Instagram

Facebook

Energiföretagen i möte med energiministern om beredskapsläget


2020-03-24

<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\
Bild: Energiföretagen
Elledning i Arvidsjaur.

– Energibranschen har en avgörande roll för att Sverige ska fortsätta att fungera under denna kris och vi tar vår uppgift på största allvar. Det var ett av de viktiga budskap som Energiföretagens vd Pernilla Winnhed förmedlade till energiminister Anders Ygeman, som bjudit in representanter från energibranschen för ett möte med anledning av spridningen av Corona-viruset.

Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige, deltog tillsammans med myndigheter, fackföreningar och andra branschrepresentanter i ett möte med energiminister Anders Ygeman under fredag morgon.

– Mötet var mycket konstruktivt och jag upplevde att deltagarna var samstämmiga om bilden av läget och vilka åtgärder som bör vidtas. Mitt budskap är att vi, baserat på vår dialog med ansvariga myndigheter och våra medlemsföretag, bedömer att försörjningstryggheten vad gäller el- och värmeleveranser inte är hotad i dagsläget och att branschen har god beredskap.

Pernilla Winnhed fortsätter:

– Energibranschen har väl etablerade rutiner för olika former av störningar. Utvecklingen är dock beroende av hur många i personalen som blir frånvarande, under hur lång tid och om stor frånvaro sammanfaller med andra extraordinära händelser, såsom en storm. För mindre företag där det inte finns redundans för vissa nyckeltjänster kan utmaningen bli mer påtaglig, snabbare.

För att minska risken för försörjningsproblem lämnade Pernilla Winnhed under mötet bland annat följande förslag:

  • Energibranschen är samhällskritisk och många yrkesroller behöver barnomsorg vid eventuell skolstängning. Energiföretagen har därför upprättat en lista över vilka roller som berörs och förmedlat denna till regeringen och berörda myndigheter.
  • Samma roller bör omfattas av Corona-provtagning. Är personer inte Corona-sjuka skulle de kunna gå till arbetet vid lättare symtom. Har de varit Corona-sjuka och tillfrisknat skulle de efter provtagning också kunna återgå till arbetet.
  • Utländska underentreprenörer behöver undantas från reserestriktioner eftersom de är en viktig del av arbetsstyrkan hos många energiföretag.

Sedan 20 år tillbaka finns branschsamarbetet ”Elsamverkan” där landets elnätsföretag under storstörningar och stormar bistår varandra med personal och materiel. Detta omfattar framför allt reparationer och inte drift och omfattar heller inte fjärrvärmeföretag. Energiföretagen bjuder nu in medlemsföretagen till regionala (distans)möten för att utreda huruvida det går att etablera ett liknande samarbete med utbyte av personal inom fjärrvärmesektorn. Diskussioner kring utvidgning av elsamverkan förs också.

– Vi för en löpande dialog med Energimyndigheten och Svenska kraftnät kring beredskapsfrågor och hur branschens beredskap kan stärkas. Vi ser att vi kan ha behov av att återkomma med ytterligare förslag på hur branschens beredskap kan stärkas för att hantera denna unika situation. Vi gör naturligtvis allt som står i vår makt för att bidra till att Sverige ska fortsätta att fungera även i detta läge, säger Pernilla Winnhed.


Förfrågningar om anstånd med betalning av fakturor
Energiföretag får många förfrågningar från företagskunder om anstånd med betalning av fakturor. Energibranschen vill naturligtvis hjälpa till i den mån det är möjligt. Olika energiföretag har dock olika förutsättningar varför branschen inte utfärdar generella riktlinjer. För att underlätta för fler att bevilja anstånd har Energiföretagen dock framfört följande till energiministern:

  • Elnätsföretag bör få anstånd för energiskatten på el i samma utsträckning som de beviljar anstånd för kunder.
  • Regeringen bör utfärda kreditgarantier för kunder som beviljas anstånd.


Källa: Energiföretagen

Skriv ut

Så ska behovet av effekt säkras i Skåne

Upp till 115 MW, lika mycket el som två städer av Ystads storlek förbrukar, kommer att göras tillgängliga för Skånes industrier och övriga elnätskunder...

Läs mer
Enerbrokers
En av de befintliga ABB-pantograferna i &Ouml;stersund.

ABB laddar fler elbussar i Östersund

Östersunds kommun fortsätter satsningen på elektrifiering av kollektivtrafiken....

Läs mer
Idcon
Sjöbo centrum.

Fjärrvärmen möjliggörare för Sjöbos elnät

Man kan tro att fjärrvärme och elförsörjning inte har med varandra att gö...

Läs mer

Kraftig satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad


Regeringen föreslår att det satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500...

Läs mer

Nya kliv för att elektrifiera Sverige


Regeringen har presenterat en satsning som innehåller flera delar för att fö...

Läs mer
Visionsbild över Citygate, vy från Fabriksgatan (bilden är en illustration).

Assemblin installerar moderna och hållbara el- och teleinstallationer i Nordens högsta kontorshus

Assemblin har fått i uppdrag av Skanska att ansvara för elinstallationerna i Citygate,...

Läs mer
En riktigt kall vinterdag kan el bli en bristvara i Sverige. Forskare ska undersöka vilka förutsättningar småhusägare och energibolag har för att klara sådana situationer.

Hur kan småhusägare anpassa sig till osäker tillgång på el i framtiden?

Myndigheter varnar för att tillgången på el i Sverige kan svikta när behovet...

Läs mer
Europeiska Trafikveckan äger rum 16-22 september.

Energirådgivare ger inspiration under Europeiska Trafikantveckan

Den 16-22 september arrangeras Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week), ett europeiskt...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

TTM Energi

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se