Instagram

Facebook

Energikontor Norrs nya satsning - Upptrappning av klimatarbetet i Norrbotten


2019-06-12

Bild: Energikontor Norr

Energikontor Norr tog i dagarna emot det glädjande beskedet att finansieringen till projektet Stratus har blivit beviljad. Projektet kommer i huvudsak att stötta 12 kommuner i Norrbotten i det strategiska energi- och klimatarbetet. Arbetet kommer fokusera på att hjälpa kommunerna att utifrån sina förutsättningar bidra till de nationella energi- och klimatmålen som sattes i samband med COP21 och undertecknandet av Parisavtalet.

Det nya projektet utgår från resultatet av förstudien preStratus där Energikontor Norr hösten 2018 tog reda på hur behovet av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet ser ut i Norrbottens alla kommuner. I förstudien framkom det tydligt att samtliga kommuner var i behov av mer stöd, bland annat i att formulera mål, ta fram åtgärdsplaner och följa upp utvecklingen. Flera kommuner önskade hjälp med att integrera energi- och klimatfrågorna i det vardagliga arbetet, i budgetprocesser, övrig planering och styrkort.

Många önskemål kring stöd fanns särskilt inom områdena strategi, transporter och solel. Därför har Energikontor Norr valt att lägga upp projektet Stratus utifrån dessa arbetspaket. Kommunerna har valt vilka arbetspaket som de vill delta i utöver baspaketet som omfattar strategi som alla kommer att arbeta med. I transportpaketet kommer fokus ligga på övergången till en fossilfri fordonsflotta medan solelspaketet kommer fokusera på vilka möjligheter som finns för att öka solelsproduktionen i länet.

– Det vi ser fram emot mest i Stratus är att kunna hjälpa kommunerna mer och arbeta nära dem. Arbetet kommer också leda till att samverkan mellan kommuner stärks och förhoppningsvis kommer det leda till att flera av Norrbottens kommuner kliver upp i tätposition i det svenska energi- och klimatarbetet, säger projektledare Isabella Katsimenis på Energikontor Norr.Källa: Energikontor Norr


Skriv utInstallation av kortläsare.
Installation av kortläsare.

Bravida levererar säkerhetslösningar till Folkhälsomyndigheten

Bravida genomför leveransen av ett nytt integrerat säkerhetssystem när Folkhälsomyndigheten bygger om arbetsplatserna på Solnakontoret. Bravida kommer stå för den...

Läs mer
Enerbrokers
Många elkunder blir vilseledda av telefonförsäljare.

Vilseledande marknadsföring och aggressiva metoder lurar elkunder

Konsumentverket har granskat elavtal som marknadsförs med det tilltalande ”El till...

Läs mer
Idcon


Kunskapen om el är låg bland svenskarna

Nästan fyra av tio svenskar vet inte från vilka källor den el de använder...

Läs mer
Coop och Grön Kontakt har ingått ett avtal som innebär att laddstationer med snabbladdare kommer installeras utanför utvalda butiker.

Coop Sverige och Grön Kontakt vill göra det enkelt och smidigt att snabbladda elbilar

Snart blir det möjligt för kunder på Coop att ladda sina elbilar samtidigt som man...

Läs mer
Emelie Thorsén, 28 år, vinnare i årets tävling #mittelskåp.

Möt de tre vinnarna i tävlingen #mittelskåp

Under våren utlyste Jönköping Energi i samarbete med Destination Jönkö...

Läs mer

Uppdrag ges om smarta elnät och laddinfrastruktur

Regeringen gör ändringar i regleringsbreven för Energimyndigheten och...

Läs mer
Ett tunt lager indiumnitrid ovanpå kiselkarbid, som skapats med LiU-forskarnas nya molekyl.

Kemi banar väg för bättre elektronikmaterial

Indiumnitrid är ett mycket lovande material för användning i elektronik, men...

Läs mer
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kom av sig

Välfyllda vattenmagasin och kraftig vårflod ger rekordlåga elpriser i norr men...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se