Instagram

Facebook

Kritiskt med verkningsfulla incitament för att få fart på vindkraftutbyggnaden


2023-05-02

Bild:Energiföretagen

Regeringens särskilda utredare Ulrika Liljeberg har presenterat sitt förslag i rapporten “Värdet av vinden” gällande stärkta incitament för utbyggd vindkraft Energiföretagen ställer sig positiva till att förslag lagts som ger incitament för närboende och utredningen tydliggör kommunernas roll i energiförsörjningen, men saknar också tydliga incitament för kommunerna vilket sannolikt blir nödvändigt för att kunna bygga ut vindkraften i den takt som krävs.

Det var den förra regeringen som gav den särskilda utredaren Ulrika Liljeberg i uppdrag att lämna förslag som stärker acceptansen för ny vindkraft, i syfte att klara klimatomställningen och den ökade elektrifieringen av samhället.

Under torsdagen tog klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari emot utredningen av särskilda utredaren Ulrika Liljeberg. Liljeberg poängterar att de presenterade förslagen inte räcker för att öka acceptansen för ny vindkraft utan menar att en ekonomisk kompensation till kommunerna är nödvändig för att få fler kommuner att vilja bygga ny vindkraft.

- Utredningen har gjort ett gediget jobb och det är positivt med förslag som riktar in sig på att möta olika aktörers behov och särskilt närboende. Det är också positivt att man lyfter vikten av att tydliggöra kommunernas roll för energiförsörjning omställning. Det är synd att utredningen inte kunnat föreslå konkreta incitament för kommunerna, men vi hoppas att regeringen hörsammar utredningens uppmaning att gå vidare med detta i en separat process. Kommunernas acceptans är en kritisk pusselbit för att vi ska kunna bygga ut vindkraften och lyckas med klimatomställningen, säger Åsa Pettersson vd på Energiföretagen.

Utredarens förslag kommer att gå på remiss senast 8 maj och remisstiden går ut 8 september. Regeringen förväntar sig att lägga en proposition i början av år 2024.

- Vi som företrädare för energibranschen är besvikna på att kommunens behov inte har tillgodosetts i utredningens förslag. Med det sagt så är det väldigt angeläget att processa de förslag som lagts. Vi ser att de förslag som lagts angående kommunens ansvar för energiförsörjningen och regionala planeringsverktyg är verkningsfulla åtgärder som också som måste breddas med ett nationellt perspektiv, säger Lars Andersson ansvarig för vindkraft på Energiföretagen.

I utredningen föreslås följande åtgärder:

  • Den som äger en fastighet nära ett vindkraftverk (inom ett avstånd som är sex gånger verkets höjd) ska ha rätt att kräva att det ansvariga bolaget köper loss fastigheten till det värde den skulle ha haft utan vindkraften.
  • De som bor på ett avstånd upp till tio gånger vindkraftverkets höjd ska ha rätt till en andel av de intäkter som verket skapar.
  • Kommuner ska kunna villkora ett ja till vindkraft med att en andel av intäkterna går till lokalsamhället. Fördelningen blir en fråga mellan bolagen och föreningslivet.
  • En intäkt som direkt tillfaller den kommunala budgeten är inte möjlig i någon annan form än skatt eller statligt stöd, enligt utredningen. Ett skäl är att kommunens beslut om ja eller nej är myndighetsutövning, och det får inte förenas med en förhandling om ekonomisk ersättning.
  • Tillstånd att bygga vindkraft på land eller i territorialhavet (närmast kusten) får inte ges utan att berörda kommuner har sagt ja. För vindkraft långt ut till havs (ekonomisk zon) har kommunerna inte vetorätt.

Källa: Energiföretagen Sverige

Tipsa en vn Skriv ut

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen i Vårgårda kommun, Västra Götalands...

Läs mer
Vattenfall
Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination<span> </span>konstaterar forskare vid Etour.

Turister tål vindkraft

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination. Det är...

Läs mer
flamkontroll
Renewables är ett nationsöverskridande affärsområde med kompetens att möta specifika behov inom vindkraft där de uppstår. 

CERTEX Renewables – en frisk fläkt inom global vindkraft

CERTEX Renewables är ett nytt verksamhetsområde inom den multinationella koncernen...

Läs mer
Vindkraftpark i markbygden 

Positivt besked för högre vindkraftverk i Hästliden

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde ställde sig mötet bakom tillstå...

Läs mer


Sveriges största solpark invigd - ska driva Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland

Igår invigdes Sveriges största solpark i Fjällskär utanför Nyköping....

Läs mer


Kritiskt med verkningsfulla incitament för att få fart på vindkraftutbyggnaden

Regeringens särskilda utredare Ulrika Liljeberg har presenterat sitt förslag i rapporten...

Läs mer
Koncernchef i Aneo, Ståle Gjersvold, och koncerndirektör för tillväxt av förnybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

Aneo med miljardinvestering i Sverige

Koncernen Aneo som är verksam inom förnybar energi förvärvar två svenska...

Läs mer


Ny vindkraftpark ska anläggas i mellansverige

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har fått uppdraget att anlägga en stö...

Läs mer


Ilmatar Offshore anlitar Ramboll för MKB norr om Åland

Ramboll Finland ansvarar för miljökonsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbedö...

Läs mer


Vattenfall får bygga Finlands första stora havsbaserade vindkraftspark

Vattenfall har inlett ett samarbete med Metsähallitus kring att bygga och driva Finlands...

Läs mer

Vindkraftsparken Skåramåla snart i produktion, nästa steg blir sol


Arbetet med att resa de åtta vindkraftverken i Skåramåla utanför Ryd i...

Läs mer
Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland.

European Energy driftsätter vindparken i Kingebol – och presenterar planer på en solpark i samma område

European Energy Sverige har nu färdigställt vindparken Kingebol i Åmåls...

Läs mer


Samarbete ska generera miljömässigt hållbara vindturbinblad i trä

Stora Enso och Voodin Blades Technology GmbH har undertecknat ett samarbetsavtal för att...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

marin miljöanalys

KL Industri 250

OKQ8 Sunday

Solmässan
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se