Instagram

Facebook

Göteborg Energi presenterade FED-projektet i Bryssel


2017-11-08

Testbädden för FED är Chalmersområdet i Göteborg
Bild:Göteborg Energi
Testbädden för FED är Chalmersområdet i Göteborg

I går, tisdagen den 7 november, presenterades projektet Fossil-free Energy Districts, FED, i Bryssel och Göteborg Energi var en av projektpartnerna på plats.

FED är ett EU-finansierat innovationsprojekt som Göteborg Energi driver tillsammans med Göteborgs Stad och sex andra partners inom programmet Urban Innovative Action, UIA. Syftet är att skapa smarta lokala energisamhällen där fossila energitoppar minimeras genom en digital handelsplats för energi mellan fastigheter. Unikt för FED är att projektet innefattar tre energibärare: el, värme och kyla.

– Energieffektivitet har varit på agendan hos oss i många år. Med FED vill vi energieffektivisera inte bara den enskilda fastigheten utan hela kvarteret och utforska vår roll i ett föränderligt energilandskap, säger Patrik Arvsell från Göteborg Energi.

Testbädden ligger på Chalmersområdet i Göteborg och har en perfekt uppsättning fastighetsägare, energiinfrastruktur och användare. Området är undantaget från koncessionsrätten för elfördelning, vilket ger möjlighet att testa och utvärdera en lokal energimarknad. En byggnads energibehov ska balanseras med överskottet av en annan med hjälp av den digitala handelsplatsen.

– FED-projektet är ett spännande initiativ inom UIA. Det är bra att städer nu direkt kan ansöka om anslag för lite mer innovativa projekt. UIA upplevs som mindre byråkratiskt och mer flexibelt. Detta kommer att avlasta de regionala stöden avsevärt, säger Isabelle Poli, DG Regio, EU-kommissionen,

Fakta om FED:

Projektet samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfond inom programmet Urban Innovative Actions, UIA, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Projektperioden är 2017-2019.

Total projektbudget är 5,8 miljoner euro.

Samarbetspartners: Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och ChalmersKälla: Göteborg Energi


Skriv ut

Växjö Energi ska säkra landets elbehov – nytt avtal med Svenska kraftnät

Växjö Energi blir, i samarbete med Bixia, en del av Sveriges viktiga elreserv ytterligare ett år. Det innebär att Sandviksverket när det behövs ska leverera 5 MW el...

Läs mer
Enerbrokers
Fiberutbyggnad är avgörande för att landsbygden ska hänga med i den digitala utvecklingen.

Uteblivna bidrag riskerar att skapa digitala B-lag

Nästan hälften av alla hushåll på landsbygden saknar fortfarande tillgå...

Läs mer
Idcon

Energimyndigheten ger fortsatt stöd till kommunal energi- och klimatrådgivning

Beslutet innebär att Energimyndigheten fortsätter finansiera verksamheten vars syfte...

Läs mer
De laddande skenorna laddar alla typer av elektriska fordon automatiskt vid såväl parkering som under körning. Bilden är ett montage.

Ny elvägsteknik testas i Helsingborgs Hamn inför och under H22 City Expo

Helsingborgs Hamn blir testbädd för en ny infrastruktur för elladdning. De laddande...

Läs mer
Susanne Bragée, <span>Head of People, Culture & Sustainability.</span>

Ellevio är Sveriges mest attraktiva arbetsgivare

Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning visar att elnätsföretaget Ellevio...

Läs mer
I höst planerar &Ouml;vik Energi att genomföra vårens underhållsstopp.

Planerat underhållsstopp på Hörneborgsverket skjuts upp

Det planerade underhållsstoppet på Hörneborgsverket i maj skjuts upp till hö...

Läs mer

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kan dröja

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.<span><span><span>   </span></span></span>

Under april månad har det blåst mycket, vilket varit positivt för vindkraften som...

Läs mer
Pär Kaller, vd Bixia.

Positivt resultat för Bixia – trots pandemi och extrema elpriser

2020 var ett annorlunda år för elbolaget Bixia ur flera perspektiv. Förutom...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Rörkraft

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se