Instagram

Facebook

Tillfälligt stopp för rivning vid Stjärnsfors


2021-09-08

Forsande vatten kring Stjerns kraftstation.
Bild: Fortum
Forsande vatten kring Stjerns kraftstation.

Efter ett möte på måndagskvällen mellan företrädare för kraftbolaget Fortum och Hagfors kommun har företaget tillfälligt pausat sina planer på att riva den gamla kraftstationen vid Stjern vattenkraftverk. Fortum inleder nu övriga dammsäkerhetsarbeten på platsen, medan kommunen har till fredag på sig att ta fram en alternativ lösning på hur byggnaden skulle kunna bevaras på en plats där den inte utgör en säkerhetsrisk.

– I sak har ingenting förändrats, säger Jonas Morian som är kommunikationsansvarig för vattenkraften på Fortum. Vi vill att vår elproduktion ska vara säker för personal och andra människor som bor och verkar runt anläggningarna, men också för djurliv och natur – och förstås att leveransen av fossilfritt producerad el är stabil till hushåll och företag. Den här byggnaden ligger i en spillfåra där det vid höga flöden med kort framförhållning kan behöva släppas ut stora mängder vatten, och då är det direkt farligt att vistas där. Det är mot den bakgrunden vi lämnat in en ansökan om att riva, vilket kommunen bifallit.

Fortum beklagar att informationen om rivningen, trots att handläggningen skötts helt korrekt, inte nått ansvariga politiker och de boende i området.

– Det här är något både vi och kommunen får ta och lära oss av för framtiden så att ingen ska behöva känna att de blir tagna på sängen, säger Jonas Morian. Vi har under måndagskvällen haft ett möte med förste vice ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande för Barn- och bildningsutskottet Boo Westlund (OR), andre vice ordförande i kommunstyrelsen Tomas Pettersson (S), samt kommunchef Richard Bjöörn och diskuterat läget.

– De entreprenörer vi har på plats kan börja med andra delar av dammsäkerhetsarbetet medan man från Hagfors kommuns sida överväger alternativ. Men vår inställning kvarstår att byggnaden ska rivas eller flyttas. Och vi är angelägna att komma igång så fort som möjligt, i enlighet med det tillstånd vi getts. Att avbryta arbetet skulle bli kostsamt och försena viktiga säkerhetshöjande åtgärder, avslutar Jonas Morian på Fortum.


Bakgrund:
Hagfors kommun biföll i maj 2021 en ansökan från Fortum om att riva en byggnad företaget äger och som ligger i spillfåran för Stjern vattenkraftverk vid Uddeholm. Beslutet vann laga kraft i juni, utan att några överklaganden inkommit. Byggnaden har tidigare varit kraftstation men inte använts för detta ändamål på många år. På grund av dess läge planerar Fortum nu att riva den av säkerhetsskäl.


Källa: Fortum


Skriv ut

Fortsatta förstärkningar av elnätet i Sörmland

Under de närmaste två åren investerar Vattenfall Eldistribution cirka 110 miljoner kronor i modernisering av det lokala elnätet i Nyköping, Strängnäs och Flen. Insatserna handlar främst om att fö...

Läs mer
Cortus Energi
Thomas Schmall, Volkswagen Group Components (vänster) och Patrick Lammers, E.ON, inviger laddstationen E.ON Drive Booster.

E.ON och Volkswagen lanserar flexibel snabbladdare med batterilagring

Den första snabbladdaren från E.ON och Volkswagen Group Components invigdes den 22 september i Essen, Tyskland. Den flexibla snabbladdaren kräver inga anläggningsarbeten eller...

Läs mer
Uppsala universitet

Kävlinge kommun ställer sig negativ till vindkraft i Öresund

Vindkraftsföretaget Eolus Vind undersöker möjligheterna för en ny vindkraftspark vid grundet Sjollen i Öresund och har bett om Kävlinge kommuns synpunkter inför en...

Läs mer
Dekon 550

Instalco expanderar i Oslo

Instalco förvärvar Total VVS AS i Oslo och ökar därmed sin tillväxt inom VS-området i Norge. Bolaget hade det senaste verksamhetsåret en omsättning på...

Läs mer
Zenitec


SMHI varnar för stormbyar – E.ON höjer beredskapen i Skåne och Halland

På torsdag eftermiddag och kväll varnar SMHI för vindbyar på över 25 meter per sekund över stora delar av Skåne och Halland. E.ON höjer därför...

Läs mer
Ferroamp


Standard för automatisk laddning av bussar och lastbilar

Nu finns det en europeisk standard för automatiska anordningar för laddning av eldrivna tunga fordon, även fastställd som svensk standard SS-EN 50696 av SEK Svensk Elstandard.

Läs mer
Enegic
Peter Braun, Head of Project Development, Sweden, Finland and Norway.

European Energy siktar mot toppen inom grön energi i Sverige

European Energy planerar att utveckla 300 MW vind- och solenergi per år i Sverige från 2025, det framgår av bolagets affärsstrategi. Sverige utgör en nyckelmarknad fö...

Läs mer
Göta energi
För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör Bioenergi investerat i en ombyggnation av fjärrvärmeledningarna i Nora.

Ny ringledning i Nora tryggar leveransen av fjärrvärme

För att trygga leveransen av fjärrvärmen till kunderna i Nora har Solör Bioenergi investerat i en ombyggnation av fjärrvärmeledningarna i Nora. Med den nya ringledningen...

Läs mer
Enerbrokers


Bravida förvärvar Reglerteknik i Norr AB och stärker positionen inom automation i norra Sverige

Bravida förvärvar bolaget Reglerteknik i Norr AB och kommer därmed att förstärka sin position inom automation i norra Sverige. Bolaget omsätter cirka 13,5 miljoner...

Läs mer


Lund visar vägen till smartare energianvändning

I Lund testas ett nytt angreppssätt för att göra energisystemet både mer miljövänligt och mindre sårbart. Grunden är dels ett nära samarbete mellan...

Läs mer
Absolicons vd Joakim Byström framför solfångaren T160.

Sveriges största koncentrerande solfångarpark i drift

Hälften av världens totala energianvändning går till värme. I september driftsattes Sveriges största solvärmeanläggning med koncentrerande solfångare,...

Läs mer


Norden stärker sin världsledande ställning kring biogasen

Gasum välkomnar regeringens långsiktiga stöd till biogasproduktion (2022–2040) för att stärka den cirkulära ekonomin och ställa om till en mer hållbar...

Läs mer
Juha Pentinmäki, Production & Distribution Manager, visar de nya solcellerna.

Nu tillverkar Ejendalsägda Jalas skyddsskor med hjälp av solenergi

Nu skyddar Ejendals både fötter och planeten. I fabriken i Jokipii Finland kommer energi numera från solen. 1304 nyinstallerade solpaneler på taket förser fabriken med el.

Läs mer

Vattenfall skärper sina utsläppsminskningsmål – nu i linje med 1,5-gradersscenariot

Vattenfall har beslutat att ytterligare skärpa sina utsläppsminskningsmål för 2030 och framåt i syfte att till 2040 kunna nå nollnettoutsläpp. De nya målen...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se