Instagram

Facebook

Kävlinge kommun ställer sig negativ till vindkraft i Öresund


2021-09-24

Vindkraftsföretaget Eolus Vind undersöker möjligheterna för en ny vindkraftspark vid grundet Sjollen i Öresund och har bett om Kävlinge kommuns synpunkter inför en eventuell ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Kommunstyrelsen beslutade den 22 september att Kävlinge kommun ställer sig negativ till havsbaserad vindkraft i kommunen.

Parkområdet som Eolus Vind planerar är cirka 12 km långt och 2 km brett och ligger i Kävlinge och Malmö kommuner. En eventuell ansökan anges omfatta cirka 20 vindkraftverk, varav det närmast kusten beräknas ligga 4,6 km från Barsebäckhamn.

Kävlinge kommun ställer sig negativ till vindkraft i Öresund eftersom dess miljöpåverkan bedöms ha negativ effekt på djur- och växtlivet i området samt inverka på fiskeri, sjöfart och fritidsaktiviteter. Enligt förslag till statliga havsplaner är området inte heller utpekat för energiutvinning och området anses ha särskilt höga naturvärden av betydelse.

Inom kustområdet finns viktiga fågelbesittningar liksom områden för säl och tumlare. Det förekommer också viktiga biotoper som ålgräsängar, som har en särskild betydelse som uppväxt- och rekryteringsplats för fisk. Det är dessutom en av de mest trånga och exploaterade delarna av Öresund där all fartygstrafik till och från Östersjön ska samsas om utrymmet med både yrkesfiskare och friluftsaktiviteter.

– Det är inte vindkraften i sig vi är emot. Vindkraft är ett bra komplement till energiförsörjningen. Men det Skåne behöver idag är baskraft som fungerar hela året, dygnet runt, varje timme, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Kävlinges kust är en av få kuststräckor i sydvästra Skåne som fortfarande inte är högt exploaterad. Enligt den översiktsplan som kommunen nu håller på att ta fram läggs stor vikt vid att bevara den öppna vyn över sundet.


Källa: Kävlinge kommun


Skriv utOX2 får rätt att bygga vindkraft på Riberget

OX2 har kommit överens med RWE Renewables Sweden om att förvärva rättigheterna att uppföra vindparken Riberget i Ljusdals kommun i ...

Läs mer
Enerbrokers
Stena Renewables park Åby Alebo växer upp.

Kraftig utbyggnad av förnybar el i söder

Den planerade utbyggnaden av storskalig vindkraft ökar starkt i södra Sverige.
– De...

Läs mer
Blade Solutions


Polarbröd blåser på – köper ytterligare ett vindkraftverk

Polarbröd är på väg tillbaka efter branden förra året och kö...

Läs mer


OX2 säljer en 24 MW vindpark i Polen till Equitix

OX2 har sålt en landbaserad vindpark med en kapacitet på 24 MW i sydöstra Polen...

Läs mer


Utbyggnad av vind- och solenergi för långsam för att stoppa klimatförändringarna

Produktionen av förnybar energi ökar varje år. Men praktiskt taget inget land...

Läs mer

OX2 söker Natura 2000-tillstånd för en vindpark i Kattegatt

OX2 har lämnat in en ansökan om ett Natura 2000-tillstånd för en havsbaserad...

Läs mer


Vattenfall förbjuder deponering av vindturbinblad med målet om fullständig återvinning 2030

Vattenfall har satt ett antal ambitiösa mål för hanteringen av uttjänta...

Läs mer
 

Björnlandhöjdens vindkraftspark ansluts till elnätet

E.ON har färdigställt elanslutningen till Hästkullens och Björnlandhöjdens...

Läs mer


Uponor förstärker sitt klimatengagemang genom ett vindkraftavtal med Gasum

Uponor har tecknat ett tioårigt avtal med det nordiska energibolaget Gasum om leverans av...

Läs mer


Gasum och Nokian Tyres undertecknar vindkraftsavtal

Det nordiska energibolaget Gasum har undertecknat ett 10-årigt avtal om leveranser av fö...

Läs mer

Kävlinge kommun ställer sig negativ till vindkraft i Öresund

Vindkraftsföretaget Eolus Vind undersöker möjligheterna för en ny...

Läs mer
Peter Braun, Head of Project Development, Sweden, Finland and Norway.

European Energy siktar mot toppen inom grön energi i Sverige

European Energy planerar att utveckla 300 MW vind- och solenergi per år i Sverige från...

Läs mer


Vattenfall deltar i den första upphandlingen av havsbaserad flytande vindkraft i Frankrike

Vattenfall är tillsammans med sina partner wpd och BlueFloat Energy kvalificerade för den...

Läs mer


Gasum och Outokumpu har undertecknat ett 10-årigt elinköpsavtal om förnybar vindkraft

Gasum och Outokumpu har undertecknat ett nytt 10-årigt elinköpsavtal om förnybar...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

Jämtvind

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

connected wind

Energi service

industrinät

Rörkraft

Safetech
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se