Instagram

Facebook

Partnerskapsplattform stärks med två energibolag


2019-10-18

På bild: Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft & Magnus Stenvall, ansvarig för strategiska partnerskap och samarbeten, Umeå Energi.
Bild: Region Västerbotten
På bild: Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft & Magnus Stenvall, ansvarig för strategiska partnerskap och samarbeten, Umeå Energi.

I maj månad lanserade Region Västerbotten en ny partnerplattform med syfte att genom samverkan driva påverkansfrågor och kreera hållbara mötesplatser för regionens utveckling. En möjlighet för akademi, offentlig sektor, det civila samhället och näringslivet att öppna för gränsöverskridande samarbeten. Nu är det klart att energibolagen Skellefteå Kraft och Umeå Energi går in som partners och stärker upp plattformen.

– I Västerbotten finns fantastiska bolag som är av stor betydelse för vår region och som både har viljan och ser mervärdet i att samverka med andra aktörer. Det är med stolthet vi presenterar inte bara ett, utan två, av de fantastiska bolagen som partners till Region Västerbottens partnerplattform, säger Krister Ruth, strateg Externa relationer, Region Västerbotten.

Samverkan mellan alla sektorer är av stor betydelse för att ett län som Västerbotten, stort till ytan men liten befolkning, ska möjliggöra en hållbar och effektiv utveckling. Genom partnerplattformen tas samverkan mellan länets aktörer och sektorer till en ny nivå och gemensamma utvecklingsinsatser möjliggörs för att uppnå kritisk massa, effektivisera och påverka förutsättningarna för hållbar utveckling.

– Vi verkar inom hela Västerbotten och har kunder och partners över hela Sverige. Med partnerplattformen ser vi stora möjligheter att utveckla nätverk, stärka samverkan och bidra till en hållbar tillväxt för Västerbotten, säger Catarina Hägglund, chef Kommunikation och Hållbarhet, Skellefteå Kraft

– I vår roll som samhällsutvecklare och positiv kraft i Umeåregionens utveckling ser vi stora möjligheter i att bidra till partnerplattformen, stärka regionens hållbara tillväxt och konkurrenskraft, säger Magnus Stenvall, ansvarig för strategiska partnerskap och samarbeten, Umeå Energi.


Tre mötesplattformar
Partnerplattformen knyter huvudsakligen an till de tre huvudsakliga mötesplatser som årligen arrangeras i regi av Region Västerbotten; Västerbotten på Grand Hôtel, Mötesplats Lycksele och Västerbotten i Almedalen. Syftet med mötesplatserna är att utveckla länets närvaro på den nationella och internationella arenan. Men också att skapa dialog mellan beslutsfattare och nyckelaktörer, samla kraft i länets utvecklingsarbete och bygga strategiska mötesplatser för samhällsfrågor.

– Gränsöverskridande samverkan är en av nycklarna när det kommer till att skapa effektiva och hållbara mötesplatser. Med gemensamma kraftsamlingar och nätverk utvecklar vi regionen och uppnår våra mål, säger Thomas Hartman, chef Externa relationer och strategisk platsutveckling, Region Västerbotten.

Mötesplats Lycksele riktar sig till näringsliv, akademi, offentlig sektor, politiken, det civila samhället och allmänheten – med en förenande vilja att utveckla regionen. En konferens där seminarier, kreativa workshops, prisutdelningar och nya möten fyller agendan. Mötesplatsen skapar engagemang och öppnar upp för diskussion och samhandling mellan opinionsbildare och regionala aktörer. Något som i sin tur syftar till att vidareutveckla innovationsklimatet och framtidssäkra regionens attraktionskraft. 

Västerbotten i Almedalen är ett etablerat forum där många prioriterade aktörer från både offentlig och privat sektor finns på plats under begränsad tid. Det ger stora möjligheter till sektorövergripande samordning, möjligheter att både agera enskilt och tillsammans i olika frågor och tillfälle att belysa regionens påverkansfrågor.

Västerbotten på Grand Hôtelsyftar till att lyfta fram länets intressen till regionala, nationella och internationella intressenter. I januari tar företag och organisationer från Västerbotten plats i lokalerna på Grand Hôtel under tre veckor. Syftet är att presentera sig, möta kunder och arrangera seminarier och konferenser. Nationella och internationella aktörer samlas för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan.Källa: Region Västerbotten


Skriv utI hela projektet Rätanklustret ingår tre delar; två vindkraftparker, förnyad stamnätstation och en ny högspänningsledning med fördelningsstation. Tre parter jobbar parallellt i projektet. Jämtkraft bygger en högspänningsledning på 220 kV och fördelningsstation i Länsterhöjden för vindkraftparkerna Storflötten och Länsterhöjden.
I hela projektet Rätanklustret ingår tre delar; två vindkraftparker, förnyad stamnätstation och en ny högspänningsledning med fördelningsstation. Tre parter jobbar parallellt i projektet. Jämtkraft bygger en högspänningsledning på 220 kV och fördelningsstation i Länsterhöjden för vindkraftparkerna Storflötten och Länsterhöjden.

Rätan nära målsnöret – vindkraftsel till 46 000 villor

Inom kort är projektet Rätanklustret klart. Nära två mil kraftledning, en ny fördelningsstation och ökad kunskap om att bygga utanför koncessionsområdet är resultatet.

Läs mer
Göta energi

Nu ska Leanheat energieffektivisera Sveriges bostäder med hjälp av AI

Finska Leanheat, som utvecklar AI-baserade IoT-lösningar för att energioptimera fastigheter och fjärrvärmebolag samt skapa ett bättre inomhusklimat, etablerar sig nu i...

Läs mer
Dekon 550

Absolicon får patent på styrning av solfångare

Christer Pekkala, ansvarig konstruktör Trackingsystemet.

Absolicon har mottagit besked om att ett svenskt patent kommer att beviljas för ett nytt och effektivare sätt att styra solfångarna så att de följer solens fö...

Läs mer
Co2pro


Forskningsprojekt ska minska kostnaderna för flytande solcellsparker

Storskaliga flytande solcellsparker kan vara en av lösningarna för en hållbar energiförsörjning. EU har nu godkänt ett projekt som ska optimera förankringen och...

Läs mer
Petrobio

Tre nya datacenter med värmeåtervinning i Stockholm

Erik Rylander, chef för Öppen Fjärrvärme.

De tre ledande datacenteroperatörerna IP-Only, Interxion och Advania Data Centers har beslutat att bygga nya datahallar med storskalig värmeåtervinning till fjärrvärmenä...

Läs mer
Cortus Energi
Elmarknaden just nu:

Kallt väder ger högre elpris


Oktober var kallare än ifjol och kylan har fortsatt under inledningen av november. Kallt väder ökar efterfrågan på el i hemmen och påverkar framförallt de rö...

Läs mer
Blade Solutions


ABB-teknik gör nytt kulturhus energismart

Ett nytt samarbete mellan Skellefteå Kraft och ABB ska visa hur det blivande kulturhuset i Skellefteå kan bli ett stående bevis på tekniska lösningar som är bra...

Läs mer
Enerbrokers

Komplicerad borrning i centrala Stockholm ska ge energi till BRF Jordgubben

SENS har av fått uppdraget att utföra en energianläggning åt BRF Jordgubben i centrala Stockholm. Projektet omfattar en totalyta på närmre 2000 kvadratmeter fö...

Läs mer
Enerbroker ny
Birger Steen, ordförande och delägare, Orkdal Installasjon AS och Petter Storhaug, regionchef i Bravida Midt Norge.

Bravida Norge stärker sin verksamhet i Trøndelag – förvärvar ytterligare elföretag i Orkdal

Bravida övertar verksamheten i Orkdal Installasjon AS och stärker därmed sin verksamhet inom elinstallationer i Orkdal. Bolaget har en årlig omsättning på runt 17 MNOK...

Läs mer
Swel
Kemiforskaren Jens Uhlig vid Lunds universitet.

Lundaforskare på rätt spår att göra järnbaserade solceller effektivare

En internationell studie ledd från Lunds universitet visar att 30 procent av energin i en viss typ av järnbaserade solceller försvinner i ett tidigare okänt stickspår....

Läs mer
Ferroamp

Världens största vindkraftpark styrs från molnet

Markbygden utanför Piteå i Norrbotten kan fullt utbyggd bli världens största landbaserade vindkraftpark – och den kommer att styras från molnet. Detta efter att...

Läs mer
Kraftverket De Warnes invigdes i mitten av september. Därmed kan alla tre kraftverk börja leverera totalt ytterligare 1 gigawatt till det bolivianska elnätet.

Svensk teknologi ger ytterligare 1 GW el till Bolivia

Bolivias tre största termiska kraftverk Termoeléctrica del Sur, de Warnes, och Entre Ríos har utökats och gjorts om till kombikraftverk. Genom att gå över...

Läs mer
<noscript>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;amp;lt;img alt=\

Solpark lockar kvinnor och yngre

Ett av Jämtkrafts mål med Östersund Solpark som just nu håller på att färdigställas var att bredda målgruppen för innovativa hållbara...

Läs mer
CC-NC-ND-2.0

Storskaligt uppdrag i Marockos öken

Hösten 2018 fick Norconsult i uppdrag att utreda möjliga grundläggningsalternativ för en termisk solkraftsanläggning i Ouarzazate, Marocko.
– På en yta av 600...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Cleps

Palgo

Osby Parca / Enertech AB

Contub360

Flintab

energi engagemang

TS Wind

WPS

Rörkraft

Smhi

Mared

Clean Combustion

Blade solutions

Vindteknikk

Härnösands kommun

BVM

Vägtransportledarna Norr

Baywa

SEK Svensk elstandard
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se