Instagram

Facebook

Energikontor Norrs nya satsning - Upptrappning av klimatarbetet i Norrbotten


2019-06-12

Bild: Energikontor Norr

Energikontor Norr tog i dagarna emot det glädjande beskedet att finansieringen till projektet Stratus har blivit beviljad. Projektet kommer i huvudsak att stötta 12 kommuner i Norrbotten i det strategiska energi- och klimatarbetet. Arbetet kommer fokusera på att hjälpa kommunerna att utifrån sina förutsättningar bidra till de nationella energi- och klimatmålen som sattes i samband med COP21 och undertecknandet av Parisavtalet.

Det nya projektet utgår från resultatet av förstudien preStratus där Energikontor Norr hösten 2018 tog reda på hur behovet av ytterligare stöd i energi- och klimatarbetet ser ut i Norrbottens alla kommuner. I förstudien framkom det tydligt att samtliga kommuner var i behov av mer stöd, bland annat i att formulera mål, ta fram åtgärdsplaner och följa upp utvecklingen. Flera kommuner önskade hjälp med att integrera energi- och klimatfrågorna i det vardagliga arbetet, i budgetprocesser, övrig planering och styrkort.

Många önskemål kring stöd fanns särskilt inom områdena strategi, transporter och solel. Därför har Energikontor Norr valt att lägga upp projektet Stratus utifrån dessa arbetspaket. Kommunerna har valt vilka arbetspaket som de vill delta i utöver baspaketet som omfattar strategi som alla kommer att arbeta med. I transportpaketet kommer fokus ligga på övergången till en fossilfri fordonsflotta medan solelspaketet kommer fokusera på vilka möjligheter som finns för att öka solelsproduktionen i länet.

– Det vi ser fram emot mest i Stratus är att kunna hjälpa kommunerna mer och arbeta nära dem. Arbetet kommer också leda till att samverkan mellan kommuner stärks och förhoppningsvis kommer det leda till att flera av Norrbottens kommuner kliver upp i tätposition i det svenska energi- och klimatarbetet, säger projektledare Isabella Katsimenis på Energikontor Norr.Källa: Energikontor Norr


Skriv ut

Smart uppvärmning av bussar sparar energi motsvarande två vindkraftverk

Nobina och Telia har tillsammans utvecklat en IoT-lösning (Internet of Things/Sakernas internet) för smartare uppvärmning av bussar. 2 000 fordon har utrustats med nya funktioner i...

Läs mer
Enerbrokers
Fullständig elektrifiering är inom räckhåll enligt ny rapport.

Fullständig elektrifiering är inom räckhåll – och billigare än man kan tro

En ny rapport från Sweco analyserar hur europeiska konsumenter kommer att påverkas av...

Läs mer
Idcon

ABB stöttar Sydkoreas grönare framtid


Stor order för omriktarstationer ökar stabiliteten i elförsörjningen på...

Läs mer

Smartare användning av fjärrvärme ger minskat klimatavtryck


Fjärrvärme har funnits i Sverige sedan 1950-talet och tekniken är det i sä...

Läs mer

E.ON höjer nätavgiften


Från den 1 juli höjer E.ON elnätsavgiften. För en lägenhet innebär...

Läs mer


Effektivare och säkrare fjärrvärmeleveranser genom ny ledning i Jönköping

Jönköping Energi vill koncentrera fjärrvärmeproduktionen till sin anlä...

Läs mer


Energikontor Norrs nya satsning - Upptrappning av klimatarbetet i Norrbotten

Energikontor Norr tog i dagarna emot det glädjande beskedet att finansieringen till...

Läs mer
Elbussen på linje 55 har under våren använts som mobil mätstation för partiklar i Göteborgsluften.

Chalmerspris till nytt sätt att mäta Göteborgsluften

Hur kan luftkvaliteten i Göteborg mätas på ett effektivare och billigare sätt?...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

IFE

Härnösands kommun

BVM
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se