Instagram

Facebook

Energikontor Norrs nya satsning - Upptrappning av klimatarbetet i Norrbotten


2019-06-12

Bild: Energikontor Norr

Energikontor Norr tog i dagarna emot det glädjande beskedet att finansieringen till projektet Stratus har blivit beviljad. Projektet kommer i huvudsak att stötta 12 kommuner i Norrbotten i det strategiska energi- och klimatarbetet. Arbetet kommer fokusera på att hjälpa kommunerna att utifrån sina förutsättningar bidra till de nationella energi- och klimatmålen som sattes i samband med COP21 och undertecknandet av Parisavtalet.

Det nya projektet utgår från resultatet av förstudien preStratus där Energikontor Norr hösten 2018 tog reda på hur behovet av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet ser ut i Norrbottens alla kommuner. I förstudien framkom det tydligt att samtliga kommuner var i behov av mer stöd, bland annat i att formulera mål, ta fram åtgärdsplaner och följa upp utvecklingen. Flera kommuner önskade hjälp med att integrera energi- och klimatfrågorna i det vardagliga arbetet, i budgetprocesser, övrig planering och styrkort.

Många önskemål kring stöd fanns särskilt inom områdena strategi, transporter och solel. Därför har Energikontor Norr valt att lägga upp projektet Stratus utifrån dessa arbetspaket. Kommunerna har valt vilka arbetspaket som de vill delta i utöver baspaketet som omfattar strategi som alla kommer att arbeta med. I transportpaketet kommer fokus ligga på övergången till en fossilfri fordonsflotta medan solelspaketet kommer fokusera på vilka möjligheter som finns för att öka solelsproduktionen i länet.

– Det vi ser fram emot mest i Stratus är att kunna hjälpa kommunerna mer och arbeta nära dem. Arbetet kommer också leda till att samverkan mellan kommuner stärks och förhoppningsvis kommer det leda till att flera av Norrbottens kommuner kliver upp i tätposition i det svenska energi- och klimatarbetet, säger projektledare Isabella Katsimenis på Energikontor Norr.Källa: Energikontor Norr


Skriv utSyddansk Universitet ny byggnad för hälsovetenskap Odense - SDU SUND.
Syddansk Universitet ny byggnad för hälsovetenskap Odense - SDU SUND.

Bravida Danmark tar hem stort helhetsuppdrag i Odense

Bravida Danmark får i uppdrag av danska Vejdirektoratet att utföra en helhetsleverans av samtliga tekniska installationer i en ny fakultetsbyggnad för hälsovetenskap som...

Läs mer
Enerbrokers

Hur mycket lokalt producerad el får plats i distributionsnätet?


Hur mycket kan förbrukas lokalt i nätet, var behöver nätet förstärkas...

Läs mer
Idcon
Exeris unika övervakning av elnäten.

Genombrott för Exeris övervakningsteknik - Skellefteå Kraft ökar sitt engagemang

Exeri har under ett par år arbetat tillsammans med Skellefteå Kraft för att...

Läs mer
På bilden syns Falu Energi och kraftvärmeverk till vänster, existerande datacenter närmast i bilden, samt den påbörjade tillbyggnationen bakom den existerande byggnaden.

Världens första klimatpositiva datacenter i Falun utvidgas ytterligare

Världens grönaste datacenter invigdes i slutet av förra året i Falun. Centrets...

Läs mer
Instalco får stororder i Norge genom dotterbolaget AS Elektrisk.

AS Elektrisk får installationsuppdrag åt HENT

Norska Instalcobolaget AS Elektrisk har fått i uppdrag att utföra elarbeten vid bygget...

Läs mer

Elbussar börjar köra på fyra linjer i Ale

Under augusti börjar fem elbussar att köra i Ale.

Västtrafiks storsatsning på elbussar kommer nu till Ale. Fem elbussar börjar under...

Läs mer


Schneider Electric hjälper till att framtidssäkra Norrlands universitetssjukhus

När Norrlands universitetssjukhus skulle uppgradera sin digitala infrastruktur valde man...

Läs mer


Folkomröstning om försäljning av Öresundskraft

Den 12 juni lämnades namnunderskrifter in med en begäran om en folkomröstning gä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se