Instagram

Facebook

Fiskpassager räddar både vattenkraften och djurlivet


2021-12-20

Hifab utreder byggandet av fiskpassager förbi två kraftverk i Ockelbo.
Bild: Hifab
Hifab utreder byggandet av fiskpassager förbi två kraftverk i Ockelbo.

Vattenkraft är en förnybar energikälla, som står för över en tredjedel av elektriciteten i Sverige. Samtidigt är den ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom fiskarnas vandring ofta stoppas av vattenkraftverken. Men det finns lösningar. Hifab utreder just nu byggandet av fiskpassager förbi två kraftverk i Ockelbo.

– Vår målsättning är att skapa lösningar som öppnar upp åarna för samtliga arter – från uttrar till flodpärlmusslor, säger Fabian Alfvegren, projektledare på Hifab. 

Vattenkraften är ett klimatvänligt alternativ, men den har samtidigt försvårat för vandringsfisken – framför allt ål, lax och öring. 2020 antog därför riksdagen en nationell plan för vattenkraftens miljövillkor. Detta innebär att tillståndet för många vattenkraftverk nu måste omprövas.

–Två av dessa ägs av Åbyggeby Landsbygdscenter i Ockelbo. Och de har gett oss i uppdrag att utreda och föreslå alternativa passagelösningar runt de två verken i Testeboån, säger Fabian Alfvegren.

Detta är en komplicerad process, som kräver en omfattande utredning av förutsättningarna på plats – av flera skäl.

– Historiskt sett har man till stor del fokuserat på att bygga fiskpassager som passar en eller ett par arter, till exempel lekvandrande lax och öring. Men det räcker inte – dessa arter är starka simmare som kan ta sig förbi rejäla hinder, medan mer svagsimmande arter fortfarande stoppas. Moderna fiskpassager måste beakta samtliga naturligt förekommande fiskarter, men även andra djurarter med hela eller delar av sin livscykel i vatten.

Utmaningen ligger i att förstå varje arts individuella förutsättningar för passage både upp- och nedströms, och sedan välja en eller flera lösningar som kan passeras av samtliga.

– Vi behöver också lägga en stort vikt vid fiskpassagens placering, flöden, lutning och skötsel, säger Fabian Alfvegren. 

En annan viktig faktor är hur fiskpassagerna påverkar närmiljön – om man förändrar ett vattendrag kan det få betydelse för både djurlivet och närliggande bebyggelse.

– Därför är det oftast en omfattande samverkansprocess. Runt varje å finns det ju många intressenter, till exempel sportfiskare, älvräddare, vattenkraftbolag och de boende själva. Själv företräder jag förstås min kund Åbyggeby Landsbygdscenter, men uppgiften är att skapa en lösning som alla blir nöjda med.

När vi pratar med Fabian Alfvegren har han precis kommit in i värmen från ett fältpass, där han tillsammans med underkonsulter har mätt in de båda verken med hjälp av GPS och noterat flöden och djup. Utifrån den informationen kommer han att skapa 3D-modeller av olika passagelösningar, som han sedan presenterar för alla intressenter.

– Syftet är att fiskarna ska kunna börja vandra igen utan att det får någon negativ påverkan på omgivningen. Men det handlar också om att vattenkraftverken ska kunna snurra i många år till och leverera pengar till bruksorten.

Åbyggeby Landsbygdscenter är nämligen en ekonomisk förening, som använder vinsterna från vattenkraften till lokala investeringar – allt från fotbollsplaner till skolkök. Och föreningens ordförande Lars-Erik Wikberg betonar vikten av att hitta en lösning som inte bara godkänns av mark- och miljödomstolen utan som även tillfredsställer de olika intressegrupperna.

– Alla har sin egen agenda. Men det känns tryggt med Hifab – Fabian är engagerad och har bland annat hjälpt oss med bidragsansökningar när tillstånden har varit sena.

– Det här är något av ett drömprojekt, säger Fabian Alfvegren. Det får en positiv utveckling på vattenkraften och ligger i linje med vårt miljöarbete på Hifab, samtidigt som det hjälper en samhällsnyttig förening att fortsätta sitt arbete.


Källa: Hifab


Skriv utNyutvecklad InfinityWEC betongboj, 400 m3 och 120 ton.
Nyutvecklad InfinityWEC betongboj, 400 m3 och 120 ton.

Ocean Harvesting utvecklar en ny boj av höghållfast betong för sitt vågkraftverk InfinityWEC

Ocean Harvesting utvecklar ett nytt skrov för bojen i vågenergiomvandlaren InfinityWEC, med höghållfast betong med lågt miljöavtryck och utmärkt hå...

Läs mer
Enerbrokers


Klart för avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Mark- och miljödomstolen ger klartecken för Jämtkraft att avveckla...

Läs mer
Idcon
Ålyngelutsläpp 2022.

125 000 nya ålyngel kompensera för vattenkraftens påverkan i Östergötlands och Kalmars sjöar och vattendrag

Under tisdagsmorgonen fick cirka 125 000 ålyngel simma ut i nio östgötska...

Läs mer


Minesto lanserar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna

Minesto, ledande teknikutvecklare inom marin energi, har lanserat en detaljerad plan för...

Läs mer

Klimathotet gör att säkerheten vid svenska dammar ses över

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att analysera hur klimatfö...

Läs mer
Liljendals kraftstation i Filipstads kommun.

Oljeläckage vid vattenkraftverk har utretts

I december 2019 upptäcktes ett läckage av olja vid Karlskoga Energi & Miljös...

Läs mer
Sjön Letten.

Fortum investerar i dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lettens pumpkraftverk

Fortum har beslutat att investera i Letaforsdammen i syfte att förbättra säkerheten...

Läs mer


Fortum förlänger avtal med ONE Nordic

År 2019 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2020-2022 avseende drift och...

Läs mer
Vattenkraftstationen i Viggeby.

Tekniska verken säljer mindre vattenkraftstationer till Småkraft

Tekniska verken säljer 22 av sina mindre vattenkraftstationer till norska Småkraft....

Läs mer
Greger Nilsson vd Blade Solutions och finalist i \

Piteåföretaget Blade Solutions finalister i internationell innovationstävling

Nyligen offentliggjordes det att Blade Solutions är finalister i den världsledande...

Läs mer


Fortum och Uniper skapar nordisk organisation för vattenkraft och fysisk elhandel

Från och med den 1 februari bedrivs Fortum och Unipers nordiska vattenkraft och den fysiska...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se