Instagram

Facebook

Positivt besked för högre vindkraftverk i Hästliden


2023-05-30

Vindkraftpark i markbygden 
Bild:Piteå kommun
Vindkraftpark i markbygden
 


Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde ställde sig mötet bakom tillståndsansökan för en vindkraftsanläggning i Hästliden, Markbygden. Anläggningen omfattar 85 vindkraftverk med en maximal höjd på 300 meter. Vid mötet antogs även den länsgemensamma strategin för nära vård och omsorg.

Det är bolaget Hästliden Vind AB som står bakom den planerade vindkraftsanläggningen i Höstliden. Bolaget har sedan tidigare tillstånd i aktuellt område för 105 verk med en maximal höjd på 200 meter. De har nu reviderat sina planer och vill uppföra färre men högre vindkraftverk.

- Vi ser positivt på utveckling av förnybar energi och vindkraft, där Piteå kommun redan skaffat sig en framstående position i och med Markbygden. Färre och högre verk ger mer effekt och mindre påverkan på naturen, det krävs inte heller lika mycket infrastruktur. Det gör att vi välkomnar den här satsningen i Hästliden, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.

Piteå kommuns beslut om att tillstyrka tillståndet är ett yttrande inför det slutgiltigt beslut tas av Mark- och Miljödomstolen i Umeå.

Under mötet beslutades även att Piteå kommun ställer sig bakom den länsgemensamma strategin för nära vård och omsorg – ”Tillsammans för Nära vård i Norrbotten”. Det är Norrbottens kommuner som driver frågan. Strategin lägger fokus på en mer personcentrerad vårdapparat där patient/brukare är i centrum och där expertisen jobbar tillsammans på ett tydligare sätt.

- Det känns bra att Piteå ställer sig bakom detta i en fråga som på sikt kommer att förändra kommunernas grunduppdrag. Strategin visar vägen i den omställning som pågår av hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige, med syftet att vården ska ske mer preventivt och med samlade kompetenser i tidigare skeden, säger Kata Nilsson, kommunstyrelsens v. ordförande.

Protokoll för mötet hittar du inom kort på Piteå kommuns webbplats, länk nedan.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är 26 juni när kommunens verksamhetsplan och budget ska upp.

- Just nu pågår ett intensivt arbete med budgeten och de politiska prioriteringarna. Det är en tuff ekonomisk situation idag för våra verksamheter som en följd av världsläget, inflation och höga räntor. Samtidigt både vill och behöver vi satsa och utveckla Piteå framåt, säger Patric Lundström.


Källa: Piteå kommun


Tipsa en vän Skriv utRenewables är ett nationsöverskridande affärsområde med kompetens att möta specifika behov inom vindkraft där de uppstår. 
Renewables är ett nationsöverskridande affärsområde med kompetens att möta specifika behov inom vindkraft där de uppstår.
 

CERTEX Renewables – en frisk fläkt inom global vindkraft

CERTEX Renewables är ett nytt verksamhetsområde inom den multinationella koncernen Lifting Solutions Group, där CERTEX Sverige ingår. Stefan Jagelid, chef för CERTEX...

Läs mer
Vindkraftpark i markbygden 

Positivt besked för högre vindkraftverk i Hästliden

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde ställde sig mötet bakom tillstå...

Läs mer
Enerbrokers


Sveriges största solpark invigd - ska driva Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland

Igår invigdes Sveriges största solpark i Fjällskär utanför Nyköping....

Läs mer


Kritiskt med verkningsfulla incitament för att få fart på vindkraftutbyggnaden

Regeringens särskilda utredare Ulrika Liljeberg har presenterat sitt förslag i rapporten...

Läs mer
Koncernchef i Aneo, Ståle Gjersvold, och koncerndirektör för tillväxt av förnybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

Aneo med miljardinvestering i Sverige

Koncernen Aneo som är verksam inom förnybar energi förvärvar två svenska...

Läs mer


Ny vindkraftpark ska anläggas i mellansverige

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har fått uppdraget att anlägga en stö...

Läs mer


Ilmatar Offshore anlitar Ramboll för MKB norr om Åland

Ramboll Finland ansvarar för miljökonsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbedö...

Läs mer


Vattenfall får bygga Finlands första stora havsbaserade vindkraftspark

Vattenfall har inlett ett samarbete med Metsähallitus kring att bygga och driva Finlands...

Läs mer

Vindkraftsparken Skåramåla snart i produktion, nästa steg blir sol


Arbetet med att resa de åtta vindkraftverken i Skåramåla utanför Ryd i...

Läs mer
Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland.

European Energy driftsätter vindparken i Kingebol – och presenterar planer på en solpark i samma område

European Energy Sverige har nu färdigställt vindparken Kingebol i Åmåls...

Läs mer


Samarbete ska generera miljömässigt hållbara vindturbinblad i trä

Stora Enso och Voodin Blades Technology GmbH har undertecknat ett samarbetsavtal för att...

Läs mer

Vindkraftspark planeras mellan Holmön och Jakobstad

En havsbaserad vindkraftspark med 150 kraftverk som är upp till 370 meter höga, planeras...

Läs mer


Vattenfall i nytt nätavtal med Siemens Energy och Aker Solutions

Vattenfall har tecknat ett avtal med Siemens Energy och Aker Solutions AS om leverans av...

Läs mer


Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

Clinton

KL Industri 250

OKQ8 Sunday
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se