Instagram

Facebook

Åtta svenska storföretag skapar unikt samarbete kring biologisk mångfald


2020-08-10

Värderingsmetoden ska hjälpa företagen att på ett trovärdigt och enhetligt sätt kvantifiera sin påverkan på biologisk mångfald, till exempel vid etableringen av ny infrastruktur eller som i detta fall, den nya gruvan vid Mertainen, Kiruna.
Bild: Fredric Malm
Värderingsmetoden ska hjälpa företagen att på ett trovärdigt och enhetligt sätt kvantifiera sin påverkan på biologisk mångfald, till exempel vid etableringen av ny infrastruktur eller som i detta fall, den nya gruvan vid Mertainen, Kiruna.

Åtta stora svenska företag från fyra branscher går samman i projektet ”Näringslivets Värderingsmetod för Biologisk Mångfald”. Bakom det unika initiativet och samarbetet står Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ecogain.

Uppdraget är att ta fram ett verktyg för att värdera hur biologisk mångfald påverkas vid markanvändning och har som målsättning att ge företag möjlighet att trovärdigt ska kunna kvantifiera och kommunicera både sin negativa och sin positiva påverkan på biologisk mångfald i markanvändning eller förändrad markanvändning.

En förväntad effekt är att tillståndsprocesser kring stora samhällsprojekt ska bli mer förutsägbara, både för myndigheter, intressenter och företag, samt att uppföljningen av gjorda åtgärder förenklas.

Styrkan sitter i att branscher går samman kring ett gemensamt behov att kunna mäta biologisk mångfald och hitta synergier både för miljö och verksamhet, säger Rolf Lindgren, Gruppchef Miljöfunktion på Skellefteå Kraft, ett av de företag som ingår i initiativet.


Första globala standarden
Internationellt finns det redan flera exempel på värderingsmetoder, men än finns ingen global standard. Exempel finns i form av brittiska Biodiversity Metrics och olika värderingsmodeller som används i USA och Tyskland.

De som står bakom projektet är företag som på olika sätt använder mycket mark genom sina verksamheter. De har alla därför identifierat biologisk mångfald som en väsentlig fråga i sitt hållbarhetsarbete och i sina affärer. Idén till projektet växte fram under företagens gemensamma möten i Business@Biodiversity Sweden, ett miljönätverk för storföretag.

Helle Herk Hansen, miljöchef vid Vattenfall, svarar på vad företaget ser för nytta med att vara med i det här projektet:
– Vi ser stor potential i att hitta en praktiskt tillämpningsbar metod för att värdera biologisk mångfald. Att hitta ett gemensamt tillvägagångssätt som fungerar att använda i olika branscher kommer vara en styrka i dialogen med våra intressenter.

– Vi tycker att det är viktigt att kunna mäta även biologiska värden för att kunna jämföra och skatta hur vi tar oss framåt, menar Linda Bjurholt, miljöchef vid LKAB, när hon beskriver affärsnyttan med projektet.


Ska underlätta arbetet för alla samhällsbyggare
Projektet kommer ledas av konsultföretaget Ecogain, specialister på hållbar markanvändning och biologisk mångfald.
Verktyget ska underlätta integrering av biologisk mångfald i företags affärsmodeller och kan förbättra målsättning och uppföljning. Åtgärder för biologisk mångfald kommer också bli effektivare, eftersom värderingsverktyget gör det möjligt för företagen att fokusera där störst miljönytta kan uppnås.

– Det är en enorm styrka att så många företag med en sådan bredd går samman och startar detta initiativ. Alla deltagare är också ödmjuka inför utmaningen att hitta den framkomliga balansen mellan vetenskaplig korrekthet och tillämpbarhet. Biologisk mångfald är komplext, säger Anders Enetjärn, VD på Ecogain.

Han understryker även att en viktig del i projektet är att förankra metoden brett. Det kommer tillsättas en referensgrupp med både nationella och internationella representanter från både myndigheter, akademi och andra intressegrupper. Verktyget som tas fram kommer vara öppet för alla samhällsbyggare att använda.

– Det här är ett mycket spännande initiativ. Om det kan stimulera till ökande ambitioner och att företagen sätter tydliga mål och strategier även för biologisk mångfald, likt vad som skett för klimatarbetet, så kommer det att kunna bidra till att stärka näringslivets ledarroll ytterligare, säger Johan Kuylenstierna, styrelseledamot i Ecogain.


Fakta: Projektet Näringslivets värderingsmetod för biologisk mångfald
Projektet Näringslivets värderingsmetod för biologisk mångfald har initierats av Ecogain och de åtta stora företag som nu blir partners i projektet.

Följande företag har redan gått med: Boliden, LKAB, Cementa, Svenska Kraftnät, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, SCA och Vattenfall. Samtliga är medlemmar i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden

Projektet är öppet för att välkomna nya projektpartner.

Fas 1.0 kommer omfatta ’Förändrad markanvändning på land’. Projektstart i augusti 2020.
Senare faser kommer preliminärt hantera vattenmiljöer och areella näringar.Källa: Ecogain


Skriv utIndustrier, bostäder och energiföretag bidrar till att lösa kapacitetsbristen i elnäten

I energiomställningen och den ökade elektrifieringen kommer flexibilitetsmarknaden få en allt viktigare roll för att öka kapaciteten i elnätet. Intresset för att sälja effektflexibilitet inför vintern...

Läs mer
Uppsala universitet
Andreas Aristiadis, vd och affärsområdeschef för Assemblin VS.

Assemblin växer inom fjärrvärme genom förvärv

Assemblin stärker sin fjärrvärmeposition genom förvärv av inkråmet i Mälardalens Fjärrvärme Entreprenad AB med 11 medarbetare i Västerås.

Läs mer
Dekon 550
Vindkrafttorn i trä.

Trätorn kan sänka koldioxidavtrycket från framtida vindkraftverk

Vattenfall och Modvion ingår nytt samarbete om att använda vindkraftstorn i trä för landbaserad vindkraft, vilket kan sänka koldioxidutsläppen med minst 25 procent vid...

Läs mer
Ferroamp


Norconsult banar väg för cirkulära energisystem i nytt kraftledningsuppdrag

Norconsult har på uppdrag av Svenska Kraftnät fått i uppgift att projektera ledningsåtgärder i samband med att den nya stamnätsstation FT14 Hageskruv byggs....

Läs mer
Enegic
Under onsdagen bjöd Dennis Helfridsson, vd för ABB Sverige och Peter Löfgren, vd för SynerLeap, in representanter från industrin, näringslivet, politiken och startupscenen till ABB Sveriges huvudkontor i Västerås för att fira 100 startupsamarbeten och ta nästa steg inom samverkan och innovation.

ABB:s tillväxthub SynerLeap tar nästa steg med fler partners

ABB:s tillväxthub SynerLeap tar nu nästa steg och knyter till sig fler partners när de ingår avtal med Westinghouse, Mälarenergi och innovationsnätverket Automation...

Läs mer
Göta energi


Så ska behovet av effekt säkras i Skåne

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer att göras tillgängliga för Skånes industrier och övriga elnätskunder...

Läs mer
Petrobio
En av de befintliga ABB-pantograferna i Östersund.

ABB laddar fler elbussar i Östersund

Östersunds kommun fortsätter satsningen på elektrifiering av kollektivtrafiken. När ytterligare en av kommunens busslinjer ska elektrifieras så har ABB fått fö...

Läs mer
Cortus Energi

350 miljoner för att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderier runt om i Sverige

Regeringen ger i höstbudgeten RISE ett tillskott på 350 miljoner kronor över två år för att intensifiera arbetet med hållbara lösningar inom bioekonomin....

Läs mer
Blade Solutions
Östersund solpark.

Första sommaren med Östersund Solpark

Hushållsel till 500 villor – så mycket producerade Östersund Solpark den första sommaren. Toppnoteringen för en enskild dag bokfördes 21 maj då solens...

Läs mer
Enerbrokers
Sjöbo centrum.

Fjärrvärmen möjliggörare för Sjöbos elnät

Man kan tro att fjärrvärme och elförsörjning inte har med varandra att göra. Men situationen i Sjöbo i sydöstra Skåne är ett exempel på där...

Läs mer
Swel
Länsförsäkringar, Lundstams och Återvinningscentralen samarbetar för avfallshantering och återvinning för lantbrukare. Jämtkraft halverade bolagets koldioxidutsläpp mellan 2016 och 2018 efter högre krav på sina transportleverantörer. Fotomontage.

Försäkrings- och energibolag krokar arm för klimatets skull

Länsförsäkringar Jämtland och Jämtkraft tar tillsammans med länets näringsliv lead på arbetet för hur Sveriges regioner ska nå fossilfritt Sverige...

Läs mer
Co2pro

Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad


Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och därefter 100 miljoner årligen under 2023-2025 på...

Läs mer

Nya kliv för att elektrifiera Sverige


Regeringen har presenterat en satsning som innehåller flera delar för att förstärka arbetet med elektrifiering av transportsektorn. Det handlar om elektrifiering av tunga fordon,...

Läs mer
Visionsbild över Citygate, vy från Fabriksgatan (bilden är en illustration).

Assemblin installerar moderna och hållbara el- och teleinstallationer i Nordens högsta kontorshus

Assemblin har fått i uppdrag av Skanska att ansvara för elinstallationerna i Citygate, som ska bli ett nytt landmärke i Göteborg med stort fokus på hållbarhet....

Läs mer
Brf Björktrasten, Tyresö.

Brf Björktrasten satsar vidare på förnybar energi – förädlar befintligt energisystem

Brf Björktrasten har tecknat avtal med Enstar AB om att installera ett nytt FX-system som adderas till ett redan befintligt geoenergisystem. Detta hybridsystem blir då heltäckande och...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se