritannien och Finland fram till 2025.

Alla projekten ska tillsammans generera cirka sju terawattimmar extra förnybar el. Det motsvarar kapaciteten hos över 300 vindkraftverk och skulle kunna täcka den årliga förbrukningen för 600 000 hushåll.

En viktig faktor för att uppnå koldioxidneutral e-mobilitet är att konsekvent kunna ladda bilar med elektricitet som produceras helt från förnybara källor. Bara detta skulle minska CO2 -utsläppen med nästan hälften jämfört med EU:s vanliga elmix. Volkswagen erbjuder redan sina kunder förnybar el för laddning hemma och utmed vägarna (till exempel vid IONITY-laddningsstationer). Genom att göra dessa investeringar i utbyggnad av förnybara energislag går märket ett steg längre och stödjer skapandet av vindkraftparker och solenergianläggningar i Europa med störst försäljning av elbilar från Volkswagen.

– Vi tänker och agerar regionalt i våra projektbeslut. Vårt fokus ligger på att investera i förnybar energi, i synnerhet där elbilar från Volkswagen är särskilt populära bland kunderna. Vår andel i vindkraftparken i Sverige är därför ett logiskt steg. Med det hittills största projektet för förnyybar el i vår portfölj lever vi också upp till vårt ansvar som marknadsledare inom elbilar i Sverige, säger Andreas Walingen, strategichef på Volkswagen.

Med en marknadsandel på 20 procent och 9 300 registreringar från januari till november 2021 är Volkswagen ledande inom elbilar i Sverige. ID.4 är den mest registrerade elbilen på den svenska marknaden hittills under 2021. Från januari till slutet av november har fler än 6 000 exemplar av den koldioxidneutral tillverkade modellen levererats till de svenska kunderna.

Sverige är alltså ett bra exempel på framgångarna med Volkswagens elbilsoffensiv och ID.-familjen i Europa: Volkswagen levererade omkring 290 000 elbilar till kunderna från januari till oktober – en trefaldig ökning jämfört med 2020.


”Way to Zero" fokuserar på hållbar tillverkning och användning av elbilar

Volkswagen har för avsikt att vara nettokoldioxidneutralt senast 2050. Det tillfälliga målet är att minska koldioxidutsläppen per bil med 40 procent i Europa till 2030 (baslinje: 2018). Därmed skulle en genomsnittlig Volkswagen släppa ut cirka 17 ton mindre koldioxid. Förutom att snabba på övergången till e-mobilitet, ska produktionen (inklusive leveranskedjorna) och driften av elbilar göras koldioxidneutral. Till detta ska läggas den systematiska återvinningen av högspänningsbatterier från gamla elbilar.

Hjärtat i ”Way to Zero”-programmet för att minska koldioxidutsläppen är märkets ACCELERATE-strategi som syftar till att öka takten i elbilsoffensiven. Målet är att helt elektrifiera den nya fordonsflottan. År 2030 kommer minst 70 procent av Volkswagens totala försäljning i Europa att vara helt eldrivna bilar, det vill säga mer än en miljon bilar. I Nordamerika och Kina bör andelen sålda elbilar uppgå till minst 50 procent. Dessutom kommer Volkswagen att lansera minst en ny elbil varje år.


Källa: Volkswagen


Skriv ut

Vattenfall Eldistribution ansluter ny vindkraft i Skellefteå

Vattenfall Eldistribution har färdigställt en ny station till Fjällbohedens vindkraftpark utanför Skellefteå och nu kan 165 GWh förnybar el årligen tillföras...

Läs mer
Konceptbild på lösningen för bergsförankring (bilden är en illustration).

Veidekke bidrar i utvecklingen av effektiv och hållbar vindkraftsförankring

Veidekke är ett av nio svenska företag som gått samman i projektet PROWIND. Syftet...

Läs mer
Enerbrokers


Världens största mobila nätsimulator bidrar till att driva på övergången till förnybar energi

Fraunhofer Institute for Wind Energy Systems (IWES) samarbetar med ABB för att utveckla vä...

Läs mer


Svevia bygger för vindkraft i Ånge

Till hösten 2023 kommer Klevbergets vindkraftpark i Ljungaverk utanför Ånge att...

Läs mer


Viktiga förslag från regeringen för snabbare vindkraftsutbyggnad

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll presenterade under onsdagen ett...

Läs mer

Regeringen snabbar på utbyggnaden av vindkraft

Regeringen lägger fram ett vindkraftspaket för att snabba på utbyggnaden av billig...

Läs mer


Svevia förbereder för 42 vindkraftverk i Sundsvall

Vid Stor-Skälsjön nära kommungränsen mellan Sundsvall och Timrå, ska en...

Läs mer
I Markbygden, Piteå kommun, uppförs Norra Europas största landbaserade vindkraftpark.

Piteå är motorn i regionens gröna omställning

En historiskt stor satsning på fossilfri industri växer just nu fram i norra Norrland....

Läs mer
Juktan vindkraftpark.

8 av 10 vindkraftsprojekt stoppas – åtgärder behövs

Under 2021 stoppades 32 av 42 aktuella landbaserade vindkraftsprojekt enligt en ny rapport frå...

Läs mer


Vinkraftsparkerna ska bli fler –  här är utbildningen som ska stötta med arbetskraft

Dagens energisystem håller på att förändras och om mindre än åtta...

Läs mer
Byggnationen av tre vindparker på Skallberget, Utterberget och i Tjärnäs i Dalarna påbörjas i april 2022.

Kanonaden anlägger vindkraft för Eolus

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad ska utföra anläggningsarbeten för tre...

Läs mer


Borealis tecknar PPA-avtal avseende vindkraftsel med Fortum för sin produktion i finska Borgå

Borealis är en av världens främsta leverantörer av avancerade och cirkulä...

Läs mer

Sveriges första havsplaner möjliggör snabbare utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Regeringen har beslutat om Sveriges första havsplaner och att ge Energimyndigheten i uppdrag...

Läs mer

Brittiska regeringen ger tillstånd till Vattenfalls havsbaserade vindkraftpark Norfolk Vanguard

Den brittiska regeringen utfärdade på fredagen tillstånd för Vattenfalls...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se