Instagram

Facebook

Kommunen agerar för att minska sin elanvändning i rådande energikris


2022-09-29

Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar, bland annat inom ramen för kommunens energiprogram. För att möta den uppkomna situationen och minska elenergianvändningen intensifierar kommunen sina ansträngningar.
Bild: Uppsala kommun
Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar, bland annat inom ramen för kommunens energiprogram. För att möta den uppkomna situationen och minska elenergianvändningen intensifierar kommunen sina ansträngningar.

Nu kraftsamlar Uppsala kommun under pågående energikris. Kommunstyrelsen beslutade idag om en inriktning för arbetet som uppmanar alla förvaltningar och bolag att agera för att spara el.

Uppsala kommun arbetar kontinuerligt med energieffektiviseringar, bland annat inom ramen för kommunens energiprogram. För att möta den uppkomna situationen och bidra till att minska elenergianvändningen i linje med europeiska och nationella beslut och riktlinjer måste kommunen intensifiera sina ansträngningar.

– Energiförsörjningen har länge varit en prioriterad fråga i Uppsala kommun. Vi arbetar långsiktigt med att säkra en hållbar energiförsörjning som täcker behoven över tid. När hela Europa befinner sig i en energikris kommer Uppsala kommun självklart ta sitt ansvar och göra vad vi kan för att spara el och avlasta elnätet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.


Uppsala kommun tar sitt samhällsansvar
Kommunen kommer med omedelbar verkan förbereda och genomföra energibesparande åtgärder i ökad takt och omfattning. Genom att minska kommunens elkonsumtion minskar efterfrågan på el. Det leder i sin tur till att elpriset går ned. Kommunen agerar först och främst inte utifrån egen ekonomisk vinning, utan i solidaritet med hela Europa. Hela samhället; offentliga verksamheter, näringsliv, civilsamhälle och invånare måste bidra. Det gäller i Uppsala, Sverige och Europa för att minska effekterna av energikrisen.


Kommunstyrelsen beslutade idag en inriktning för kommunens arbete framåt:
• Inom Uppsala kommun ska man tillsammans ta ett samhällsansvar och bidra till att minska samhällets sårbarhet för rådande energikris.
• Alla medarbetare uppmanas att i konkret handling bidra till att minska elenergianvändningen.
• Uppsala kommun ser över genomförande av evenemang i syfte att minska elenergianvändning och föregå med gott exempel.
• Kommunledningskontoret får i uppdrag att stödja kommunkoncernen i genomförandet av inriktningen.


Allt ljus på Uppsala skalar ner
Ett exempel på åtgärd är att skala ner ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala. Konstverken kommer lysa två timmar kortare varje dag, vilket minskar evenemangets energianvändning med cirka 30 procent.

– Allt ljus på Uppsala har alltid prioriterat energieffektivisering och vi arbetar hårt med att göra årets festival så energisnål som möjligt. Det är också ett viktigt evenemang för cityhandeln och restaurangerna som har fått kämpa de senaste åren, där vi vill göra allt vi kan för att stötta dem. Dessutom bidrar festivalen till att öka den upplevda tryggheten i centrala Uppsala, säger Jonas Ekebacke, projektledare för Allt ljus på Uppsala.


Fler förslag på åtgärder kommer
Rysslands invasion av Ukraina har lett till en energikris i Europa. EU-kommissionen har därför föreslagit sina medlemsländer att de ska minska elanvändningen med minst fem procent under vissa högpristimmar, och minska sin totala efterfrågan på el under dygnets alla timmar med tio procent. Även om regeringen inte formellt har gett något uppdrag till kommunerna att minska sin elenergianvändning än är det tydligt att det förväntas av det offentliga att bidra till att hantera den uppkomna situationen.

Kommunledningskontoret får i och med detta och kommunens inriktning också i uppdrag att stödja och koordinera kommunkoncernen i genomförandet av inriktningen. Förvaltningar och bolag vet bäst vilka åtgärder som kan och bör vidtas i varje verksamhet. Nu börjar arbetet med att löpande ta fram dessa åtgärder.


Källa: Uppsala kommun

Tipsa en vän     Skriv ut

Rekordintresse när Stockholms marknadsplats för eleffekt öppnar

Nu öppnar den tredje säsongen av sthlmflex, marknadsplatsen för efterfrågeflexibilitet i Stockholmsregionen. Intresset är rekordstort, med 120 procents ökning av...

Läs mer
Enerbrokers


Leverans till Alfredsson Transport av tung elektrisk lastbil med fossilfritt stål

Som världens första lastbilstillverkare har Volvo börjat introducera fossilfritt...

Läs mer
Idcon
Avtalet innebär att E.ON tillhandahåller kraftvärmeanläggningen Heleneholmsverket som reservanläggning för att säkra en tillförlitlig elförsörjning i södra Sverige under vintern.

E.ON och Svenska Kraftnät tecknar avtal om reservkraft till södra Sverige

E.ONs kraftvärmeanläggning Heleneholmsverket i Malmö ska vid behov öka...

Läs mer
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Elmarknaden just nu:

December inleds med högre efterfrågan på el och högre elpris

Lägre produktion av vindkraft och kärnkraft tillsammans med ökad efterfrågan...

Läs mer


Fler supersnabbladdare på Solbacken i Skellefteå

Två laddpunkter blir sex när Skellefteå Kraft, tillsammans med OK Vä...

Läs mer


Sveriges statsminister om besöket hos Stockholm Exergi:

”Här tas nästa steg att fånga in koldioxid”

Den sista november tog Sveriges regering emot Europaparlamentets talmanskonferens på Vä...

Läs mer


Energieffektivitet är bästa sättet för industrin att kapa kostnader och omgående minska utsläppen

Företag runt om i världen möts av ett tryck som aldrig tidigare skådats...

Läs mer
Längst till vänster ses naturligt trä. De tre träbitarna till höger har genomgått olika sorters behandling som ger högre ytarea och mindre porer, som ger snabb vattentransport genom materialet.

Forskare framställer el ur trä

I en tid då tillgången till energi är en fråga som berör många...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se