Instagram

Facebook

Fördelningsstation kommer säkerställa kapacitet i elnätet på industriområde


2022-08-09

Bild: Jönköping Energi

I takt med att Jönköpingsregionen växer kommer allt fler förfrågningar på företagsetableringar i området. Jönköping Energi har under det senaste året noterat att antalet förfrågningar på höga effektbehov på industriområdet södra Stigamo ökat kraftigt.

– Det är med glädje vi ser att vår region växer. Vi på Jönköping Energi vill vara en god kraft för ett gott samhälle och medverka till regionens tillväxt. Vi investerar kontinuerligt i elnätet, vilket är en förutsättning för att regionen kan fortsätta expandera, berättar Inger Niss, Chef Ansvarsområde Elnät och Stadsnät


Södra Stigamo
I takt med att nya kunder med nya behov tillkommer behöver elnätet byggas ut, till exempel ser elnätsbolaget Jönköping Energi Nät att det finns stor efterfrågan på södra Stigamo där en fördelningsstation är planerad att byggas. Fördelningsstationen kommer säkerställa kapacitet i hela södra delen av företagets elnätsområde, där södra Stigamo ligger. En investering värd närmare 75 mkr för Jönköping Energi Nät. Stationen kommer byggas tillsammans med Vattenfall och förstudie pågår för fullt.

Fram till att fördelningsstationen står klar inom två år arbetar de med att förstärka befintligt högspänningsnät och påbörjat dialog med berörda kunder kring flexibilitetslösningar.

– Vi håller dialog med berörda parter och hoppas att kunderna har förståelse för de ledtider som finns för att ansluta de stora effektförfrågningarna, med alltifrån upphandling enligt regelverk till projektering i samråd med alla intressenter. Men vi gör självklart allt för att arbeta effektivt och långsiktigt, säger Inger Niss.


Kapacitet i nätet
När frågor om utbyggnad av elnätet kommer på tal florerar flertalet uttryck så som elbrist, energibrist, effektbrist och kapacitetsbrist. Det är en utmaning energibranschen står inför. En vanlig fråga är om det finns för lite elproduktion i landet. Så är inte fallet, det är kapaciteten i Sveriges elnät som är bristande. Förenklat kan det förklaras vid att det är för trångt i det svenska elnätet att transportera elen som produceras. Det bildas kort och gott flaskhalsar i elnätet, där det inte finns förmåga att transportera den önskade effekten, så kallad kapacitetsbrist. Problematiken med kapacitetsbristen är störst i anslutning till större städer och regioner.

Till skillnad från större städer och regioner där det råder kapacitetsbrist finns kapacitet i nätet i Jönköping, en fördel för företag som vill etablera sig. För att kunna erbjuda företagsetableringar handlar det istället om att hinna med att bygga elnät på de nya industriområdena.

– Vi har kapacitet mot överliggande nät och kan leverera el i nuläget. Vi följer kommunens detaljplaner som indikerar vad som krävs för att bygga ut ett väl fungerande elnät samtidigt som vi arbetar för att hålla elnätspriset på lägsta möjliga nivå. Dessutom får vi förkortade ledtider i tillståndsprövningar nu, då vi blivit tilldelade en områdeskoncession på en högre spänningsnivå. Det gör att ledtiden för att bygga fördelningsstationen i södra Stigamo förkortas med drygt ett år, avslutar Inger Niss.


Källa: Jönköping Energi

Skriv utAnläggningen i Bålsta norr om Stockholm omfattar över 16 000 paneler på en yta av cirka 80 000 kvadratmeter.
Anläggningen i Bålsta norr om Stockholm omfattar över 16 000 paneler på en yta av cirka 80 000 kvadratmeter.

Tredje stora solcellssatsningen på ett år när Axfood bygger en av landets största solcellsanläggningar i Landskrona

Axfood fortsätter att investera i solceller. Nu installerar Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab ytterligare en takbaserad solcellspark om cirka 30 000 kvadratmeter, på sitt nya frukt- och grönt-lager i Landskrona, som ska...

Läs mer
\

Tredje gången gillt för Linde energi – nominerade till Miljöstrategipriset

För tredje gången på fyra år är kommunägda Linde energi nominerade till Miljöstrategipriset, ett pris som ”tilldelas en verksamhet, grupp eller fö...

Läs mer
Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen, uppmärksammades med en andraplats till klimatpriset The Roger Léron Award i Bryssel den 27 september 2022.

Vd för svenskt energikontor mottog prestigefullt europeiskt klimatpris

Lina Gellermark, vd på Energikontoret i Mälardalen, uppmärksammas med en andraplats i The Roger Léron Award. Det avslöjades under en prisceremoni i Bryssel 27 september....

Läs mer
Uppsala universitet
Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution.

”En förmån att få delta i Elektrifieringskommissionen”

Elektrifieringskommissionens arbete med att hitta vägar att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn finns nu summerat i en ny rapport. Annika Viklund berättar om sin...

Läs mer
Enegic3


Lägre boränta för energisnåla hus

Det ska löna sig att energieffektivisera. Därför får nu de av Handelsbankens kunder som bor i ett energieffektivt hus, energiklass A eller B enligt Boverkets klassificering, sitt...

Läs mer


Peab bygger transformatorstation i Nordreisa

Peab har fått uppdraget att ansvara för bygg- och betongarbeten vid Vinnelys transformatorstation i Nordreisa kommun. Beställare är Statnett SF och kontraktssumman uppgår...

Läs mer
cortus


NCC bygger ut elförsörjningen i södra Stockholm

NCC påbörjar nu ombyggnationen av en av Stockholms äldsta stamnätverksstationer i Hammarby Sjöstad. Det nya ställverket får en ökad kapacitet och fö...

Läs mer
Solarsupply


Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Projektet...

Läs mer
hammar-produkter


Lokal kraft ska höja krisberedskapen i Jönköping

Så kallad ö-drift är på väg att bli verklighet i Jönköpings kommun. Kommunen har tagit beslut om en avsiktsförklaring att tillsammans med Jönköping...

Läs mer
KL Industri
Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar, bland annat inom ramen för kommunens energiprogram. För att möta den uppkomna situationen och minska elenergianvändningen intensifierar kommunen sina ansträngningar.

Kommunen agerar för att minska sin elanvändning i rådande energikris

Nu kraftsamlar Uppsala kommun under pågående energikris. Kommunstyrelsen beslutade idag om en inriktning för arbetet som uppmanar alla förvaltningar och bolag att agera för...

Läs mer
Jakobssons Smide
E.ON krymper kontorens arbetsytor, sänker temperaturen och släcker sina ljusskyltar. Ambitionen är att minska energiförbrukningen med upp till 15 procent. Nästa steg kan bli att stänga hela kontorsplan och att släcka ner både teknik och uppvärmning av vissa ytor.

E.ON skruvar ner den egna energiförbrukningen

E.ON Sverige ska minska sin energiförbrukning med upp till 15 procent. I ett första steg krymper man kontorens arbetsytor och släcker sina ljusskyltar.
– Vi vill föregå...

Läs mer
Energiservice Skellefteå


Solkompaniet och Niam samarbetar i miljardsatsning på solparker

Solkompaniet har ingått ett ramavtal med Niam genom infrastrukturfonden Niam Infra Fund för att utveckla storskaliga solparker i södra Sverige. Målsättningen är att...

Läs mer
Enerbrokers


Tredubblat intresse för anslutning till fjärrvärmenätet

Till följd av situationen på energimarknaden ser Kraftringen nu ett kraftigt ökat intresse för anslutning till fjärrvärme. Fjärrvärmens fortsatta stabila...

Läs mer
netcontrol


Gomero och Ellevio genomför valideringsprojekt för prediktivt underhåll av transformatorstationer

Gomero Group AB har tillsammans med Ellevio påbörjat ett valideringsprojekt av SIPPHub, Gomeros egenutvecklade lösning för insamling av data från kritiska komponenter...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se