Instagram

Facebook

Klartecken för rivning vid Stjärnsfors


2021-09-16

Forsande vatten kring Stjerns kraftstation.
Bild: Fortum
Forsande vatten kring Stjerns kraftstation.

Efter att Hagfors kommun fått två respiter, och under den tiden undersökt om den gamla kraftstationen vid Stjern vattenkraftverk i Uddeholm anses ha någon form av kulturhistoriskt skyddsvärde, beslöts under ett möte på onsdagskvällen med byggnadens ägare – energibolaget Fortum – att rivningen kan fortgå som planerat.

– Kommunens kulturchef och en antikvarie från länsstyrelsen har inspekterat byggnaden och kunnat konstatera att den inte omfattas av någon detaljplan eller anses ha ett sådant kulturhistoriskt värde att den är bevarandevärd, säger Jonas Morian som är kommunikationsansvarig för vattenkraften på Fortum. Byggnaden har under åren modifierats vid flera tillfällen så att det inte längre går att se vilken verksamhet som funnits i där från början.

– Vi har stor respekt för att boende i området betraktar byggnaden som en del av sin lokalhistoria, fortsätter Jonas Morian. Men vi menar att historien handlar om kraftverket Stjern – och det är ju för att låta detta finnas kvar och bidra med fossilfritt producerad el till hushåll och företag i många år till som vi nu genomför dessa dammsäkerhetshöjande åtgärder.

– För Fortum är det viktigt att elproduktion är säker för personal och andra människor som bor och verkar runt anläggningarna, men också för djurliv och natur. Den här byggnaden ligger i en spillfåra där det vid höga flöden med kort framförhållning kan behöva släppas ut stora mängder vatten, och då är det direkt farligt att vistas där. Det är mot den bakgrunden vi nu river och spärrar av tillträde till spillfåran nedströms kraftverket, avslutar Jonas Morian på Fortum.

Även alternativet att montera ned och flytta på byggnaden har diskuterats, men inte bedömts realistiskt.


Bakgrund:
Hagfors kommun biföll i maj 2021 en ansökan från Fortum om att riva en byggnad företaget äger och som ligger i spillfåran för Stjern vattenkraftverk vid Uddeholm. Beslutet vann laga kraft i juni, utan att några överklaganden inkommit. Byggnaden har tidigare varit kraftstation men inte använts för detta ändamål på många år. På grund av dess läge kommer Fortum nu att riva den av säkerhetsskäl.


Källa: Fortum


Skriv ut

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanlä...

Läs mer
Enerbrokers
Spjutmo

Stort arbete vid Spjutmo kraftverk ger plats åt Siljansöring och harr

Spjutmo i Mora kommun är ett av flera vattenkraftverk längs Österdalälven. Det...

Läs mer
Idcon
Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning.

Thomas Betong levererar till Vattenfalls nya dammanläggning vid Lilla Edets kraftstation

Thomas Betong som ingår i Thomas Concrete Group ska leverera 6 000 kubikmeter klimatfö...

Läs mer


Vattenreglering prioriterat arbete för Fortum efter omfattande regn och höga flöden

Efter förra veckans omfattande nederbörd, och påföljande onormalt höga...

Läs mer

Mycket höga flöden i Värmlands och Dalarnas små och medelstora vattendrag

Den senaste veckan har det kommit stora mängder regn i Värmland och Dalarna. Vid denna...

Läs mer
Minesto's DG100 system.

Minesto erhåller finansiering från Energimyndigheten för att främja kommersiell uppskalning

Energimyndigheten har beviljat Minesto ett utvecklingsstöd på 5,8 miljoner kronor till...

Läs mer
Minestos Dragon Class.

Minesto lanserar Dragon Class – en ny produktserie marina kraftverk för kommersiell uppskalning

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, introducerar idag en ny produktserie kraftverk...

Läs mer
Forsande vatten kring Stjerns kraftstation.

Klartecken för rivning vid Stjärnsfors

Efter att Hagfors kommun fått två respiter, och under den tiden undersökt om den...

Läs mer


Söker tillstånd att riva ut vattenkraftverk

Jämtkraft lämnar nu in ansökan till Mark- och miljödomstolen för att...

Läs mer


Minesto och elbolaget SEV förlänger elköpsavtal och planerar för uppskalning i Vestmannasund

Minesto, ledande utvecklare inom marin energi, har tecknat en tvåårig förlä...

Läs mer
Forsande vatten kring Stjerns kraftstation.

Tillfälligt stopp för rivning vid Stjärnsfors

Efter ett möte på måndagskvällen mellan företrädare för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se