Instagram

Facebook

Vindkraftspark planeras mellan Holmön och Jakobstad


2022-11-09

En havsbaserad vindkraftspark med 150 kraftverk som är upp till 370 meter höga, planeras i Finlands ekonomiska zon, tre mil öster om Holmön. Umeå kommun ställer sig positivt till planerna bland annat förutsatt att miljöhänsyn tas till fåglar och fladdermöss som flyttar över Bottenviken.

– Utveckling av havsbaserad vindkraft är förstås något som vi i grunden vill stödja, eftersom det bidrar till en omställning mot en hållbar energiproduktion. Det viktiga är att ta hänsyn till det djurliv som finns i området, fladdermöss och fåglar, som vi vet är känsliga för vindkraft. Andra viktiga hänsynstaganden gäller sjöfartslederna och inte minst visionen om en kommande fast förbindelse mellan Umeå och Vasa, säger Janet Ågren (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Det finländska miljöministeriet har underrättat svenska myndigheter om planerna på en havsbaserad vindkraftspark med namnet Laine i Finlands ekonomiska zon, cirka 35 kilometer väster om Jakobstad, Finland.

Parkens planerade område är cirka 450 kvadratkilometer stort och djupförhållandena i området varierar från 18 till 70 meter.Projektområdet överlappar med ett annat vindkraftsprojekt kallat Reimari som har något färre men något högre kraftverk. Det ligger som närmast 5 kilometer från gränsen till Sveriges ekonomiska zon. Båda parkerna kommer inte att uppföras om något av dem får tillstånd.

Projektets alternativ VE1 omfattar 150 vindkraftverk med maximal höjd om 270–370 meter med en effekt på verken mellan 15–25 MW. Parken planeras ha en årsproduktion om 11 TWh. I projektet undersöks dessutom möjligheten att producera väte med tillhörande vätgasledningar från projektområdet till fastlandet i Finland

Umeå kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på projektet. I svaret skriver Umeå kommun att havsbaserade vindkraftverk kan ha stora negativa effekter för både fåglar och fladdermöss som flyttar över Bottniska viken, därför behöver detta utredas i en miljökonsekvensbeskrivning, samt även följas upp. Detta kan med fördel göras i samverkan mellan Sverige och Finland.

Det förutsätts att svenska Naturvårdverket, genom Sjöfartsverket och Havs-och vattenmyndigheten, säkerställer att projektet inte påverkar intressen i Havsplanen för Bottniska viken negativt, särskilt de sjöfartsleder som finns i närheten av området.


Källa: Umeå kommun

Tipsa en vän Skriv utRenewables är ett nationsöverskridande affärsområde med kompetens att möta specifika behov inom vindkraft där de uppstår. 
Renewables är ett nationsöverskridande affärsområde med kompetens att möta specifika behov inom vindkraft där de uppstår.
 

CERTEX Renewables – en frisk fläkt inom global vindkraft

CERTEX Renewables är ett nytt verksamhetsområde inom den multinationella koncernen Lifting Solutions Group, där CERTEX Sverige ingår. Stefan Jagelid, chef för CERTEX...

Läs mer
Vindkraftpark i markbygden 

Positivt besked för högre vindkraftverk i Hästliden

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde ställde sig mötet bakom tillstå...

Läs mer
Enerbrokers


Sveriges största solpark invigd - ska driva Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland

Igår invigdes Sveriges största solpark i Fjällskär utanför Nyköping....

Läs mer


Kritiskt med verkningsfulla incitament för att få fart på vindkraftutbyggnaden

Regeringens särskilda utredare Ulrika Liljeberg har presenterat sitt förslag i rapporten...

Läs mer
Koncernchef i Aneo, Ståle Gjersvold, och koncerndirektör för tillväxt av förnybar energi i Aneo, Kari Skeidsvoll Moe.

Aneo med miljardinvestering i Sverige

Koncernen Aneo som är verksam inom förnybar energi förvärvar två svenska...

Läs mer


Ny vindkraftpark ska anläggas i mellansverige

AF Gruppens dotterbolag Kanonaden Entreprenad har fått uppdraget att anlägga en stö...

Läs mer


Ilmatar Offshore anlitar Ramboll för MKB norr om Åland

Ramboll Finland ansvarar för miljökonsekvensbeskrivning och miljökonsekvensbedö...

Läs mer


Vattenfall får bygga Finlands första stora havsbaserade vindkraftspark

Vattenfall har inlett ett samarbete med Metsähallitus kring att bygga och driva Finlands...

Läs mer

Vindkraftsparken Skåramåla snart i produktion, nästa steg blir sol


Arbetet med att resa de åtta vindkraftverken i Skåramåla utanför Ryd i...

Läs mer
Peter Braun, projektchef i Sverige, Norge och Finland.

European Energy driftsätter vindparken i Kingebol – och presenterar planer på en solpark i samma område

European Energy Sverige har nu färdigställt vindparken Kingebol i Åmåls...

Läs mer


Samarbete ska generera miljömässigt hållbara vindturbinblad i trä

Stora Enso och Voodin Blades Technology GmbH har undertecknat ett samarbetsavtal för att...

Läs mer

Vindkraftspark planeras mellan Holmön och Jakobstad

En havsbaserad vindkraftspark med 150 kraftverk som är upp till 370 meter höga, planeras...

Läs mer


Vattenfall i nytt nätavtal med Siemens Energy och Aker Solutions

Vattenfall har tecknat ett avtal med Siemens Energy och Aker Solutions AS om leverans av...

Läs mer


Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

rörkraft

ramab

Osby Parca

solar promotion empower

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

promoco

pretec

Nordheat

Assemblin solar

Vindkraftcentrum

Clinton

KL Industri 250

OKQ8 Sunday
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se