Instagram

Facebook

Nedmontering av damm för mer naturligt utlopp vid Lilla Ullen


2020-06-26

Bild: Fortum

Fortum ansöker om att ta bort regleringsdammen vid sjön Lilla Ullens utlopp i Hagfors kommun, då den inte längre har någon betydande funktion för energiförsörjningen. Utan dammen återställs ett mer naturligt sjöutlopp. Och för att bevara den kulturhistoriska kopplingen till Ullshyttan läggs en del av stenmurverket som erosionsskydd i åfåran.

Dammen ligger vid utloppet av sjön Lilla Ullen i Ullshytteälvens övre del, uppströms sjön Stora Ullen, c:a 8 km sydost om Hagfors samhälle. Dammen byggdes på 1940-talet för att reglera vattenförsörjningen för vattenkraften, men denna funktion har med årtiondena minskat i betydelse.

– Vi ansöker nu om att få montera ned denna damm då vi ser att det finns vinster att göra för miljön utan att påverka produktionen av koldioxidfri el. Eftersom dammen inte längre spelar någon viktig roll för svensk elproduktion så ser vi chansen att förbättra den lokala biologiska mångfalden, säger Konrad Enckell miljöexpert på Fortum.

Dammen består av en c:a 4 meter bred utskovsdel av betong och sten. På sidorna ansluter korta fyllningsdammar av jord. Fortum planerar att montera ned samtliga delar som har en dämmande effekt.

Det finns en kulturhistorisk koppling till den gamla Ullshyttan från tidigt 1800-tal, och för att bevara den kommer en del av stenmurverket att läggas som erosionsskydd i åfåran. Dessutom görs ett mindre uttag i den naturliga tröskeln för att minska risken att flödet till Ullshyttälven nedströms helt upphör vid extremt låg tillrinning.

– Vi vill använda överskottsmassor från rivningen till att skapa en jämnare lutning i fåran då det kan underlätta passage för bland annat fisk. Vi kommer också att använda sten från rivningen till att förstärka den naturliga tröskel som finns uppströms dammen för att minska risken för erosion vid höga flöden, säger Konrad Enckell.

I och med utrivningen kommer sjöns vattennivåer att återfå en naturlig variation, vilket betyder att medelnivån i sjöarna sjunker något. Det blir dock ingen sänkning under den tidigare tillåtna lägstanivån. För fisk och andra vattenlevande organismer innebär åtgärden att ett vandringshinder tas bort, och stränderna återfår en naturlig vegetation.

– Det är förstås väldigt bra när ett projekt gynnar närmiljön på det här sättet, säger Konrad Enckell.
– När vi tar bort ett vandringshinder skapas ett mer naturligt flöde i vattnet. Den nya strandzonen kring sjön utvecklas till en naturlig sjöstrand, och vi vet av erfarenhet från t ex Acksjön att den anpassningen går relativt fort. Acksjödammen längre upp i Klarälvsdalen monterades ned för tre år sedan och återhämtningen har redan kommit en god bit på vägen.

Fortum skickade in sin ansökan till Länsstyrelsen i Värmland den 20-06-23, och om den beviljas hoppas man kunna gå vidare med projektet under 2021.


Källa: Fortum


Skriv utInstallation av kortläsare.
Installation av kortläsare.

Bravida levererar säkerhetslösningar till Folkhälsomyndigheten

Bravida genomför leveransen av ett nytt integrerat säkerhetssystem när Folkhälsomyndigheten bygger om arbetsplatserna på Solnakontoret. Bravida kommer stå för den totala säkerhetsleveransen i form av...

Läs mer
Uppsala universitet
Många elkunder blir vilseledda av telefonförsäljare.

Vilseledande marknadsföring och aggressiva metoder lurar elkunder

Konsumentverket har granskat elavtal som marknadsförs med det tilltalande ”El till inköpspris” och kommit fram till att det är vilseledande för dig som kund, eftersom...

Läs mer
Dekon 550


Kunskapen om el är låg bland svenskarna

Nästan fyra av tio svenskar vet inte från vilka källor den el de använder kommer. Kunskapsnivån är lägre bland kvinnor än män och högst kunskap...

Läs mer
Göta energi
Från vänster: Magnus Jodérus, Kalle Håkansson Sjöräddningssällskapet Luleå. Carina Zolland, Maria Näslund, Luleå Energi.

Luleå Energi ingår samarbete med Sjöräddningssällskapet Luleå

Luleå Energi har valt att ingå ett samarbete med Sjöräddningssällskapet i Luleå. Genom samarbetet vill företaget bidra till Sjöräddningssä...

Läs mer
Enegic
Coop och Grön Kontakt har ingått ett avtal som innebär att laddstationer med snabbladdare kommer installeras utanför utvalda butiker.

Coop Sverige och Grön Kontakt vill göra det enkelt och smidigt att snabbladda elbilar

Snart blir det möjligt för kunder på Coop att ladda sina elbilar samtidigt som man hämtar hem sina matvaror. Avtalet som nu signerats av Coop Sverige och Grön Kontakt...

Läs mer
Co2pro
Nu har 3 195 solpaneler monterats på HSB brf Granens tak i Järfälla.

HSB bygger Stockholms läns största solcellsanläggning i Järfälla

Nu har 3 195 solpaneler monterats på HSB brf Granens tak i Järfälla. Anläggningen kommer att producera drygt 900 000 kWh per år. Det blir därmed den största...

Läs mer
Petrobio
Preem raffinaderi i Göteborg.

Flytande koldioxid snart i hamn

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning, CCS-teknik. Projektet...

Läs mer
Cortus Energi
Solcellsanläggning vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala Universitet, ägs av fastighetsservice Region Uppsala.

Ny modell för solprognoser bäst i test

En ny matematisk modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga variationer i solinstrålningen, och som kan hjälpa till att utnyttja el från solenergi...

Läs mer
Blade Solutions
Emelie Thorsén, 28 år, vinnare i årets tävling #mittelskåp.

Möt de tre vinnarna i tävlingen #mittelskåp

Under våren utlyste Jönköping Energi i samarbete med Destination Jönköping årets omgång av tävlingen #mittelskåp där allmänheten fick mö...

Läs mer
Enerbrokers

Uppdrag ges om smarta elnät och laddinfrastruktur

Regeringen gör ändringar i regleringsbreven för Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen för budgetåret 2020. Med ändringarna följer uppdraget att...

Läs mer
Swel


Nedmontering av damm för mer naturligt utlopp vid Lilla Ullen

Fortum ansöker om att ta bort regleringsdammen vid sjön Lilla Ullens utlopp i Hagfors kommun, då den inte längre har någon betydande funktion för energiförsö...

Läs mer
Ferroamp
Ett tunt lager indiumnitrid ovanpå kiselkarbid, som skapats med LiU-forskarnas nya molekyl.

Kemi banar väg för bättre elektronikmaterial

Indiumnitrid är ett mycket lovande material för användning i elektronik, men svårt att tillverka. Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat en ny molekyl med vilken...

Läs mer


Linköpings första mack för flytande biogas invigd

Torsdagen den 25 juni, invigdes Svensk Biogas första tankstation för både flytande biogas (LBG) i Linköping. Macken ligger i Mörtlösa,vid K-Rauta.

Läs mer
Regiontrafik, Dalsland.

Avsiktsförklaring främjar biogas i Fyrbodal

Västra Götalandsregionen (VGR), Västtrafik och Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans undertecknat en avsiktsförklaring för att fortsatt främja biogas i Fyrbodal...

Läs mer
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kom av sig

Välfyllda vattenmagasin och kraftig vårflod ger rekordlåga elpriser i norr men inte i söder. Elpriset är fortfarande betydligt lägre i hela landet än normalt men...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se