Instagram

Facebook

Turister tål vindkraft


2023-12-18

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination<span> </span>konstaterar forskare vid Etour.
Bild:Torbjörn Laxvik
Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination konstaterar forskare vid Etour.

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination. Det är en av slutsatserna från ett forskningsprojekt vid Etour som undersökt naturturism och upplevelsevärden av vindkraft. Enligt forskarna ser turister en koppling mellan vindkraftsetablering och hållbarhet hos naturdestinationer.

Projektet är i slutfasen efter tre års arbete och presenterades på Vindvals konferens den 7 november 2023. Forskarna har undersökt frågor om acceptans och människors attityder, vindkraftens påverkan på landskapet och naturområdens attraktionskraft. Vilka faktorer ligger bakom upplevelsen av vindkraft, och hade besökarnas syn på hållbarhet och syftet med vistelsen, någon betydelse?

Forskarna Tatiana Chekalina vid Etour och Solène Prince, Linnéuniversitetet har undersökt ämnet vindkraft, turism och upplevelsevärden stegvis. Till att börja med har de sammanställt den forskning som finns på området turism och vindkraft i en litteraturöversikt. Därefter har 84 intervjuer genomförts med såväl svenska som utländska turister. Intervjuerna har gjorts i tre olika län – Västernorrland, Dalarna och Kalmar. Både sommar- och vinterdestinationer har ingått i studien.  

Resultaten indikerar att vindkraftverk kunde uppskattas för att de sågs ha koppling till hållbarhet och energioberoende. Turisterna ansåg det bäst om vindkraftverken stod långt ifrån varandra och inte var så många till antalet.

Som ett tredje steg, baserat på översikten av tidigare forskning om vindkraft och turism, samt intervjuerna, har forskarna utvecklat och testat en enkät som kan användas för att ge ett helhetsperspektiv på upplevelsevärdet av naturdestinationer med vindkraftverk.  

Frågan är komplex. Därför behövs en enkät som kan fånga de olika faktorerna bakom upplevelsevärdet. Det är skillnad mellan olika besöksmål, och synintrycket av olika vindkraftsetableringar. Turisterna skiljer sig också åt, de har olika bakgrund, intressen och attityder. Åsikter om vindkraft påverkar attityder, känslor och avsikter när det gäller beslutet att besöka en naturdestination med vindkraftverk. Enkätresultaten indikerar att turister som deltar mer i friluftsliv har mer positiva åsikter om vindkraft och dess påverkan på natur och samhälle.

– Vi kommer att ta fram exempel på hur enkäten kan användas i kommuner och av turistorganisationer. Information om tillämpningen av enkäten kommer att bifogas. Genom detta får kommuner och turistorganisationer ett verktyg för att identifiera hur turister upplever destinationen och vilka turistgrupper som är mest positiva till sin vistelse, med särskild hänsyn till närvaron av vindkraftverk, säger Solène Prince.

Ett utkast till slutrapport har lämnats till Vindval. Nu vidtar processen att granska rapporten, både vetenskapligt och ur användarens perspektiv. Projektet avslutas vid årsskiftet.


Kilde: Vindkraftcentrum


Tipsa en vn Skriv ut

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen

Foyen har framgångsrikt biträtt Zephyr Renewable AB avseende en ansökan om tillstånd till vindkraftpark Bergaskogen i Vårgårda kommun, Västra Götalands...

Läs mer
Vattenfall
Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination<span> </span>konstaterar forskare vid Etour.

Turister tål vindkraft

Vindkraftverk avskräcker inte turister från att besöka en destination. Det är...

Läs mer
flamkontroll
Renewables är ett nationsöverskridande affärsområde med kompetens att möta specifika behov inom vindkraft där de uppstår. 

CERTEX Renewables – en frisk fläkt inom global vindkraft

CERTEX Renewables är ett nytt verksamhetsområde inom den multinationella koncernen...

Läs mer
Vindkraftpark i markbygden 

Positivt besked för högre vindkraftverk i Hästliden

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde ställde sig mötet bakom tillstå...

Läs mer


Sveriges största solpark invigd - ska driva Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland

Igår invigdes Sveriges största solpark i Fjällskär utanför Nyköping....

Läs mer


Kritiskt med verkningsfulla incitament för att få fart på vindkraftutbyggnaden

Regeringens särskilda utredare Ulrika Liljeberg har presenterat sitt förslag i rapporten...

Läs mer
Koncernchef i Aneo, Ståle Gjersvold, och koncerndirektör för tillväxt av förnybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

Aneo med miljardinvestering i Sverige

Koncernen Aneo som är verksam inom förnybar energi förvärvar två svenska...

Läs mer


Ny vindkraftpark ska anläggas i mellansverige

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har fått uppdraget att anlägga en stö...

Läs mer


Ilmatar Offshore anlitar Ramboll för MKB norr om Åland

Ramboll Finland ansvarar för miljökonsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbedö...

Läs mer


Vattenfall får bygga Finlands första stora havsbaserade vindkraftspark

Vattenfall har inlett ett samarbete med Metsähallitus kring att bygga och driva Finlands...

Läs mer

Vindkraftsparken Skåramåla snart i produktion, nästa steg blir sol


Arbetet med att resa de åtta vindkraftverken i Skåramåla utanför Ryd i...

Läs mer
Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland.

European Energy driftsätter vindparken i Kingebol – och presenterar planer på en solpark i samma område

European Energy Sverige har nu färdigställt vindparken Kingebol i Åmåls...

Läs mer


Samarbete ska generera miljömässigt hållbara vindturbinblad i trä

Stora Enso och Voodin Blades Technology GmbH har undertecknat ett samarbetsavtal för att...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

marin miljöanalys

KL Industri 250

OKQ8 Sunday

Solmässan
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se