Instagram

Facebook

Sea Li-ion – elektrifiering av sjöfarten


2022-11-18

Bild: Stena Recycling

Många rederier överväger batterier som drivkraft men det som står i vägen för många är tillgång på energi vid hamnen, de långsamma ladd-möjligheterna samt kapacitet och effekt för det. Motiverade av ambitionen att signifikant öka miljöpåverkan för en nyckelväg. Medlemmarna i Sea Li-ion projektet har tagit sig an utmaningen att fylla kunskaps gapen som kvarstår när det kommer till batterianvändning för fartygs drivkraft.

Det EU finansierade projektet Sea Li-ion har inrapporterats och avslutats. Den 16 november presenterades resultat och höjdpunkter på ett seminarium anordnat av Lighthouse – Swedish Maritime RD&I collaboration platform.

Medlemmarna i projektet har varit: Stena Rederi, Port of Kiel, DNV, Port of Gothenburg, Stena Recycling and BatteryLoop.

– Med prismodellen som nätägaren har måste vi få ned effektnivåerna och jämna ut energiutnyttjande. Ett energilager löser problemet och minskar effektavgiften samtidigt som vi kan stabilisera nätet, säger Per Wimby Projektledare på Stena Rederi.


Tillsammans har de uppfyllt fyra aktiviteter:
1: Design för ESS för hamnar.
2: Bedömning av återvinningspotential av litium-ion batterier.
3: Bedömning av elnätspåverkan av ESS.
4: Affärs-case för ESS i hamn.

Utöver aktiviteterna har flertalets workshops genomförts med flera av dem gällande risk- och säkerhetsbedömning av energilager i hamnmiljö. Samarbete har varit en nyckelaspekt och även Räddningstjänst och RISE har varit involverade i workshops.

Energikartläggning av hamnar har gjort i Göteborgs hamn, Kiels hamn och Karlshamn.

Ett affärs-case för el-färjor och energilager i hamnar utfördes på Göteborgs hamn. Resultatet visade att i nuläget finns det tillräckligt med effekt. Däremot möjliggör placering av ett energilagersystem att frigöra effekt för andra behov. Då energilagret endast behovs under få timmar per dygn för laddning av el-färjan, kan det vi andra tidpunkter på dagen stötta elnätet med andra tjänster. Att ladda en el-färja kräver 5% av Göteborgs totala elkonsumtion. I andra hamnar skulle ett energilager vara nödvändigt för att kunna möjliggöra laddning av en el-färja.

– Även om kapaciteten är tillgänglig i nuläget i Göteborgs Hamn så finns det en osäkerhet vad gäller tillgänglig kapacitet och effekt inom de kommande fem till tio åren, med tanke på den ökade elektrifieringen av samhället, säger Viktor Allgurén Head of Innovation på Göteborgs Hamn.


Källa: Stena Recycling

Tipsa en vän Skriv utEnergy Save utser ny COO

Yibo Zhao som ny COO.

ES Energy Save Holding AB har tillsatt Yibo Zhao som ny COO. Yibo Zhao kommer att ansvara för vidare utveckling av bolagets supply chain, industrialisering och kvalitet.

Läs mer
Enerbrokers
Var tredje småföretagare (35 procent) har upplevt att verksamheten har påverkats negativt av senaste årets elpriser, visar en undersökning från If, som genomförts av Novus.

Elpriset har påverkat var tredje småföretagare negativt

Förra årets höga elpriser drabbade många privatpersoner, men även fö...

Läs mer
Idcon
Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där den gröna industriella omställningen tar fart, tillväxten ökar och elanvändningen blir alltmer omfattande.

E.ON investerar 85 miljoner i Sollefteås elnät

Under 2023 investerar E.ON drygt 85 miljoner kronor i Sollefteå kommun. Investeringarna...

Läs mer


ONE Nordic ser till att Stockholms trafikanläggningar fungerar

Stockholms Stad har gett ONE Nordic AB uppdraget att sköta felavhjälpande underhåll...

Läs mer
Vindkraft från Hörnefors utanför Umeå.

Sverige är beroende av Västerbottens och Västsveriges industri för snabbare grön omställning

Nu tar Region Västerbotten och Västra Götalandsregionen ett gemensamt krafttag...

Läs mer


Uppgradering av fibernätet i Täby kommun

Ökad trafikmängd i nätet och fler tjänster i varje hushåll i Täby...

Läs mer

December blev åter en månad med minskad elförbrukning


Korrigerat för temperatur och kalendereffekter minskade förbrukningen av el i december...

Läs mer
BatteryLoops energilagersystet BLESS.

Stena Fastigheter satsar på att bli självförsörjande på el

Stena Fastigheter gör omfattande satsningar på egenproducerad el, bland annat för...

Läs mer
Mest lästa

Implementa

Palgo

BK Services

Ketherm

Deutsche-windtechnik

Rekakabel

Contub360

Qvintus

WPS

Linnovation

Vindteknikk

Härnösands kommun heta utbildningar

BVM

Baywa

Energi service

yrkeshogskolan-syd

industrinät

EWS GmbH & Co. KG

krannich_250
Unica Media AB © 2014
Org.nr 556961-2624
Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm

Kontakt
info(at)unicamedia.se
Annonsering
annons(at)unicamedia.se