Instagram

Facebook

Hög kvalitet på svenska villors solcellssystem


2021-11-23

Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.
Bild: Energimyndigheten
Några av de testade solcellsmodulerna monterade på tak.

Energimyndighetens test av solcellssystem för villatak visar att alla de testade systemen utom ett fungerar bra. Skillnaderna i hur mycket el de kan producera per installerad kilowatt är som mest 15 procent. Testet visade även att det finns skillnader i hur väl den faktiska produktionen stämmer med leverantörens offert.

Under ett års tid har Energimyndigheten testat nio solcellssystem anpassade för villatak. Vi har mätt systemens elproduktion, jämfört systemens effektivitet och funktion samt jämfört testresultaten med den beräknade elproduktionen i leverantörens offert. Vi har även granskat installation, dokumentation, märkning och skyltning.

– Det som gör det här testet speciellt är att vi har testat hela solcellssystem som säljs till villaägare, inte bara enskilda delar. Dessutom har testet pågått i ett helt år vilket är en lång tid i sammanhanget, säger Jonas Pettersson som ansvarar för testet vid Energimyndighetens Testlab.


Testresultaten i korthet
• Mest el per installerad kilowatt producerar Ikea Solstråle Plus och Energihusgruppens Roofit och Kraftpojkarnas paket Energibolag samt Svea solars Solar stone.
• Bäst uppskattning av förväntad elproduktion i offerten ger Soltech, Svea solar, Borås elhandel, Ikea och Kraftpojkarna.
• Bra på dokumentation är Soltech, Ikea, Svea solar och Midsummer.
• Bra på märkning och skyltning är Soltech, Borås elhandel och Kraftpojkarna.
• Solcellssystem med monokristallina solcellsmoduler kan ta vara på det diffusa solljuset en mulen dag bättre än moduler i tunnfilm.


Några brister har upptäckts
• Lindabs system Solar roof har haft tekniska problem och fick byta tio av solcellsmodulerna under pågående test.
• Ikeas Solstråle Plus hade en lös kabel till överspänningsskyddet vid sista granskningen av installationen. Svea solar som installerar Ikeas solcellssystem har meddelat att de ändrat sina rutiner för att undvika lösa kablar framöver.
• Energihusgruppen gav ingen information om uppskattad elproduktion i sin offert. Det är viktig information för att villaägaren ska kunna följa upp om solcellssystemet fungerar bra.


Ett viktigt underlag för kommande EU-krav
Solcellsmoduler och växelriktare har idag varken energimärkning eller ekodesignkrav. Energimyndigheten deltar för Sveriges räkning i förhandlingarna om kommande krav som just nu pågår i EU.

– Särskilt fokus ligger på verkningsgrad, funktionalitet och resurseffektivitet. Där utgör testresultaten ett viktigt tekniskt underlag, säger Peter Bennich, senior rådgivare vid Energimyndigheten.


Så har testet gått till
Testet omfattar nio solcellssystem för villatak. Urvalet är gjort för att omfatta olika varianter på marknaden. I testet ingår både solcellsmoduler i monokristallint kisel och tunnfilmsmoduler. Några är designade för att se ut som tegel- eller plåttak. Ett av systemen har batteri och hybridväxelriktare för att kunna lagra el.

Leverantörernas egna installatörer har monterat solcellssystemen och installationerna har granskats både före och efter avslutat test. Testet har pågått utomhus i Borås sedan juni 2020 och är utfört av RISE Research Institutes of Sweden på uppdrag av Energimyndigheten.


Opartisk hjälp för dig som vill investera i solelsystem
Ta hjälp av Solelportalen på Energimyndighetens webbplats och kontakta gärna Energi- och klimatrådgivaren i din kommun som kan ge opartiska och lokala råd utan att det kostar. 

Länktips:
Solelportalen - en vägledning om solceller
Hitta din energi- och klimatrådgivare


Källa: Energimyndigheten


Tipsa en vän     Skriv utSolparken Floda-Sund ett steg närmare förverkligande

European Energy har nu skickat in en ansökan till Länsstyrelsen om Samråd för Floda-Sund PV, den planerade solparken norr om Vika återvinningscentral i Katrineholms kommun....

Läs mer
Sun Solutions


Absolicon och Kanarieöarnas tekniska institut visar upp ny solvärmeinstallation på Gran Canaria

Under 2022 har Absolicon installerat och driftsatt en solvärmeinstallation vid tekniska...

Läs mer

Solparken i Kingebol ett steg närmare verklighet

European Energy har nu skickat in ansökan om Samråd för Myren PV (photovoltaic)...

Läs mer
I mobilitetshuset Solkvarteret har solcellerna integrerats i fasaduttrycket.

Här är snyggaste solenergihuset

Mobilitetshuset Solkvarteret i Malmö, ritat av FOJAB, har södra Sveriges finaste...

Läs mer
Enerbrokers


Goda förhoppningar om solpark i Svedberga – trots länsstyrelsens överklagan

Länsstyrelsen Skånes beslut att överklaga mark- och miljödomstolens godkä...

Läs mer


Energieffektiva skolfastigheter – en väg till ökad hållbarhet och minskad elförbrukning

Energiprogrammet består av flera initiativ som gemensamt strävar mot det lå...

Läs mer
Hjältevadshus ökar kraftigt sin marknadsandel. En av förklaringarna är satsningen på solceller som standard (bilden är en illustration).

Solcellerna får Hjältevadshus att gå mot strömmen

Räntor, inflation och elkostnader oroar svenskarna och har fått småhusbyggandet...

Läs mer


Rekordstort intresse för egen solel

Allt fler vill göra skillnad för både miljön och privatekonomin och installera...

Läs mer
Karolina Brick, hållbarhetschef Riksbyggen, Johanna Frelin, vd Riksbyggen och Mari-Louise Persson, miljö- och energichef Riksbyggen.

Solceller och energieffektivisering viktigast för att göra bostadsrättsföreningen mer hållbar

53 procent anser att installation av solceller är viktigast för att göra den egna...

Läs mer

Bommersvik bygger solpark – vill alltid ligga i framkant när det kommer till utveckling och miljö

När pandemin slog till i Sverige och världen var det många som tvingades tänka...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se