Instagram

Facebook

Uddevallas vattenkraftverk moderniseras


2022-01-21

Charlotta Ekstrand jobbar som driftingenjör på Uddevalla Energi och är projektledare för arbetet med att modernisera miljötillstånden för samtliga fem vattenkraftverk.
Bild: Uddevalla Energi
Charlotta Ekstrand jobbar som driftingenjör på Uddevalla Energi och är projektledare för arbetet med att modernisera miljötillstånden för samtliga fem vattenkraftverk.

I juni 2020 beslutade regeringen om en nationell plan för att Sveriges vattenkraftverk ska få moderna miljötillstånd. Planen innebär att tillstånden för alla vattenkraftverk i Sverige ska omprövas. I Uddevalla innebär det bland annat Uddevalla Energis fem vattenkraftverk. En viktig utmaning är att både säkra tillgången till förnybar vattenkraftsel samtidigt som den biologiska mångfalden, fiskarnas vandringsmöjligheter samt kulturvärden längs Bäveån värnas. Ambitionen är att återställa de historiska vandringsmöjligheterna för fiskarna.

Uddevalla Energi startade upp arbetet under hösten 2021. Det är ett omfattande projekt som kräver bred kompetens inom flera områden. Samarbetspartner i projektet är Sweco. Ansökningar för omprövning av tillstånden ska skickas in till mark- och miljödomstolen senast 1 februari 2023. Efter domstolsbeslut kommer åtgärder i Bäveån och Risån att kunna påbörjas.

Arbetet med att främja ett rikt djurliv i Bäveån har börjat långt tidigare. Idag finns fiskvägar vid tre av fem vattenkraftverk. De två första byggdes på 90-talet vid Strömberget och Sankt Anna för uppströmsvandrande fisk. För att klara de nya kraven och uppnå bästa möjliga teknik behöver de förbättras. Den senaste byggdes förra året vid Groröd vattenkraftverk och möjliggör fiskens vandring både upp- och nedströms. Samma år revs även Äsperödsdammen och det genomfördes biotopvårdande åtgärder tillsammans med Uddevalla kommun och Sportfiskarna.

Vattenkraften har en lång historia i Uddevalla och Uddevalla Energi fortsätter att investera i den. De fem vattenkraftverken som byggdes mellan 1920 och 1964 producerar idag ca 6 GWh förnyelsebar energi vilket motsvarar energianvändningen till ca 300 villor. Närmare hälften av den svenska elen kommer varje år från vattenkraften. Vattenkraft orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig energi. Dessutom fungerar vattenkraften som reglerkraft vilket gör det möjligt att snabbt ändra elproduktionen och att spara energin till vintern när elbehovet ökar. Det är en viktig förutsättning för att kunna installera mer vindkraft och solkraft i elsystemet.

– Vattenkraften som källa till förnybar el är avgörande för att klara klimatmålen. Vår absoluta utgångspunkt i projektet är att skapa förutsättningar som gynnar både djurlivet och produktionen av förnybar energi. Vi vill att det ska fungera bra både för oss och naturen, säger Charlotta Ekstrand, driftingenjör och projektledare på Uddevalla Energi.

I maj 2020 installerades en fiskräknare vid Strömbergets vattenfall för att kunna registrera olika fiskarter samt antalet fiskar som vandrar upp genom ån. Ett samarbete med Uddevalla kommun och fiskeföreningar med målet att öka kunskapen och främja fisklivet i Bäveån.

– Moderna miljötillstånd innebär att vi behöver en god avvägning mellan olika intressen, från förnybar elproduktion till bra flöden och vandringsmöjligheter för flera vattenlevande djur, samt hänsyn till höga kulturvärden. Sweco har all kompetens som behövs för att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar. Vi ser fram emot att stödja Uddevalla Energi i detta viktiga arbete, säger Niklas Egriell, ansvarig uppdragsledare och vattenstrateg på Sweco.


Källa: Uddevalla Energi

Skriv utNyutvecklad InfinityWEC betongboj, 400 m3 och 120 ton.
Nyutvecklad InfinityWEC betongboj, 400 m3 och 120 ton.

Ocean Harvesting utvecklar en ny boj av höghållfast betong för sitt vågkraftverk InfinityWEC

Ocean Harvesting utvecklar ett nytt skrov för bojen i vågenergiomvandlaren InfinityWEC, med höghållfast betong med lågt miljöavtryck och utmärkt hå...

Läs mer
Enerbrokers


Klart för avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Mark- och miljödomstolen ger klartecken för Jämtkraft att avveckla...

Läs mer
Idcon
Ålyngelutsläpp 2022.

125 000 nya ålyngel kompensera för vattenkraftens påverkan i Östergötlands och Kalmars sjöar och vattendrag

Under tisdagsmorgonen fick cirka 125 000 ålyngel simma ut i nio östgötska...

Läs mer


Minesto lanserar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna

Minesto, ledande teknikutvecklare inom marin energi, har lanserat en detaljerad plan för...

Läs mer

Klimathotet gör att säkerheten vid svenska dammar ses över

Regeringen ger Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att analysera hur klimatfö...

Läs mer
Liljendals kraftstation i Filipstads kommun.

Oljeläckage vid vattenkraftverk har utretts

I december 2019 upptäcktes ett läckage av olja vid Karlskoga Energi & Miljös...

Läs mer
Sjön Letten.

Fortum investerar i dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Lettens pumpkraftverk

Fortum har beslutat att investera i Letaforsdammen i syfte att förbättra säkerheten...

Läs mer


Fortum förlänger avtal med ONE Nordic

År 2019 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2020-2022 avseende drift och...

Läs mer
Vattenkraftstationen i Viggeby.

Tekniska verken säljer mindre vattenkraftstationer till Småkraft

Tekniska verken säljer 22 av sina mindre vattenkraftstationer till norska Småkraft....

Läs mer
Greger Nilsson vd Blade Solutions och finalist i \

Piteåföretaget Blade Solutions finalister i internationell innovationstävling

Nyligen offentliggjordes det att Blade Solutions är finalister i den världsledande...

Läs mer


Fortum och Uniper skapar nordisk organisation för vattenkraft och fysisk elhandel

Från och med den 1 februari bedrivs Fortum och Unipers nordiska vattenkraft och den fysiska...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

krannich_250

yrkeshogskolan-syd

industrinät
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se