Instagram

Facebook

Gamla vattenkraftverket i Forsåker byggs upp på nytt


2022-05-30

Byggnad 13 i Forsåker som återigen ska utgöra vattenkraftverk i området.
Bild: Forsåker
Byggnad 13 i Forsåker som återigen ska utgöra vattenkraftverk i området.

Traversbalken med tillhörande hissanordning en av detaljerna som kommer följa med i återuppbyggnaden.
Bild: Forsåker
Traversbalken med tillhörande hissanordning en av detaljerna som kommer följa med i återuppbyggnaden.

I utvecklingen av Forsåker är återstartandet av det gamla pappersbrukets vattenkraftverk en viktig del av områdets kulturhistoria samt hållbara framtid. Den gamla kraftverksbyggnaden är dock i så pass dåligt skick att den utgör en säkerhetsrisk. Därför har ett beslut tagits att ansöka om bygglov som inkluderar rivningslov för att tillfälligt ta ner byggnaden och sedan bygga upp den på nytt med samma utseende.

– Att ge byggnaden nytt liv, återstarta vattenkraften och därtill genomföra arbetet under säkra förhållanden kräver att vi ständigt ser över arbetsprocessen. I detta fall behövde vi tänka om, då det handlar om en arbetsmiljöfråga där vi måste prioritera entreprenörens säkerhet, säger Johan Lejonthun, projektledare på Mölndala Fastighets AB.

I ombyggnationen av Mölndalsån genom Forsåker ingår det att placera vattenledningar (bypassrör) under marken för att motverka översvämningar samt skapa förutsättningar för vattenkraft. Just nu pågår det förberedande arbetet inför installationen av bypassrören som utförs i direkt anslutning till kraftverksbyggnaden. PEAB som är entreprenören i ombyggnationen menar på att byggnadens skick utgör en säkerhetsrisk då teglet är skört och stenar kan rasa. Därför har arbetena intill byggnaden av säkerhetsskäl stoppats. Mölndala Fastighets AB har nu beslutat i samråd med framtida ägare Trollängen att ansöka om både bygglov och rivningslov.

– I dagsläget anser vi inte att det är en säker arbetsplats och därför har vi beslutat att ansöka om ett rivningslov. Men samtidigt ansöker vi om ett bygglov för att kunna bygga upp byggnaden igen med samma utseende som tidigare, i linje med skyddsbestämmelser som satts in under framtagningen av detaljplanen, fortsätter Johan.

Hela ombyggnationen av ån planeras vara klart under 2024 och därefter kan byggnaden byggas upp på nytt. Under återuppbyggnaden av vattenkraftverket kommer flera centrala elementen från den tidigare byggnaden att bevaras och få nytt liv. Ett exempel på detta är den gamla traversbalken med tillhörande hissanordning.


Källa: Forsåker

Skriv utOcean Harvesting Technologies AB – vågkraftspark.
Ocean Harvesting Technologies AB – vågkraftspark.

Lovande resultat från fallstudie om elektrifiering av en olje- och gasplattform med vågkraft

Offshore olje- och gasplattformar kräver konstant strömförsörjning och att minska koldioxidavtrycket är en hög prioritet. En fallstudie med Lundin Energy Norway har...

Läs mer
Enerbrokers
Sunnerstaholms kraftverk.

Bra samarbete har lett till gynnsam reglering i Voxsjön

I december 2021 fick Fortum en ny miljödom för Sunnerstaholms kraftverk. Domen beviljade...

Läs mer
Idcon


Tusentals ungdomar ska städa Fortums älvar

Totalt deltar cirka 3 000 idrottsungdomar och ledare från 130 idrottsföreningar i å...

Läs mer
Granboforsen vattenkraftverk ligger i Indalsälven, nedströms Kattstrupeforsen i Jämtland. Vattenkraftverket färdigställdes 1980. Nu uppgraderas anläggningen med batterilagring som gör den till ett av Sveriges första hybridkraftverk.

Jämtkraft levererar ultrasnabb frekvensreserv (FFR) till SvK

Som ett av sju bolag i hela Sverige har Jämtkraft upphandlats som leverantör av stö...

Läs mer


WWF: Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv

Om bara fem år ska alla Sveriges vattendrag ha god ekologisk status, enligt EU:s...

Läs mer


Norconsult vinner ramavtal för miljöanpassning av vattenkraft för Länsstyrelsen i Örebro

Norconsult har vunnit ett viktigt ramavtal för Länsstyrelsen i Örebro avseende...

Läs mer
Byggnad 13 i Forsåker som återigen ska utgöra vattenkraftverk i området.

Gamla vattenkraftverket i Forsåker byggs upp på nytt

I utvecklingen av Forsåker är återstartandet av det gamla pappersbrukets...

Läs mer
Nyutvecklad InfinityWEC betongboj, 400 m3 och 120 ton.

Ocean Harvesting utvecklar en ny boj av höghållfast betong för sitt vågkraftverk InfinityWEC

Ocean Harvesting utvecklar ett nytt skrov för bojen i vågenergiomvandlaren InfinityWEC,...

Läs mer


Klart för avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Mark- och miljödomstolen ger klartecken för Jämtkraft att avveckla...

Läs mer
Ålyngelutsläpp 2022.

125 000 nya ålyngel kompensera för vattenkraftens påverkan i Östergötlands och Kalmars sjöar och vattendrag

Under tisdagsmorgonen fick cirka 125 000 ålyngel simma ut i nio östgötska...

Läs mer


Minesto lanserar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna

Minesto, ledande teknikutvecklare inom marin energi, har lanserat en detaljerad plan för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se