Instagram

Facebook

Oljeläckage vid vattenkraftverk har utretts


2022-03-03

Liljendals kraftstation i Filipstads kommun.
Bild: Karlskoga Energi & Miljö
Liljendals kraftstation i Filipstads kommun.

I december 2019 upptäcktes ett läckage av olja vid Karlskoga Energi & Miljös kraftstation Liljendal i Filipstads kommun. Trots en rad åtgärder läckte olja ut i älven vilket nu har resulterat i en miljödom.

När oljefilm hittades på vattenytan vid kraftstationen vidtogs flera åtgärder för att stoppa utsläppet. Räddningstjänsten tillkallades omedelbart och Karlskoga Energi & Miljö anmälde själva händelsen till Länsstyrelsen, vilket i sin tur automatiskt innebär att Länsstyrelsen enligt regelverket ska lämna in en polisanmälan. Rent juridiskt kallas händelsen för oaktsamhet, vilket innebär att bolaget hålls ansvariga för att olja slutligen läckte ut från anläggningen i vattnet.

Trots de omfattande åtgärderna rann cirka 35-50 liter olja ut från en transformator i kraftstationen till Liljendalsälven. 25 ton massor runt transformatorgropen schaktades bort och jordprover togs. Resultatet låg under gränsvärdet för känslig markanvändning, vilket innebar att inga ytterligare åtgärder krävdes.

– Vår personal agerade snabbt när läckaget upptäcktes och vi har nu sett över våra rutiner för att förebygga den här typen av händelser i framtiden, vi har även byggt tak på den aktuella kassunen för att minska framtida risk att den fylls med regnvatten. Orsaken till händelsen var att den så kallade kassunen som ska fånga upp eventuella läckage från transformatorn delvis var fylld med regnvatten vid tillfället. Därför rann en del olja över kanten i kassunen och vidare ut i mark och slutligen i vattnet. Det är mycket beklagligt att detta inträffade, säger Sebastian Cabander, vd på Karlskoga Energi & Miljö.

Ärendet har nu resulterat i en dom om miljöbrott och att en företagsbot på 50 000 kronor ska betalas.


Källa: Karlskoga Energi & Miljö

Skriv utOcean Harvesting Technologies AB – vågkraftspark.
Ocean Harvesting Technologies AB – vågkraftspark.

Lovande resultat från fallstudie om elektrifiering av en olje- och gasplattform med vågkraft

Offshore olje- och gasplattformar kräver konstant strömförsörjning och att minska koldioxidavtrycket är en hög prioritet. En fallstudie med Lundin Energy Norway har...

Läs mer
Enerbrokers
Sunnerstaholms kraftverk.

Bra samarbete har lett till gynnsam reglering i Voxsjön

I december 2021 fick Fortum en ny miljödom för Sunnerstaholms kraftverk. Domen beviljade...

Läs mer
Idcon


Tusentals ungdomar ska städa Fortums älvar

Totalt deltar cirka 3 000 idrottsungdomar och ledare från 130 idrottsföreningar i å...

Läs mer
Granboforsen vattenkraftverk ligger i Indalsälven, nedströms Kattstrupeforsen i Jämtland. Vattenkraftverket färdigställdes 1980. Nu uppgraderas anläggningen med batterilagring som gör den till ett av Sveriges första hybridkraftverk.

Jämtkraft levererar ultrasnabb frekvensreserv (FFR) till SvK

Som ett av sju bolag i hela Sverige har Jämtkraft upphandlats som leverantör av stö...

Läs mer


WWF: Sverige bryter mot EU:s vattendirektiv

Om bara fem år ska alla Sveriges vattendrag ha god ekologisk status, enligt EU:s...

Läs mer


Norconsult vinner ramavtal för miljöanpassning av vattenkraft för Länsstyrelsen i Örebro

Norconsult har vunnit ett viktigt ramavtal för Länsstyrelsen i Örebro avseende...

Läs mer
Byggnad 13 i Forsåker som återigen ska utgöra vattenkraftverk i området.

Gamla vattenkraftverket i Forsåker byggs upp på nytt

I utvecklingen av Forsåker är återstartandet av det gamla pappersbrukets...

Läs mer
Nyutvecklad InfinityWEC betongboj, 400 m3 och 120 ton.

Ocean Harvesting utvecklar en ny boj av höghållfast betong för sitt vågkraftverk InfinityWEC

Ocean Harvesting utvecklar ett nytt skrov för bojen i vågenergiomvandlaren InfinityWEC,...

Läs mer


Klart för avveckling av Långforsens vattenkraftstation

Mark- och miljödomstolen ger klartecken för Jämtkraft att avveckla...

Läs mer
Ålyngelutsläpp 2022.

125 000 nya ålyngel kompensera för vattenkraftens påverkan i Östergötlands och Kalmars sjöar och vattendrag

Under tisdagsmorgonen fick cirka 125 000 ålyngel simma ut i nio östgötska...

Läs mer


Minesto lanserar plan för utbyggnad av tidvattenkraft på Färöarna

Minesto, ledande teknikutvecklare inom marin energi, har lanserat en detaljerad plan för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

krannich_250

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se