Instagram

Facebook

Höstfloden har fyllt på vattenmagasinen rekordsnabbt


2021-11-23

Bild: Energiföretagen

I skissen ovan visar den gröna kurvan den aktuella situationen i de svenska magasinen. Den snabba ökningen i fyllnadsgrad startade i början av oktober och sju veckor senare ligger nivån över medelvärdet som är den svarta kurvan. Källa: Energiföretagen Sverige.
Bild: Energiföretagen
I skissen ovan visar den gröna kurvan den aktuella situationen i de svenska magasinen. Den snabba ökningen i fyllnadsgrad startade i början av oktober och sju veckor senare ligger nivån över medelvärdet som är den svarta kurvan. Källa: Energiföretagen Sverige.

Utvecklingen för fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen. Aktuell kurva är den röda kurvan som vänt uppåt och vecka 45 ligger knappa 7 procent under den grå kurvan som visar medelvärdet. Källa Nord Pool.
Bild: Energiföretagen
Utvecklingen för fyllnadsgraden i de nordiska vattenmagasinen. Aktuell kurva är den röda kurvan som vänt uppåt och vecka 45 ligger knappa 7 procent under den grå kurvan som visar medelvärdet. Källa Nord Pool.

En rekordsnabb återhämtning har skett i de svenska och nordiska vattenmagasinen sedan starten av oktober månad. Höstfloden i Sverige har varit över 70 procent högre än medelvärdet för perioden oktober till och med mitten av november. De svenska magasinen ligger nu över medelvärdet för vecka 45 och de nordiska magasinen har hämtat sig rejält under samma period.

Energiföretagen skrev i en nyhet den 24 september om höstflodens betydelse för att fylla på magasinen med vatten och därmed hämta igen underskott som kan ha uppstått tidigare. I år rådde ett stort underskott såväl i de svenska som nordiska magasinen vid ingången av oktober månad.

– Sedan har just det inträffat som vi skrev om, att tillrinningarna har ökat kraftigt, och vi har sju veckor i rad haft en rejäl höstflod. Det historiska medelvärdet för veckorna 39–45, från starten av oktober till mitten av november, uppgår till 7 481 GWh (Gigawattimmar= miljoner kilowattimmar) medan tillrinningarna i år har varit 12 937 GWh, alltså 73 procent högre, säger Energiföretagens marknadsanalytiker Magnus Thorstensson.


Svenska magasinen har nu högre fyllnadsgrad än medelvärdet – Norden på väg upp
Höstfloden har gjort att magasinen nu återhämtat sig från låga värden och för andra veckan i rad har de en fyllnadsgrad som ligger över det historiska medelvärdet. Vecka 45 var fyllnadsgraden 80,4 procent jämfört med medelvärdet på 78,9 procent. Före oktober månad var fyllnadsgraden tolv procentenheter under medelvärdet.

Av störst intresse för elpriset är ändå de samlade nordiska magasinen (Norge, Sverige, Finland). Även här har återhämtningen varit stor under nämnda period. I månadsskiftet september/oktober var fyllnadsgraden nästan 20 procentenheter under medelvärdet. I mitten av november, vecka 45, ligger fyllnadsgraden knappa 7 procent under medel.


Källa: Energiföretagen


Skriv ut

Höstfloden har fyllt på vattenmagasinen rekordsnabbt

En rekordsnabb återhämtning har skett i de svenska och nordiska vattenmagasinen sedan starten av oktober månad. Höstfloden i Sverige har varit över 70 procent högre...

Läs mer
Enerbrokers


Fortum skapar naturlika utlopp vid Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön

Tre gamla regleringsdammar i  sjöarna Ejen, Stor-Draggen och Kollsjön –...

Läs mer
Idcon
Den nya dammen vid Graninge Kraftverk projekteras helt utan pappersritningar så när som på luckorna, vilka specialbeställts hos en verkstad.

Norconsult säkrar Graninge kraftverks framtid utan pappersritningar

Ett upprustningsprojekt av en damm i Sollefteå kommun blir Norconsults första uppdrag...

Läs mer
Untra kraftverk.

Klartecken för renovering av Untraverket

Efter att högsta domstolen avslagit ett sista överklagande får...

Läs mer


ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och...

Läs mer
Spjutmo

Stort arbete vid Spjutmo kraftverk ger plats åt Siljansöring och harr

Spjutmo i Mora kommun är ett av flera vattenkraftverk längs Österdalälven. Det...

Läs mer
Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning.

Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning vid Lilla Edets kraftstation

Thomas Betong som ingår i Thomas Concrete Group ska leverera 6 000 kubikmeter klimatfö...

Läs mer


Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum efter omfattande regn och höga flöden

Efter förra veckans omfattande nederbörd, och påföljande onormalt höga...

Läs mer

Mycket höga flöden i Värmlands och Dalarnas små och medelstora vattendrag

Den senaste veckan har det kommit stora mängder regn i Värmland och Dalarna. Vid denna...

Läs mer
Minesto's DG100 system.

Minesto erhåller finansiering från Energimyndigheten för att främja kommersiell uppskalning

Energimyndigheten har beviljat Minesto ett utvecklingsstöd på 5,8 miljoner kronor till...

Läs mer
Minestos Dragon Class.

Minesto lanserar Dragon Class – en ny produktserie marina kraftverk för kommersiell uppskalning

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, introducerar idag en ny produktserie kraftverk...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se