Instagram

Facebook

Solcellsanläggningars tillgänglighet


2019-10-28

Bild: SEK Svensk Elstandard

För att upprätthålla tillförlitligheten hos allt större solcellsanläggningar krävs organisation av driftövervakning och underhållsplanering. Detta underlättas av standardiserade driftdata.

Därför startar nu ett gemensamt internationellt arbete på en gemensam grund för vilka data som behöver samlas in och hur de ska behandlas. Det ska underlätta utbytet av information om funktionssäkerhet och tillgänglighet mellan anläggningsägare, nätägare, tillverkare, konsulter, certifieringsorgan, försäkringsbolag och andra intressenter. Det ska också göra det lättare att bestämma personalbehov, reservdelshantering och andra resurser som krävs för drift och underhåll.

Projektet har titeln ”Reliability practises for the operation of photovoltaic power systems”. Det drivs i gruppen för direktomvandling av sol till el, TC 82, i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. Svenska företag, myndigheter och högskolor är välkomna att delta genom SEK Svensk Elstandard och den svenska referensgruppen SEK TK 82 Direktomvandling av solenergi till elenergi. I motsvarande grupp för vindenergi, IEC TC 88, pågår ett liknande projekt, kommande IEC TS 61400-26-4. Den svenska referensgruppen där är SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer.

Syftet med projektet är att identifiera och ange vilka data som behövs för att bedöma och förbättra anläggningens tillgänglighet. Det ansluter därför till de resultat som presenterats i skriften IEC TS 63019 , Information model for availability of photovoltaic (PV) power systems. Se vad den handlar om i preview.

Det handlar då inte om uppgifter om utrustning, instrument och liknande, utan om variationer i komponentegenskaper, drift- och underhållsaktiviteter och annat som påverkar anläggningens funktion och tillgänglighet. Avsikten är att underlätta för dem som äger eller driver anläggningen att förstå vilka åtgärder som bidrar till att anläggningens tillförlitlighet motsvarar aktuella krav, behov och förväntningar.

Bland standarderna från TK 82 finns bland annat SS-EN 61724-1 , Solcellssystem – Prestanda – Del 1: Övervakning, och SS-EN 62446-1, Solcellsanläggningar – Fordringar på provning, dokumentation och underhåll – Del 1: Nätanslutna anläggningar – Dokumentation, provning för idrifttagning och besiktning.

Den som inte deltar i arbetet genom SEK, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard.Källa:


Skriv utNu har 3 195 solpaneler monterats på HSB brf Granens tak i Järfälla.
Nu har 3 195 solpaneler monterats på HSB brf Granens tak i Järfälla.

HSB bygger Stockholms läns största solcellsanläggning i Järfälla

Nu har 3 195 solpaneler monterats på HSB brf Granens tak i Järfälla. Anläggningen kommer att producera drygt 900 000 kWh per år. Det blir därmed den största...

Läs mer
Sun Solutions
Solcellsanläggning vid Rudbecklaboratoriet, Uppsala Universitet, ägs av fastighetsservice Region Uppsala.

Ny modell för solprognoser bäst i test

En ny matematisk modell som utvecklats vid Uppsala universitet för att förutsäga...

Läs mer
Idcon


Stor satsning på nya solceller i Umeå

Akademiska Hus utökar satsningen på solceller vid Umeå universitet genom att...

Läs mer
Enerbrokers
Midsummer Magnum, Midsummers första 500-watts solpanel.

Färre solpaneler, men högre effekt, med Midsummer Magnum – 500 Watt per solpanel

Solenergiföretaget Midsummer fortsätter att utveckla sina produkter och presenterar nu...

Läs mer
Ferroamp
Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för solcellsutbyggnaden, på Stockholmshems näst största solcellsanläggning i Årstadal.

Solenergi – en lysande affär

Under 2019 producerade Stockholmshems solel 300 Megawattimmar. Det räcker till att köra...

Läs mer
Gösta Jansson, energicontroller och ansvarig för Stockholmshems solcellsutbyggnad i Årstadal.

Lönsamma solcellsprojekt ger mer solenergi

På två år har Stockholmshem gått från fem till 20...

Läs mer


Ambulansstationen som producerar sin egen el

Den nya ambulansstationen i Hagfors byggs med solceller på taket för att kunna producera...

Läs mer
Solhagen i Torphyttan invigs sommaren 2020, men redan nu du teckna solabonnemang.

Unik möjlighet att abonnera på lokalproducerad solenergi

Nu har Linde energi öppnat den unika möjligheten att abonnera på solpaneler i...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se