Instagram

Facebook

Sänkt klimatavtryck för Vattenfalls vindkraft


2022-08-09

Bild: Vattenfall

Koldioxidavtrycket för Vattenfalls vindkraft har nu sänkts till 13 gram per producerad kilowattimme, jämfört med 15 gram 2016, och trenden fortsätter. Den nya vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget landar på rekordlåga 8 g CO2/kWh. I det fallet en minskning av utsläppen med 47 procent jämfört med för sex år sedan. Dessutom är skillnaden mot fossil elproduktion mycket stor.

Den positiva nedåtgående trenden för koldioxidavtrycket för Vattenfalls vindkraft fortsätter. Jämförs vindkraft med fossil elproduktion framgår det hur stor skillnad ny fossilfri elproduktion gör för klimatet. Ur ett livscykelperspektiv (miljövarudeklaration, EPD) ligger de fossileldade alternativen på cirka 400-1100 g CO2/kWh.

– I vindkraftens nya miljödeklaration blir det tydligt att ny teknik leder oss i rätt riktning med ett lägre klimatavtryck per producerad kilowattimme. Vi ser en liknande utveckling för solpaneler och andra nya tekniker såsom batterier. Dessa tekniker lyfts i IPCC-rapporten om att nå 1,5-gradersmålet som nyckeltekniker för att minska utsläppen från energisektorn, möjliggöra klimatomställningen och ett fossilfritt liv inom en generation, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall.

För Vattenfalls vindkraftsportfölj som helhet är en högre andel moderna vindkraftsparker med längre förväntad livslängd och en högre produktion viktiga bidragande orsaker till de minskade utsläppsnivåerna ur ett livscykelperspektiv. Det mesta av koldioxidutsläppen kommer från utvinning av råmaterial, konstruktion av komponenter, byggfasen och transporter. Analyserna visar att ett skifte till fossilfri energi och energieffektivisering i energitunga processer längs livscykeln, så som tillverkning av turbiner och produktion av råmaterial, bidrar mest till den nedåtgående trenden.

– Nyligen invigda delägda Blakliden Fäbodberget är ett exempel på att teknikutveckling och kunskap ger en snabb minskning av gram koldioxid per kilowattimme. Genom livscykelanalyser lär vi oss och kan förbättra vår egen prestanda, ha dialog med leverantörer och samarbeta med utvecklare för att minska miljöpåverkan över tid, säger Helle Herk-Hansen, miljöchef Vattenfall.

Vattenfalls strategi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation omfattar hela värdekedjan. Det innebär att Vattenfall inte bara arbetar för att minska det egna klimatavtrycket där vi minskar utsläppen i linje med ett 1,5 graders-scenario, utan även samarbetar med kunder och leverantörer för att stötta dem i deras arbete med sina avtryck. Som en del i Vattenfalls åtagande om att nå nettonollutsläpp till 2040, har ett mål satts om att minska utsläppen från inköp av produkter och tjänster med 50 procent per kilowattimme till 2030. Dessutom arbetar Vattenfall för att till samma år även återvinna 100 procent av uttjänta vindkraftsblad.

Vattenfall har tagit fram livscykelanalyser i nästan 30 år för att beskriva miljöpåverkan från vagga till grav. Beräkningarna ger en indikation på olika typer av miljöpåverkan i de olika stegen i livscykeln.


Fakta:
Elproduktion med brunkol: ca. 1100 g CO2/kWh
Elproduktion med stenkol: ca. 800 g CO2/kWh
Elproduktion med naturgas: ca. 400 g CO2/kWh


Källa: Vattenfall

Skriv ut

Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt. Projektet...

Läs mer


Hexicon väljer turbingigant för TwinHub-projektet i England

Nu är det klart att det blir kinesiska Mingyang, världsledande turbintillverkare, som...

Läs mer
Enerbrokers


Varberg Energimarknad AB och Wästbygg Gruppen bygger vindkraftverk och solcellspark

Varberg Energimarknad AB och Wästbygg Gruppen har tecknat en avsiktsförklaring om ett...

Läs mer


Ny storaffär för Iver – vinnare i Bergman & Bevings IT-upphandling

Bergman & Beving, som förvärvar och utvecklar ledande företag med produkter och...

Läs mer

Första turbinen på plats i Hån


I Hån, Värmland har den första turbinen i den nya vindkraftsparken nu lyfts på...

Läs mer


Gasum undertecknar ett tioårigt PPA-avtal med Umicore om vindkraft

Gasum kommer att leverera el från vindkraft till Umicore genom ett långsiktigt avtal om...

Läs mer
Arla Danmark förbinder sig att köpa el från ny vindkraftpark för att nå målet om 100 procent förnybar el på mejerierna till 2025.

Arla satsar på vindkraft för att nå 100 procent förnybar el

Arla Danmark har precis tecknat ett 10-årigt kraftköpsavtal med Eurowind Energy, som ska...

Läs mer


Svevia anlägger Kölvallen vindkraftpark

Svevia har än en gång fått ett uppdrag av vindkraftsnäringen för...

Läs mer


Hexicon väljer designpartner för pionjärprojektet för flytande vindkraft i England

Hexicon har inlett ett samarbete med London Marine Consultants (LMC) avseende design och planering...

Läs mer
Jätteinvesteringen, på initialt en halv miljard kronor, ska på sikt ansluta 700 megawatt förnybar vindkraft till elområde 4.

Sydsveriges största vindkraftsatsning
ansluts till elnätet

Den första september invigde E.ON ett kraftledningsprojekt i småländska Uppvidinge,...

Läs mer


Connected Wind Services Sweden tecknar ett Full service hybridavtal med EnBW

Connected Wind Services Group är stolt över att kunna meddela att den svenska...

Läs mer
Illustrationsbild av fartyg som installerar vindkraftverk. Ett samarbete där Steeprop är leverantör av propellersystem.

Steerprop levererar ett komplett propellersystem till fartyg som installerar vindkraftverk

Steerprop, en ledande industriell designer och tillverkare av högpresterande propellersystem...

Läs mer
Portsmouth Marine Terminal.

Hamn blir till vindkraftspark i Skanskas nya miljardprojekt

Skanska har tecknat ett kontrakt med Virginia Port Authority gällande att bygga om Portsmouth...

Läs mer


Svenska vindkraftsbolaget Hexicon växlar upp i Italien

Hexicons verksamhet i Italien bedrivs genom joint venture-bolaget AvenHexicon, tillsammans med...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se