Instagram

Facebook

Partnerskapsplattform stärks med två energibolag


2019-10-18

På bild: Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft & Magnus Stenvall, ansvarig för strategiska partnerskap och samarbeten, Umeå Energi.
Bild: Region Västerbotten
På bild: Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft & Magnus Stenvall, ansvarig för strategiska partnerskap och samarbeten, Umeå Energi.

I maj månad lanserade Region Västerbotten en ny partnerplattform med syfte att genom samverkan driva påverkansfrågor och kreera hållbara mötesplatser för regionens utveckling. En möjlighet för akademi, offentlig sektor, det civila samhället och näringslivet att öppna för gränsöverskridande samarbeten. Nu är det klart att energibolagen Skellefteå Kraft och Umeå Energi går in som partners och stärker upp plattformen.

– I Västerbotten finns fantastiska bolag som är av stor betydelse för vår region och som både har viljan och ser mervärdet i att samverka med andra aktörer. Det är med stolthet vi presenterar inte bara ett, utan två, av de fantastiska bolagen som partners till Region Västerbottens partnerplattform, säger Krister Ruth, strateg Externa relationer, Region Västerbotten.

Samverkan mellan alla sektorer är av stor betydelse för att ett län som Västerbotten, stort till ytan men liten befolkning, ska möjliggöra en hållbar och effektiv utveckling. Genom partnerplattformen tas samverkan mellan länets aktörer och sektorer till en ny nivå och gemensamma utvecklingsinsatser möjliggörs för att uppnå kritisk massa, effektivisera och påverka förutsättningarna för hållbar utveckling.

– Vi verkar inom hela Västerbotten och har kunder och partners över hela Sverige. Med partnerplattformen ser vi stora möjligheter att utveckla nätverk, stärka samverkan och bidra till en hållbar tillväxt för Västerbotten, säger Catarina Hägglund, chef Kommunikation och Hållbarhet, Skellefteå Kraft

– I vår roll som samhällsutvecklare och positiv kraft i Umeåregionens utveckling ser vi stora möjligheter i att bidra till partnerplattformen, stärka regionens hållbara tillväxt och konkurrenskraft, säger Magnus Stenvall, ansvarig för strategiska partnerskap och samarbeten, Umeå Energi.


Tre mötesplattformar
Partnerplattformen knyter huvudsakligen an till de tre huvudsakliga mötesplatser som årligen arrangeras i regi av Region Västerbotten; Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele och Västerbotten i Almedalen. Syftet med mötesplatserna är att utveckla länets närvaro på den nationella och internationella arenan. Men också att skapa dialog mellan beslutsfattare och nyckelaktörer, samla kraft i länets utvecklingsarbete och bygga strategiska mötesplatser för samhällsfrågor.

– Gränsöverskridande samverkan är en av nycklarna när det kommer till att skapa effektiva och hållbara mötesplatser. Med gemensamma kraftsamlingar och nätverk utvecklar vi regionen och uppnår våra mål, säger Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten.

Mötesplats Lycksele riktar sig till näringsliv, akademi, offentlig sektor, politiken, det civila samhället och allmänheten – med en förenande vilja att utveckla regionen. En konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan. Mötesplatsen skapar engagemang och öppnar upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft. 

Västerbotten i Almedalen är ett etablerat forum där många prioriterade aktörer från både offentlig och privat sektor finns på plats under begränsad tid. Det ger stora möjligheter till sektorövergripande samordning, möjligheter att både agera enskilt och tillsammans i olika frågor och tillfälle att belysa regionens påverkansfrågor.

Västerbotten på Grand Hôtelsyftar till att lyfta fram länets intressen till regionala, nationella och internationella intressenter. I januari tar företag och organisationer från Västerbotten plats i lokalerna på Grand Hôtel under tre veckor. Syftet är att presentera sig, möta kunder och arrangera seminarier och konferenser. Nationella och internationella aktörer samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan.Källa: Region Västerbotten


Skriv ut

Norconsult utökar sitt erbjudande inom El & Automation

Efter en fartfylld och lyckad etablering av affärsområdet Industri vänder Norconsult nu blicken mot Göteborg. I slutet av maj förstärks kontoret av åtta nya medarbetare med bred erfarenhet på...

Läs mer
Dekon 550

Krympande marginaler när elförbrukningen är som högst

Under en rad år har marginalerna i det svenska kraftsystemet minskat när elbehovet är som störst. I den återrapport som Svenska kraftnät har överlämnat till...

Läs mer
Göta energi

Vårflod på sluttampen

Snön i fjällen smälter och tillrinningarna till övre delarna av Dalälven, Klarälven och Ljusnan har ökat sedan förra veckan. Till Västerdalälven kom...

Läs mer
Enegic
Fjärrvärmeanläggning i Åsnes.

Solør Bioenergi AS växer i Norge genom köp av Åsnes Fjernvarme AS

Nu står det klart att Solør Bioenergi AS förvärvar Åsnes Fjernvarme AS från de tidigare ägarna Eidsiva Bioenergi AS och Åsnes kommun. Som en del av...

Läs mer
Co2pro

Minskat resultat som påverkats av värme och låga elpriser

Tekniska verken-koncernens resultat efter finansiella poster från januari till april 2020, uppgick till 286 miljoner kronor mot 439 miljoner kronor motsvarande period föregående...

Läs mer
Petrobio
Systemlösningen EM18 med kylvärmepumpar är en del i helhetslösningen som Energy Machines skräddarsytt för möbelvarhuset, med lågt effektbehov och hög prestanda.

Geoenergi gör möbeljätten energipositiv

Det svenska möbelföretagets nya varuhus i Göteborg får ett energisystem som går med plus. Kombinationen av effektiv ventilation, en systemlösning för geoenergi...

Läs mer
Cortus Energi
EU driver på för att bygga om och energieffektivisera byggnaderna i Europa. Enligt Swedisols vd Mats Björs behöver Sveriges regering följa EU:s exempel och skapa förutsättningar för att renovera Sverige ur klimat- och Coronakrisen.

Allt fler bostäder behöver minska energianvändningen

Sedan 2019 har behovet av energieffektivisering ökat hos såväl kommunala som privata fastighetsägare, visar en ny rapport från Navet som beställts av Swedisol. I...

Läs mer
Blade Solutions
<span><span>Christina Kassberg, ny Chief Financial Officer (CFO) för <span><span>Climeon.</span></span></span></span>

Christina Kassberg utses till CFO för Climeon

Climeon har utsett Christina Kassberg till Chief Financial Officer (CFO). Christina Kassberg har lång och gedigen erfarenhet som CFO och inom finansstyrning. Hon tillträder sin nya roll...

Läs mer
Enerbrokers


Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig vårflod. Det innebär välfyllda vattenmagasin och kan ge rekordlåga elpriser på...

Läs mer
Swel


Örebro kommun fortsätter kraftsamla kring biogas

Arbetet med biogas har pågått länge inom kommunen. Nu samlar Örebro kommun allt arbete med biogas i en ny verksamhetsgren på Tekniska förvaltningen, GAS. Att öka...

Läs mer
Ferroamp
Forskningsparken Solvåg bredvid Piteå Science Park.

Piteå Science Park beviljas 14 miljoner till fortsatt satsning på öppen innovation och solel

Piteå Science Park har beviljats stöd från den Europeiska regionala strukturfonden för två projekt, Intersective Innovation 2.0 och Arctic Solar 2.0. Total budget för...

Läs mer
Beijer Byggmaterial inför snart fossilfria leveranser i Stockholm.

Fossilfria leveranser från Beijer Byggmaterial i Stockholmsregionen

Varje år gör Beijer Byggmaterial 200 000 leveranser från sina lager och kör 200 000 mil i Stockholmsområdet. Från den 1 juli 2020 körs alla kontrakterade...

Läs mer
Lastning av biogasbil hos Svenska Retursystem i Helsingborg.

Biogaslastbilar rullar i Svenska Retursystems flöden

Nu rullar två tunga biogasbilar i Svenska Retursystems flöden. Satsningen på biogasfordon är ett viktigt steg för att nå bolagets mål om hundra procent...

Läs mer


Netel förlänger och utökar avtalet med Iver

Netel, som bygger fysiska tele-, bredbands- och elnät i Norden och Tyskland, har förlängt och utökat avtalet avseende arbetsplatstjänster med Iver. Det nya avtalet strä...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Ramab

Jämtvind

m-solutions

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard

ppam

connected wind

Uppsala universitet

Nordheat

Energi service
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se