Instagram

Facebook

Bra samarbete har lett till gynnsam reglering i Voxsjön


2022-09-14

Sunnerstaholms kraftverk.
Bild: Fortum
Sunnerstaholms kraftverk.

I december 2021 fick Fortum en ny miljödom för Sunnerstaholms kraftverk. Domen beviljade en ändrad vattenreglering som påverkar vattennivåerna i Voxsjön. Regleringen innebär att det framåt kommer att vara miljöanpassade nivåer över året, generellt en högre nivå under sommaren och en fast lägstanivå i sjön. Den 18 juni i år började man reglera efter det nya villkoret.

Ansökan om ändrad regleringen skickades in för tre år sedan men arbetet bakom har pågått under en längre tid. Det har funnits en önskan om att kunna gynna samtliga intressen kring sjön och skapa en gemensam målbild – en uppgift som inte är helt okomplicerad.

– Tack vare en god och konstruktiv dialog med många intressegrupper vid sjön har vi fått in viktiga synpunkter under hela processen och kunnat arbeta fram en gemensam plan. Vi har fått flera glada tillrop efter att den nya regleringen trädde i kraft. Det känns kul och tyder på att regleringen blivit bra för många, säger Kent Petersson, miljösamordnare på Fortum.

Målbilden för regleringen tar avstamp i medelnivån som uppmätts från 1999–2016 av SMHI, därmed efterliknar den nya regleringen mer det naturliga flödet i sjön än tidigare. Det innebär också en mindre variation av vattennivåerna sommartid, där den nedre sänkningsgränsen blir något högre än innan samtidigt som elproduktionen är fortsatt effektiv.

Förändringen är välkommen av bland annat hem- och stugrepresentanter, lantbruksrepresentanter, fiskevårdsföreningen och Naturskyddsföreningen, som alla haft en aktiv del i att nå en reglering som gynnar så många som möjligt kring sjön. Det finns även en särskild anpassning kring vårfloden för att gynna det lokala fiskbeståndet av gädda och abborre samt friluftslivet.

Bollnäs kommun har också varit en viktig representant i arbetet för en ny reglering. Kommunen har redan påbörjat ett restaureringsarbete av våtmarker kring Voxsjön som förenklas av de högre vattennivåerna.

För att säkerställa vilken miljöpåverkan förändringen får ska effekter på naturvärden utredas under en prövotid på sex år. Företaget Ecogain genomför en kartläggning av sumpskogar och översilningsmarker kring Voxsjön för att kunna bedöma om den biologiska mångfalden gynnas. Detta är en del av prövotidarbetet, där en ständig utvärdering och möjliga justeringar görs för att uppnå bästa resultat. Prövotidsarbetet utförs i samråd med tillsynsmyndigheten och ska redovisas till Mark- och miljödomstolen senast sex år efter det att den ändrade regleringen tagits i drift.


Källa: Fortum

Tipsa en vän     Skriv utHervé Currat, Jämtkraft.
Hervé Currat, Jämtkraft.

Jämtkraft storsatsar på batterilagring av el

För ett år sedan investerade Jämtkraft i en batterianläggning vid vattenkraftverket i Granbo. Den blev en succé och nu planeras för en batterianläggning i...

Läs mer
Enerbrokers
Visionsbild över Søværket (bilden är en illustration).

Främjande av grön omställning genom transformation av ett tidigare vattenverk

C.F. Møller Architects transformerar ett tidigare vattenverk i danska Viborg till kombinerad...

Läs mer
Idcon
Johan Dasht vd Vattenfall vattenkraft.

Johan Dasht utsedd till ny vd för Vattenfall Vattenkraft AB

Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med...

Läs mer
Montering av travers i en bergstunnel.

Travers från Dematek förenklar Fortums underhåll av Krångede Vattenkraftverk

De senaste åren har ett av Sveriges äldsta underjordsvattenkraftverk i jämtlä...

Läs mer
Ocean Harvesting Technologies AB – vågkraftspark.

Lovande resultat från fallstudie om elektrifiering av en olje- och gasplattform med vågkraft

Offshore olje- och gasplattformar kräver konstant strömförsörjning och att...

Läs mer
Sunnerstaholms kraftverk.

Bra samarbete har lett till gynnsam reglering i Voxsjön

I december 2021 fick Fortum en ny miljödom för Sunnerstaholms kraftverk. Domen beviljade...

Läs mer


Tusentals ungdomar ska städa Fortums älvar

Totalt deltar cirka 3 000 idrottsungdomar och ledare från 130 idrottsföreningar i å...

Läs mer
Granboforsen vattenkraftverk ligger i Indalsälven, nedströms Kattstrupeforsen i Jämtland. Vattenkraftverket färdigställdes 1980. Nu uppgraderas anläggningen med batterilagring som gör den till ett av Sveriges första hybridkraftverk.

Jämtkraft levererar ultrasnabb frekvensreserv (FFR) till SvK

Som ett av sju bolag i hela Sverige har Jämtkraft upphandlats som leverantör av stö...

Läs mer


WWF: Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv

Om bara fem år ska alla Sveriges vattendrag ha god ekologisk status, enligt EU:s...

Läs mer


Norconsult vinner ramavtal för miljöanpassning av vattenkraft för Länsstyrelsen i Örebro

Norconsult har vunnit ett viktigt ramavtal för Länsstyrelsen i Örebro avseende...

Läs mer
Byggnad 13 i Forsåker som återigen ska utgöra vattenkraftverk i området.

Gamla vattenkraftverket i Forsåker byggs upp på nytt

I utvecklingen av Forsåker är återstartandet av det gamla pappersbrukets...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se