Instagram

Facebook

Skellefteborna låter sina julgranar värma bygden


2020-01-10

<span><span>Julgranstransport på Norrböle, Skellefteå, år 1951.</span></span>
Bild: Wollmar Lindholm/Skellefteå Museum
Julgranstransport på Norrböle, Skellefteå, år 1951.

Den 13 januari börjar den årliga insamlingen av Skelleftebornas uttjänta julgranar. Granarna återvinns till el och sprider sedan ljus och värme i bygdens hushåll.

Julgransinsamlingen i centrala Skellefteå har varit återkommande sedan vintern 2008/2009. Under dessa år har tusentals Skelleftebor bidragit med tiotusentals granar som omvandlats till el och värme vid kraftvärmeverket i Hedensbyn.

Skellefteå Kraft, i samarbete med Samhall, hämtar granen utanför husen och transporterar den till kraftvärmeverket på Hedensbyn. På så sätt kan Skellefteborna inte bara bidra till att ta tillvara på energin – det minskar också antalet transporter till återvinningen.

 – Tillsammans kan vi ta vara på energi som annars skulle gå förlorad. Ingen insats är för liten, alla kan vara med och bidra till att nå Sveriges mål om en 100 procent förnybar energiproduktion till 2040, säger Catarina Hägglund, kommunikations- och hållbarhetschef vid Skellefteå Kraft.

Granarna eldas upp i kraftvärmeverket tillsammans med andra restprodukter från sågverksindustrin, som till exempel sågspån och bark. Granarna bidrar då till att värma upp vattnet i fjärrvärmenätet, som i sin tur värmer upp villor eller lägenheter. Tack vare att Skellefteborna bidrar till insamlingen blir granarna inte avfall, utan en förnybar råvara.

I Skellefteå Krafts fjärrvärmeproduktion används främst restprodukter från den lokala skogsindustrin. Att ta tillvara på en julgran utan barr genererar cirka 16 kWh. Det motsvarar en dusch på ungefär en halvtimme.Källa: Skellefteå kraft


Skriv ut<span><span>Julgranstransport på Norrböle, Skellefteå, år 1951.</span></span>
Julgranstransport på Norrböle, Skellefteå, år 1951.

Skellefteborna låter sina julgranar värma bygden

Den 13 januari börjar den årliga insamlingen av Skelleftebornas uttjänta julgranar. Granarna återvinns till el och sprider sedan ljus och värme i bygdens hushåll.

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se