Instagram

Facebook

Rekordintresse när Stockholms marknadsplats för eleffekt öppnar


2022-12-05

Bild: Vattenfall

Nu öppnar den tredje säsongen av sthlmflex, marknadsplatsen för efterfrågeflexibilitet i Stockholmsregionen. Intresset är rekordstort, med 120 procents ökning av deltagande flexresurser jämfört med föregående år.

Initiativet till sthlmflex uppstod när situationen med kapacitetsbrist i Storstockholm för några år sedan blev alltmer ansträngd. Fler bostäder, industrier, eldriven trafik och ambitiösa mål för minskade klimatutsläpp gör att elektrifieringen ständigt ökar i Storstockholm. Elnätsföretagen rekordinvesterar i nya och upprustade kablar, ställverk och annan utrustning, men innan elnätet är färdigbyggt kan kalla vinterdagar göra att efterfrågan på el plötsligt ökar dramatiskt. Kapaciteten i elnäten riskerar då att slå i taket. sthlmflex introducerades för att hitta eleffektresurser.


Flytta, minska eller producera
Enkelt uttryckt handlar sthlmflex om en marknad för elnätskunders flexibilitet. Olika aktörer erbjuds ersättning för att vara flexibla med sin elanvändning eller elproduktion, och på så sätt frigörs eleffekt när behovet uppstår. Det handlar om allt ifrån uppvärmning av villor och fastigheter, till elbilsladdare, reservkraftverk, fastighetsstyrning samt belysning. En deltagare kan alltså få betalt både för att den vid en given tidpunkt minskar eller flyttar sitt elbehov, eller för att man producerar el.

Inför årets säsongsöppning är intresset större än någonsin. Det rådande läget på elmarknaden, med ökade kostnader för el och efterfrågan på el i elnätet, har gjort att flexibilitet blivit en allt viktigare del av elsystemet. Marginalerna i det svenska elnätet har minskat och behoven av marknadslösningar som sthlmflex ökar. Det visar sig i att intresset mer än fördubblats jämfört med föregående vinter. Flexibilitetsmarknaden behövs när flaskhalsar i elnäten uppstår. Genom att allt fler aktörer deltar med effektflexibilitet kan kapacitet frigöras när det blir trångt i elnätet, till exempel under kalla vinterdagar.

─ Det är viktigt med flexibilitet idag av flera skäl. Inom sthlmflex är det ett snabbt och effektivt sätt att hantera flaskhalsar i elnätet innan nätförstärkningar är på plats. I framtiden kommer den energiomställning vi står inför att ställa stora krav på elnätet, och då behöver vi använda oss av alla verktyg, däribland flexibilitet, säger Staffan Engström, enhetschef nya stödtjänster och nätutnyttjande på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät driver sthlmflex i samarbete med de två elnätsföretagen Ellevio och Vattenfall Eldistribution.

─ sthlmflex är ett utmärkt exempel på hur olika företag går ihop för att lösa ett problem. Tillsammans tar vi ansvar för att våra kunder i Stockholmsregionen har en fortsatt trygg elförsörjning. Att vi går samman på en gemensam marknad gör också att sannolikheten för att den tillgängliga flexibiliteten kommer till användning, säger Magnus Westman Larsson, projektledare hos Ellevio.


Motsvarar en medelstor stad
Den nya säsongen öppnar den 1 december 2022 och pågår till 31 mars 2023. Denna vinter deltar totalt cirka 4 600 flexibilitetsresurser från 10 olika leverantörer. En nyhet till vinterns säsong är testet av en ny affärsmodell i sthlmflex som liknar den som finns på den nationella balansmarknaden FCR. Under vissa timmar får deltagarna på sthlmflex en ersättning för att de har tillgänglig effekt att sälja, oavsett om effekten i slutändan används eller inte. Det ökar lönsamheten för deltagarna på marknaden och minskar också tröskeln för nya deltagare att ta steget in på marknaden.

─ Årets flexibla resurser på marknadsplatsen kan tillsammans frigöra upp till cirka 150 MW om allt skulle vara tillgängligt vid samma tidpunkt. Det kan jämföras med effektbehovet i en mellanstor svensk stad. Affärsmodellen är en nyckelfråga för att potentiella flexibilitetsresurser fortsatt ska bli tillgängliga på flexibilitetsmarknaden, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.


E.ON Energidistribution ny projektmedlem
I år går E.ON Energidistribution in som ny medlem i projektet, som köpare av effekt i sina lokala elnät i länet. Köp av flexibilitet sker för första gången i sthlmflex på och av lokalnätet. I EON:s lokalnät finns också nya resurser från två stora värmeanläggningar, men också från villakunder i Vaxholm via en aggregator. Resurserna kommer sedan att kunna stötta både E.ONs lokalnät, men även Vattenfall Eldistribution och Ellevio som regionnätsägare.

─ sthlmflex är ett spännande bidrag till att mildra kapacitetsbristen i regionen, bidra till fortsatt tillväxt och till att möjliggöra smartare styrning av vårt energisystem. Det är också spännande att se hur fler och fler olika typer av aktörer är aktiva på flexmarknaden. Ju fler olika typer av resurser som blir aktiva på marknaden, desto troligare är det att det finns flexibilitet när vi behöver det som mest i nätet, säger Adam Engström, prognoschef på E.ON.


Källa: Vattenfall

Tipsa en vän Skriv utEnergy Save utser ny COO

Yibo Zhao som ny COO.

ES Energy Save Holding AB har tillsatt Yibo Zhao som ny COO. Yibo Zhao kommer att ansvara för vidare utveckling av bolagets supply chain, industrialisering och kvalitet.

Läs mer
Enerbrokers
Var tredje småföretagare (35 procent) har upplevt att verksamheten har påverkats negativt av senaste årets elpriser, visar en undersökning från If, som genomförts av Novus.

Elpriset har påverkat var tredje småföretagare negativt

Förra årets höga elpriser drabbade många privatpersoner, men även fö...

Läs mer
Idcon
Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där den gröna industriella omställningen tar fart, tillväxten ökar och elanvändningen blir alltmer omfattande.

E.ON investerar 85 miljoner i Sollefteås elnät

Under 2023 investerar E.ON drygt 85 miljoner kronor i Sollefteå kommun. Investeringarna...

Läs mer


ONE Nordic ser till att Stockholms trafikanläggningar fungerar

Stockholms Stad har gett ONE Nordic AB uppdraget att sköta felavhjälpande underhåll...

Läs mer
Vindkraft från Hörnefors utanför Umeå.

Sverige är beroende av Västerbottens och Västsveriges industri för snabbare grön omställning

Nu tar Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen ett gemensamt krafttag...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby...

Läs mer

December blev åter en månad med minskad elförbrukning


Korrigerat för temperatur och kalendereffekter minskade förbrukningen av el i december...

Läs mer
BatteryLoops energilagersystet BLESS.

Stena Fastigheter satsar på att bli självförsörjande på el

Stena Fastigheter gör omfattande satsningar på egenproducerad el, bland annat för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

krannich_250
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se